Hoveddel Side topp

2018

8. MARS

CIO Forum Test

For å få et bedre beslutningsgrunnlag er testing en absolutt forutsetning. Digitaliseringen fører til stadig flere oppgaver og det betyr også mer involvering fra prosjektledelse og forretningssiden. Vi ønsker å vise frem prosjekter der test har vært en meget viktig faktor, og eksempler der vi kan lære av hvilke mangler som avdukes ved testing.

Gratis frokostseminar på Oslo Kongressenter.

15. MARS

Energyworld

Olje- og gassindustrien er i stadig omveltning, men er på vei tilbake etter år med nedgang. Automatisering og digitalisering står meget sentralt i denne bransjen, og kan bidra til både økt effektivisering og forretningsforståelse. IT-avdelingen må stå som pådriver til denne digitalseringen, men bransjen er selv ansvarlig for å følge med på de trendene og mulighetene som kommer fra digitalisering.

Heldagskonferanse på Stavanger Forum.

11. APRIL

CIO Forum Sourcing

Sourcing er stadig i nyhetsbildet, men som regel handler det ikke utelukkende om de positive effektene. Strategi blir stadig viktigere, og et helhetlig bilde på sourcingstrategien fra start til mål er ytterst nødvendig. Digitaliseringen har ført til sourcing som et godt alternativ om det gjøres riktig. Først da vil man kunne hente ut de effektene og verdiene som skapes. På CIO Forum Sourcing får du høre historien til de som har lykkes med sin sourcing-strategi og du får konkrete tips om hvordan din virksomhet oppnår verdiskapning.

Gratis frokostseminar på Oslo Kongressenter.

17. - 19. APRIL

Telecomworld Berlin

Rundt 200 deltakere fra ledersjiktet i hele verdikjeden i den norske bredbåndsbransjen er forventet til vår 6. årlige vårkonferanse utenlands, denne gang i Berlin våren 2018.
Få med deg ny inspirasjon og ideer fra 2 spennende konferansedager med god tid til mingling, god mat og drikke samt underholdning sammen med blant andre politikere, myndigheter, leverandører og en mengde operatører.

26. APRIL

CIO Forum GDPR

Personvernforordningen GDPR er rett rundt hjørnet, og nå begynner det virkelig å haste dersom man vil at bedriften skal være i samsvar med det nye reglementet. I ytterste konsekvens kan manglende overholdelse føre til strenge straffer med store økonomiske konsekvenser. 
På CIO Forum GDPR får du høre om hva som skjer om man ikke når fristen, og hvilke løsninger som finnes der for å unngå at man ikke er i samsvar, selv etter fristen. GDPR skal handle mer om gulrot enn pisk, og under konferansen vil vi utforske hvilke insentiver og muligheter som finnes med GDPR.

Gratis frokostseminar på Oslo Kongressenter.

7. JUNI

Healthworld

Digitalisering i helsevesenet har ligget langt fremme i en god tid, men de klare resultatene lar vente på seg. Det er lite sentralisert fokus rundt IT-strategi, noe som hindrer et helhetlig bilde av digitaliseringen. Om vi skal bruke det digitale til å effektivisere, sikre og forbedre pasientbehandlingen må det være en klarere dialog mellom helse, stat og IT-bransjen.

Computerworld arrangerer for niende året på̊ rad, årets begivenhet for helse- og IT-strateger. Healthworld er et heldagsseminar og er møteplassen for alle som er interessert i digitaliseringen av helsevesenet og strategisk helse-IT i Norge. Digitaliseringen i helsevesenet handler ikke om å skru på en bryter, men det handler om å skape relasjoner mellom alle ressursene slik at vi sammen kan skape noe bærekraftig som kommer pasientene og helseansatte til nytte.

Årets Healthworld vil løfte IT opp på et strategisk nivå, der vi fokuserer ikke bare på løsningene men også på mulighetene som ligger i samarbeid, utvikling og nye teknologier.

