2016

27. OKTOBER

Channelworld

Heldagskonferanse på Ullevaal Business Class, Oslo

2. NOVEMBER

CIO Forum DevOps

Frokostseminar på Oslo Kongressenter

Når produksjonsmiljøet, drift og utviklerne samarbeider godt, vil programvareutviklingen gå raskere, bli mindre kostbar og samtidig forenkle vedlikeholdet. På dette formiddagsseminaret får du et godt innblikk i hva DevOps betyr for organisasjonen og hvorfor man må tenke større enn teknologi og verktøy. Formiddagen starter nemlig med at Daniela Soares Cruzes, som er forsker ved Sintef, gir deg noen høydepunkter fra sin forskning rundt DevOps. Hun kommer blant annet inn på hvor viktig det er å skape en god samarbeidskultur.

17. NOVEMBER

CIO Forum Datasenter

Frokostseminar på Oslo Kongressenter

Mer informasjon kommer

1. DESEMBER

ITS Forum

Fremtidens transportløsninger er en heldagskonferanse om ulike digitale løsninger for transport og logistikk, vei, bane, bilbransjen. Intelligente transportsystemer (ITS) handler om effektiv flyt av personer og varer i hele samfunnet, med spesiell fokus på byene. IT og digitalisering er et svært viktig verktøy for å nå mål med lavere utslipp av klimagasser, mer effektiv transport av varer og personer, færre skader i trafikken, samt smartere og triveligere byer. På årets konferanse vil du høre om digitaliseringen av kollektivtrafikken, smartere veier, selvkjørende biler og båter, droner i transport og ikke minst et innblikk i driverne for digitaliseringen i transportsektoren.  

Computerworlds konferanse Fremtidens transportløsninger er en møteplass for alle som jobber med prosesser, utvikling, teknologi og IT- beslutninger, samt alle som har strategisk interesse av å utveksle tanker rundt teknologi i bil, vei, bane og transportindustrien.

8. DESEMBER

CIO Forum Big Data

Frokostseminar på Oslo Kongressenter

Big data har vært på alles lepper i flere år, men begynner først nå og modnes. Bedrifter og organisasjoner må forholde seg til en stadig økende datamengde, og ikke minst handler dette om offentlige krav til å ta vare på dataene og til å kunne gjenfinne dokumenter på kort tid – samt lagre de sikkert på en slik måte at personvernet blir ivaretatt.

Det virkelig spennende med Big data er når det kobles mot forretningsanalyse. Og da handler det om mer enn det som tradisjonelt har vært egne data i siloer. Dataene kan i tillegg til å være fra egne it-systermer, kommer fra partnere, sosiale medier eller andre åpne kilder. Big data og analyse handler rett og slett om å bruke data til å ta gode beslutninger.   

På CIO Forumet om Big data og anlyse vil du få et innblikk i virksomheter som har lykkes med å gjøre store data om til informasjon som skaper verdi for virksomhetene. 

2017

19. JANUAR

CIO Forum Regnskap

Frokostseminar på Oslo Kongressenter

Regnskapsbransjen er i stor endring og på CIO Forumet Regnskap 19. januar ser vi på hvordan digitaliseringen påvirker både deg som jobber med regnskap og de som bruker regnskapet, samt hvilke nye muligheter som ligger i teknologien for begge disse brukergruppene. Hvor automatisert kan regnskapsføringen bli? Innfrir leverandørene av regnskapsprogrammer sine løfter om enkelhet? Dette og flere spørsmål tar vi for oss på CIO Forum Regnskap 19 januar.

26. JANUAR

CIO Forum Sourcing

Ikke alt av IT blir automatisk bedre om det flyttes ut, men en god sourcing-strategi er nødvendig for å vite hva man skal gjøre selv, og hvor og hvem man skal kjøpe tjenester fra. Klarer du for eksempel å ivareta sikkerheten til dine data alene? Og med hvilket lag skaper du raskest og mest suksess med - når det gjelder digitaliseringen av din virksomhet? På CIO Forum Sourcing får du høre historien til de som har lykkes med sin sourcing-strategi og du får konkrete tips om hvordan din virksomhet oppnår verdiskapning.

16. FEBRUAR

Financeworld

Det yngler av nye utfordrere innenfor finansiell teknologi (FinTech) som vil skape utfordringer for de tradisjonelle forretningsmodellene, i tillegg har selskaper som Facebook, Google og Apple klare ambisjoner om å spise seg inn på finansnæringens territorium. 

Norge har et av verdens mest effektive betalingsformidlingssystemer. Likevel er det behov for investeringsvilje og bruk av ny teknologi for å drive produktutvikling og effektiviseringen videre i finansnæringen. 

Det store spørsmålet blir dermed om de etablerte aktørene i næringen i det hele tatt klarer å holde tritt med utviklingen. Det som er helt klart, at det på lengre sikt ikke vil holde å bare kutte kostnader for å opprettholde lønnsomheten. 

Utfordringene for finansnæringen er mange, og på Financeworld kommer de som kan svare og som representerer de nye forretningskonseptene. Financeworld er en konferanse for IT- og forretningsstrategier i bank/finans-og forsikringssektoren i Norge. 

9. MARS

CIO Forum Test

Frokostseminar på Oslo Kongressenter

Mer informasjon kommer

21. - 23. MARS

TelecomWorld

Mer informajson kommer

23. MARS

Energyworld

Mer informasjon kommer

26. APRIL

CIO Forum Sikkerhet

Frokostseminar på Oslo Kongressenter

Mer informasjon kommer

31. MAI

CIO Forum IT-helse

Frokostseminar på Oslo Kongressenter

Mer informasjon kommer

8. JUNI

CIO Forum Prosjektstyring

Frokostseminar på Oslo Kongressenter

Mer informasjon kommer

24. AUGUST

CIO Forum Sourcing

Frokostseminar på Oslo Kongressenter

Mer informasjon kommer

27. SEPTEMBER

Healthworld

Mer informasjon kommer

2. NOVEMBER

CIO Forum DevOps

Frokostseminar på Oslo Kongressenter

Mer informasjon kommer

23. NOVEMBER

CIO Forum Datasenter

Frokostseminar på Oslo Kongressenter

Mer informasjon kommer

14. DESEMBER

CIO Forum Big Data/Analytics

Frokostseminar på Oslo Kongressenter

Mer informasjon kommer