Computerworld inviterer til Intelligente transportsystemer - ITS-Forum 30. november

Intelligente transportsystemer - ITS-Forum 2017 er en heldagskonferanse om ulike digitale løsninger for transport og logistikk, vei, bane, bilbransjen. Intelligente transportsystemer (ITS) handler om effektiv flyt av personer og varer i hele samfunnet, med spesiell fokus på byene. IT og digitalisering er et svært viktig verktøy for å nå mål med lavere utslipp av klimagasser, mer effektiv transport av varer og personer, færre skader i trafikken, samt smartere og triveligere byer. På årets konferanse vil du høre om digitaliseringen av kollektivtrafikken, smartere veier, selvkjørende biler og båter, droner i transport og ikke minst et innblikk i driverne for digitaliseringen i transportsektoren.  

Computerworlds konferanse Intelligente transportsystemer er en møteplass for alle som jobber med prosesser, utvikling, teknologi og IT- beslutninger, samt alle som har strategisk interesse av å utveksle tanker rundt teknologi i bil, vei, bane og transportindustrien.