Heldagskonferanse i Samfunnssalen

13. JUNI

Digitalisering av byggenæringen

Digitaliseringen av bygg- og anleggsnæringen ligger sentralt i effektivisering, kostnadsbesparelse og fremtidssikring. En av Norges absolutt største bransjer står ovenfor en mengde utfordringer med endrede betingelser, internasjonal konkurranse og lite samarbeid. Under konferansen Digitalisering av byggenæringen vil det settes fokus på hvordan IT kan bidra til en mer effektiv hverdag for bransjen, og samtidig se på mulighetene digitalisering gir for både økt fortjeneste og besparelser.

Computerworld arrangerer for andre gang konferansen Digitalisering av Byggenæringen. Dette er en heldagskonferanse i samarbeid med GS1, BuildingSmart og Bim Verdinettverk. På̊ konferansen settes det fokuset på̊ hvordan IT kan bidra til at næringen kan nå̊ sine mål innen for eksempel miljø, logistikk, infrastruktur, HMS og prosjektstyring.

Heldagskonferanse på Oslo Kongressenter.

30. AUGUST

CIO Forum Forretningssystemer i skyen

Forretningssystemer hører hjemme i skyen. Det som en gang var en risiko med mange uvisse faktorer er nå blitt til noe sikkert, skalerbart og tilgjengelig. På Computerworlds CIO Forum Forretningssystemer i skyen vil vi legge et fokus på mulighetene som finnes, samt den stadige utviklingen på dette området. Forretningssystemer handler om mer enn bare regnskap, vi vil løfte diskusjonen til hele forretningen, det være seg økonomi, planlegging, ressursbruk eller metode.

Et åpenbart pluss med skybaserte systemer er en kostnadsreduksjon og muligheten til skalering. Men det følger utfordringer med lavere kostnader, gevinstene som kan hentes ut er ikke alltid klare. En av måtene man kan effektivisere bruken av ERP er automatisering. ERP i skyen skal jobber for den ansatte, ikke vice versa.

Frokostseminar på Oslo Kongressenter.

5. SEPTEMBER

CIO Forum VR/AR

Virtuell virkelighet (VR) og augmentert virkelighet (AR) har passert stadiet der nyheten er større enn produktet. Det er først nå vi begynner å se reelle forretningscaser bygget rundt denne teknologien, og evolusjonen fra hobby- til forretningsprodukt er ferdig. VR og AR representerer et nytt grensesnitt, der mulighetene er uendelige når det gjelder alt fra opplæring til visuelle grensesnitt og fjernstyring.

Under CIO Forum VR/AR vil vi løfte frem eksempler på hvordan den nye teknologien allerede er i bruk for å effektivisere og forenkle arbeidsoppgaver, samt se på hva vi kan forvente av neste generasjon, både når det gjelder utvikling og teknologi. VR og AR må knyttes til forretningen om den skal ha en konkret verdi, og i så måte befinner vi oss kanskje i den gyldne tidsalder for dette konseptet.

Heldagskonferanse på Oslo kongressenter

19. SEPTEMBER

Sikkerhetsdagen

Datakriminalitet selges nå som tjenester og data. innbruddsverktøy omsettes som om det skulle være ordinære varer. Dette gjør både enkeltpersoner og virksomheter meget sårbare. Vi har sett en stadig utvikling av problematikken innen cyber-crime, som innbefatter å ta data som gissel, samt CEO-svindel der social engineering utsetter bedrifter for store økonomiske tap.

På Sikkerhetsdagen vil vi gi deg et overblikk over det stadig endrede trusselbildet. Når vi ser på problemene og utfordringene vil vi samtidig sette fokus på løsningene, og vil presentere analyser om sårbarhet og konkrete tiltak for en tryggere databehandling.

Mengden data som produseres er i kontinuerlig og eksplosiv vekst, og reelle økonomiske tap er en konsekvens av utrygg data. Kom på Sikkerhetsdagen for å stille sterkere i en verden som er under konstant utvikling og angrep.

Heldagskonferanse på Oslo Kongressenter

25. OKTOBER

IT i skolen

Frokostseminar på Oslo Kongressenter - mer informasjon kommer. 

22. NOVEMBER

CIO Forum - AI/Kunstig intelligens

Frokostseminar på Oslo Kongressenter - mer informasjon kommer.

13. DESEMBER

Intelligente Transportsystemer - ITS Forum

Frokostseminar på Oslo Kongressenter - Mer informasjon kommer.

Side bunn

Søkeresultater

Sidebunn