Hoveddel Side topp

Foredragsholdere blir oppdatert fortløpende.

Trym Holter

Direktør, Norwegian Open AI Lab

Kunstig intelligens – muligheter og utfordringer

Mer informasjon kommer.

Bård Strøm

Chief Digital Officer, Cutters

Hvordan Cutters skalerer med Intelligent Automation og kunstig intelligens

Norway-based salon chain Cutters was seeing explosive growth, with plans for further expansion. The company was relatively new but planned to scale to more than 200 locations within five years. The startup and digital business needed a solution that could add capacity, boost accuracy and efficiency while enabling the path of rapid business growth. That’s when they found RPA. Chief Digital Officer, Bård Strøm will share their automation journey at this presentation.

Douglas Erliden og Per Magnar Teigen, Sarah Tomine Johannessen

Vice President Sales i Inovia AI og Product Manager og Marketing Coordinator i Zisson

AI i praksis vs. AI i teorien 

Hvordan bruker ulike firmaer AI i dag? Hvordan kan man komme i gang med Chatbot og bør man i det hele tatt gjøre det? Hvilke muligheter finnes på markedet i dag og hva er de fremtidige trendene vi tror kommer når det gjelder bruken av AI i kundekontakt? Vi møter ekspertene Inovia AI og Zisson i en paneldebatt hvor vi diskuterer og bryter ned det praktiske og teoretiske aspektet ved AI i kommunikasjon.

Marius Five Aarset

Leder for digitale leveranser, ABB i Norge

Slik skal norsk havbruk bidra til å dekke verdens behov for mat ved hjelp av kunstig intelligens

Kunstig intelligens (AI) revolusjonerer havbruk gjennom bedre metoder og verktøy for å observere og overvåke fiskevelferd, biomasse og andre viktige faktorer. AI gir oss muligheten til å optimalisere oppgaver og prosesser for å redusere miljøpåvirkning, gi et tryggere arbeidsmiljø og redusere kostnader ved å automatisere rutineoppgaver, og akselerere beslutningsprosesser og gi beslutningsstøtte ved hjelp av kognitiv teknologi.

Side bunn

Søkeresultater

Sidebunn