2017

9. MARS

CIO Forum Test

Frokostseminar på Oslo Kongressenter

God testing er en forutsetning for en vellykket digitalisering gjennom å gi bedriften IT-løsninger som bygger oppunder effektivisering og bedre beslutningsgrunnlag. Både utviklingsprosjektet og forretningssiden/forvaltningen må involveres. På CIO Forum Test får du et innblikk i virksomheter som har lykkes med å skape gode og effektive testmiljøer som gjennomsyrer organisasjonen. 

21. - 23. MARS

TelecomWorld

For femte året på rad tar vi med hele verdikjeden i den norske bredbåndsbransjen til en ny spennende lokasjon; denne gangen til Dublin i Irland – et knutepunkt for internasjonale fiberforbindelser og datasenter. Få med deg inspirasjon fra to konferansedager med sterke foredragsholdere, godt faglig innhold, god nettverking og Great Craick(*) sammen med kunder, bransjekolleger, leverandører, konkurrenter og myndigheter.

23. MARS

Energyworld

Digital transformasjon i olje- og gassindustrien

Energyworld 2017 viser hvordan informasjonsteknologien bidrar til omveltninger i olje- og gassindustrien. Endring og forbedring av prosesser står sentralt når bransjen satser på automatisering og økt produksjonsverdi på norsk sokkel. IT-avdelingen skal være en pådriver for denne endring og bygge opp under kjernevirksomheten med en dyp teknologi- og forretningsforståelse.

26. APRIL

CIO Forum Sikkerhet

Heldagsseminar på Oslo Kongressenter

Sammen med blant andre Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM) og Norsk senter for informasjonssikring (Norsis) arrangerer Computerworld Sikkerhetsdagen 2017. Grensene mellom internett og våre aktiviteter viskes nå for alvor ut. Privat og offentlig sektor effektiviserer sine virksomheter med digitale prosesser og automatisering. Samtidig selges datakriminalitet som tjenester og data­innbruddsverktøy omsettes som om det skulle være ordinære varer. Dette gjør både enkeltpersoner og virksomheter sårbare. 

Ifølge norske myndigheter øker angrepene mot norske bedrifter og organisasjoner, og det er behov for god teknisk sikring og økt bevisstgjøring for å forhindre datainnbrudd og beskytte seg mot en kraftig økende trend med svindelforsøk.

24. MAI

Nettverk & Kommunikasjon
frokostseminar på Oslo Kongressenter.

Tema for seminaret: Programvaredefinerte nettverk - SDN

Bedre tilgang, bedre sikkerhet og lettere sikkerhetskopiering er bare noen av muligheteten programvaredefinerte nettverk (software defined networking - SDN) kan gi deg. SDN er kanskje den viktigste trenden innenfor nettverk i dag, og markedet vokser eksepsjonelt fort. Ifølge IDC skal markedet være verdt over 12 milliarder dollar i 2020, fra 1,5 milliarder dollar i 2015.
 
Bli med på Nettverksseminaret til Computerworld, og lær mer om hvor SDN tar oss, og hvordan du kan være med på veksten.

31. MAI

CIO Forum IT-helse

Frokostseminar på Oslo Kongressenter

Mer informasjon kommer

8. JUNI

Digitalisering av byggenæringen

Heldagskonferanse på Oslo Kongressenter.

På konferansen Digitalisering av byggnæringen settes det fokuset på hvordan IT kan bidra til at næringen kan nå sine mål innen for eksempel mil- jø, logistikk, infrastruktur, HMS og prosjektstyring. I tillegg vil man på konferansen også få et innblikk i løsninger for smarte hus og smarte byer – og hvordan dette vil påvirke næringen. 

14. JUNI

CIO Forum Prosjektstyring

Frokostseminar på Oslo Kongressenter

Et IT-prosjekt gjennomført på tiden og til budsjett er vel og bra, men ikke tilstrekkelig for å lykkes fullt ut. Mange IT-prosjekter innfrir ikke på de forretningsmessige gevinstene man hadde en ambisjon om å nå. Ofte måles ikke engang effekten, og digitaliseringen av arbeidsprosessene blir ikke fulgt opp. På dette formiddagsseminaret har vi fokus på hva som skal til for å lykkes hele veien. På CIO Forum - Prosjektstyring  får du et innblikk i hva som kjennetegner IT-prosjekter som innfrir forventningene.

22. SEPTEMBER

Digitalisering av regnskapsbransjen

Regnskapsbransjen er i stor endring og på denne heldagskonferansen ser vi på hvordan digitaliseringen påvirker både deg som jobber med regnskap og de som bruker regnskapet, samt hvilke nye muligheter som ligger i teknologien for begge disse brukergruppene. Hvor automatisert kan regnskapsføringen bli? Innfrir leverandørene av regnskapsprogrammer sine løfter om enkelhet? Dette og flere spørsmål tar vi for oss på Clarion Hotel Gardermoen den 22. september. Konferansen er i samarbeid med Regnskap Norge og deres regnskapskonferanse som starter 20. september.

27. SEPTEMBER

Healthworld

Heldagskonferanse på Oslo Kongressenter

Mer informasjon kommer

2. NOVEMBER

CIO Forum DevOps

Frokostseminar på Oslo Kongressenter

Mer informasjon kommer

23. NOVEMBER

CIO Forum Datasenter

Frokostseminar på Oslo Kongressenter

Mer informasjon kommer

30. NOVEMBER

ITS-Forum - Intelligente transportsystemer

Heldagsseminar på Oslo Kongressenter

14. DESEMBER

CIO Forum Big Data/Analytics

Frokostseminar på Oslo Kongressenter

Mer informasjon kommer