Side topp

Tom Erik Julsrud

Seniorforsker, Transportøkonomisk institutt

Digitalisering og smarte byer. Hvor mye overvåkning er folk villige til å godta? Synspunkter basert på en studie i Oslo og Tallin.

Terje Moe Gustavsen

Vegdirektør, Statens vegvesen

Automatisert og samvirkende vegtransport

Statens vegvesen er en ledende aktør innen ITS i Norge og har viktige roller som regulator, tilrettelegger og kunnskapsutvikler. Etaten satser på digitalisering og bruk av ny teknologi for å utvikle framtidens transportsystem som er effektivt og bærekraftig. Dette innebærer å legge til rette for bruk av samvirkende ITS-tjenester og automatiserte transporter. Teknologien er tilgjengelig og vil bli testet i store piloter, men samtidig er det nok av utfordringer og krevende oppgaver som ligger foran oss. Foredraget vil gi et godt bilde av hva Statens vegvesen har av strategier, planer og konkrete prosjekter i de nærmeste årene.

Siden november 2007 har Terje Moe Gustavsen vært vegdirektør og øverste leder for Statens vegvesen. Statens vegvesens oppgave er å planlegge, bygge og holde ved like riks- og fylkesveger i Norge, samt å holde tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Gustavsen var samferdselsminister fra mars 2000 til oktober 2001, tidligere statssekretær ved Statsministerens kontor og har lang ledererfaring fra både privat og offentlig sektor.

Ulrik Lie

Konsulent, Bouvet

Driv – Sanntidsinformasjon og beslutningsstøtte i Sporveien

Kollektivtransporten i Osloområdet øker langt over snittet i resten av Europa. Sporveiens mål er å være beste nordiske løsning på effektiv og miljøvennlig persontransport, med en visjon om å gjøre kollektivtrafikken til et naturlig og miljøvennlig førstevalg for innbyggerne uansett reiseårsak. For T-banen innebærer dette å omstille seg til høyere vognutnyttelse i form av hyppigere kjøring og kortere driftspauser for vognene.

Driv leverer systemløsninger som støtter verkstedet i å møte nye krav og jobbe mer effektivt. Driv jobber etter lean prosjektmetodikk og leverer posisjoneringssystem, integrasjoner, sanntidsinformasjon, og beslutningsstøtteverktøy blant annet basert på dataanalyse og maskinlæring.

Foredragsholder

Mer informasjon kommer!

Side bunn

Søkeresultater

Bunn av side