2017

19. JANUAR

CIO Forum Regnskap

Frokostseminar på Oslo Kongressenter

Regnskapsbransjen er i stor endring og på CIO Forumet Regnskap 19. januar ser vi på hvordan digitaliseringen påvirker både deg som jobber med regnskap og de som bruker regnskapet, samt hvilke nye muligheter som ligger i teknologien for begge disse brukergruppene. Hvor automatisert kan regnskapsføringen bli? Innfrir leverandørene av regnskapsprogrammer sine løfter om enkelhet? Dette og flere spørsmål tar vi for oss på CIO Forum Regnskap 19 januar.

26. JANUAR

CIO Forum Sourcing

Ikke alt av IT blir automatisk bedre om det flyttes ut, men en god sourcing-strategi er nødvendig for å vite hva man skal gjøre selv, og hvor og hvem man skal kjøpe tjenester fra. Klarer du for eksempel å ivareta sikkerheten til dine data alene? Og med hvilket lag skaper du raskest og mest suksess med - når det gjelder digitaliseringen av din virksomhet? På CIO Forum Sourcing får du høre historien til de som har lykkes med sin sourcing-strategi og du får konkrete tips om hvordan din virksomhet oppnår verdiskapning.

16. FEBRUAR

CIO GDPR - den nye personvernloven

Den norske Personvernloven erstattes av en EU-forordning i 2018. Dette vil få stor betydning for norske it-kunder og tjenesteleverandørene. Selv om flere av dagens regler videreføres, kommer det nye regler gjennom forordningen. Blant annet får virksomheter plikt til å dokumentere evne til å etterleve kravene. Personer/kunder får også rett til å kreve flytting av sine data til andre tjenesteleverandører og ha kontroll og oversikt over hvordan dataene deres behandles – for å nevne noe.

Riset bak speilet er også formidabelt, bøter opp mot 4 prosent av årsomsetningen kan gis ved brudd på den nye loven så her er det store summer på spill. Den nye loven krever et godt samarbeid mellom kunde, jurister, konsulenter og tjenesteleverandører.

Computerworld vil den 16. februar arrangere et CIO Forum med dette temaet hvor vi setter fokus på hvordan man sikrer informasjonen omtalt i loven og således beskytter din informasjon også i ustrukturerte data. Hva kan it-leverandørene gjøre for å hjelpe deg med dette, og hva må du selv ha orden på?

9. MARS

CIO Forum Test

Frokostseminar på Oslo Kongressenter

God testing er en forutsetning for en vellykket digitalisering gjennom å gi bedriften IT-løsninger som bygger oppunder effektivisering og bedre beslutningsgrunnlag. Både utviklingsprosjektet og forretningssiden/forvaltningen må involveres. På CIO Forum Test får du et innblikk i virksomheter som har lykkes med å skape gode og effektive testmiljøer som gjennomstyrer organisasjonen. 

21. - 23. MARS

TelecomWorld

Mer informajson kommer

23. MARS

Energyworld

Digital transformasjon i olje- og gassindustrien

Energyworld 2017 viser hvordan informasjonsteknologien bidrar til omveltninger i olje- og gassindustrien. Endring og forbedring av prosesser står sentralt når bransjen satser på automatisering og økt produksjonsverdi på norsk sokkel. IT-avdelingen skal være en pådriver for denne endring og bygge opp under kjernevirksomheten med en dyp teknologi- og forretningsforståelse.

26. APRIL

CIO Forum Sikkerhet

Heldagsseminar på Oslo Kongressenter

Sammen med blant andre Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM) og Norsk senter for informasjonssikring (Norsis) arrangerer Computerworld Sikkerhetsdagen 2017. Grensene mellom internett og våre aktiviteter viskes nå for alvor ut. Privat og offentlig sektor effektiviserer sine virksomheter med digitale prosesser og automatisering. Samtidig selges datakriminalitet som tjenester og data­innbruddsverktøy omsettes som om det skulle være ordinære varer. Dette gjør både enkeltpersoner og virksomheter sårbare. 

Ifølge norske myndigheter øker angrepene mot norske bedrifter og organisasjoner, og det er behov for god teknisk sikring og økt bevisstgjøring for å forhindre datainnbrudd og beskytte seg mot en kraftig økende trend med svindelforsøk.

24. MAI

Nettverk & Kommunikasjon
Tema for heldagsseminaret: Programvaredefinerte nettverk - SDN

Bedre tilgang, bedre sikkerhet og lettere sikkerhetskopiering er bare noen av muligheteten programvaredefinerte nettverk (software defined networking - SDN) kan gi deg. SDN er kanskje den viktigste trenden innenfor nettverk i dag, og markedet vokser eksepsjonelt fort. Ifølge IDC skal markedet være verdt over $12 billioner i 2020, fra $1,5 billioner i 2015.
 
Bli med på Nettverksseminaret til Computerworld, og lær mer om hvor SDN tar oss, og hvordan du kan være med på veksten.

31. MAI

CIO Forum IT-helse

Frokostseminar på Oslo Kongressenter

Mer informasjon kommer

8. JUNI

Digitalisering av byggenæringen

Heldagskonferanse på Oslo Kongressenter.

På konferansen Digitalisering av byggnæringen settes det fokuset på hvordan IT kan bidra til at næringen kan nå sine mål innen for eksempel mil- jø, logistikk, infrastruktur, HMS og prosjektstyring. I tillegg vil man på konferansen også få et innblikk i løsninger for smarte hus og smarte byer – og hvordan dette vil påvirke næringen. 

14. JUNI

CIO Forum Prosjektstyring

Frokostseminar på Oslo Kongressenter

Mer informasjon kommer

22. SEPTEMBER

Digitalisering av regnskapsbransjen

Clarion Hotel Gardermoen

I samarbeid med Regnskap Norge og deres regnskapskonferanse fra 20. september. 

27. SEPTEMBER

Healthworld

Heldagskonferanse på Oslo Kongressenter

Mer informasjon kommer

2. NOVEMBER

CIO Forum DevOps

Frokostseminar på Oslo Kongressenter

Mer informasjon kommer

23. NOVEMBER

CIO Forum Datasenter

Frokostseminar på Oslo Kongressenter

Mer informasjon kommer

30. NOVEMBER

ITS-Forum - Intelligente transportsystemer

Heldagsseminar på Oslo Kongressenter

14. DESEMBER

CIO Forum Big Data/Analytics

Frokostseminar på Oslo Kongressenter

Mer informasjon kommer