2017

31. MAI

CIO Forum IT-helse

Frokostseminar på Oslo Kongressenter

IT-helse handler om hvordan man bedrer informasjonsflyten og ressursbruken i helsesektoren. Riktig informasjon handler om alt fra riktig medisinbruk til den moderne elektroniske pasientjournalen – og til et helsevesen med pasienten i sentrum. Vi setter fokus på gode digitale verktøy og systemer som gir rask gevinst for både pasienter, ansatte og samfunnet. God it-helse handler ikke om framtidsscenarioer og teknologier det tar år å implementere. Økosystemet rundt den norske spesialisthelsetjenester trenger løsninger som fungerer i dag og som gir raske gevinster. På CIO Froum it-helse vil vi ha løsningen i dag.  

8. JUNI

Digitalisering av byggenæringen

Heldagskonferanse på Oslo Kongressenter.

På konferansen Digitalisering av byggnæringen settes det fokuset på hvordan IT kan bidra til at næringen kan nå sine mål innen for eksempel miljø, logistikk, infrastruktur, HMS og prosjektstyring. I tillegg vil man på konferansen også få et innblikk i løsninger for smarte hus og smarte byer – og hvordan dette vil påvirke næringen. 

24. AUGUST

CIO Forum GDPR og ePrivacy-direktivet

EU-direktivet ePrivacy og General Data Protection Regulation (GDPR) danner det juridiske rammeverket for å beskytte europeernes digitale privatliv. Den norske Personvernloven erstattes av disse EU-forordningene i 2018. Begge vil få stor betydning for norske it-kunder og tjenesteleverandørene. Blant annet får virksomheter plikt til å dokumentere evne til å etterleve kravene. Personer/kunder får også rett til å kreve flytting av sine data til andre tjenesteleverandører og ha kontroll og oversikt over hvordan dataene deres behandles og databehandleravtaler kommer til å bli langt mer utbredt og detaljerte – for å nevne noe.

Riset bak speilet er også formidabelt, bøter opp mot 4 prosent av årsomsetningen kan gis ved brudd på begge de to nye regelverkene samt store muligheter for gruppesøksmål fra privatpersoner så her er det store summer på spill. Den nye loven krever et godt samarbeid mellom kunde, jurister, konsulenter og tjenesteleverandører.

Denne formiddagen får du konkrete eksempler på hvordan norske it-leverandører og bedrifter har tilpasset seg lovendringene. 

30. AUGUST

CIO Forum - Kunstig Intelligens

Kappløpet har startet. Kunstig intelligens (AI – artificial intelligence) og robotics har for alvor vist at den vil utfordre de fleste bransjer. Vi står overfor en teknologisk revolusjon. Kunstig intelligens stiller bedre diagnoser, effektiviserer produksjonslinjer, og yter ypperlig service ved å raskt svare på spørsmål. Allerede i dag er flere løsninger basert på kunstig intelligens i bruk. Men hva vil den raske utviklingen bety for din virksomhet og bransje? Skal norske virksomheter hevde seg i internasjonal konkurransen må man tørre å lede an i digitaliseringen.

Utviklingen innenfor kunstig intelligens og robotics går nå så fort at man frykter et A og B lag i det norske næringslivet og offentlig sektor. Forskjellene mellom de som evner å ta i bruk kunstig intelligens og automatisering vil vinne konkurransen, de som ikke klarer å henge med vil tape. 

På konferansen den 30. august samler vi et utvalg Norges fremste eksperter på området for å gi deg en retning i utviklingen. Vi vil vise konkrete eksempler på hvordan maskinlæring, roboter og kunstig intelligens kan brukes for å fremme lønnsomheten og øke konkurransekraften. 

22. SEPTEMBER

Digitalisering av regnskapsbransjen

Regnskapsbransjen er i stor endring og på denne heldagskonferansen ser vi på hvordan digitaliseringen påvirker både deg som jobber med regnskap og de som bruker regnskapet, samt hvilke nye muligheter som ligger i teknologien for begge disse brukergruppene. Hvor automatisert kan regnskapsføringen bli? Innfrir leverandørene av regnskapsprogrammer sine løfter om enkelhet? Dette og flere spørsmål tar vi for oss på Clarion Hotel Gardermoen den 22. september. Konferansen er i samarbeid med Regnskap Norge og deres regnskapskonferanse som starter 20. september.

27. SEPTEMBER

Healthworld

Heldagskonferanse på Oslo Kongressenter

Mer informasjon kommer

10. - 11. OKTOBER

Telecomworld Trondheim

2. NOVEMBER

CIO Forum DevOps

Frokostseminar på Oslo Kongressenter

Mer informasjon kommer

23. NOVEMBER

Datasenterdagen

Fremveksten av skytjenester og nye datasentre går hånd i hånd. Norge har mange forutsetninger for å lykkes med sikre og effektive datasenterløsninger. Konkurransen innen datasenter kommer kundene til gode. Spørsmålet er hvordan din virksomhet best går frem for å dra nytte av den teknologiske utviklingen. Det handler om å finne tjenestene og løsningene som best passer inn i din virksomhets digitaliseringsstrategi. På  Datasenterdagen får du rådene om du trenger for å velge type og nivåer av skytjenester. 

Heldagsseminar på UBC, Ullevaal Stadion

30. NOVEMBER

ITS-Forum - Intelligente transportsystemer

Heldagsseminar på Oslo Kongressenter

14. DESEMBER

CIO Forum Big Data/Analytics

Frokostseminar på Oslo Kongressenter

Mer informasjon kommer

15. MARS

Energyworld

Heldagskonferanse på Stavanger Forum