Hoveddel Side topp

Foredragsholdere blir oppdatert fortløpende.

Trym Holter

Direktør, Norwegian Open AI Lab

Kunstig intelligens – muligheter og utfordringer

Mer informasjon kommer.

Bård Strøm

Chief Digital Officer, Cutters

Hvordan Cutters skalerer med Intelligent Automation og kunstig intelligens

Norway-based salon chain Cutters was seeing explosive growth, with plans for further expansion. The company was relatively new but planned to scale to more than 200 locations within five years. The startup and digital business needed a solution that could add capacity, boost accuracy and efficiency while enabling the path of rapid business growth. That’s when they found RPA. Chief Digital Officer, Bård Strøm will share their automation journey at this presentation.

Svein Ivar Aadnøy Larsen og Jørgen Holst

Chief Product Officier, Zisson og Vice President Sales, boost.ai

Hvordan kan vi få til standardiseringer for KI, som reflekterer Norske verdier?

Hvorfor bør vi ha fokus på å skape kunstig intelligens som reflekterer norsk språk, kultur og verdier?  Hvordan kan vi lage standardiseringer og strategi rundt kunstig intelligens? Fremveksten av kunstig intelligens (AI) og dens gradvis større innvirkning på mange områder i hele samfunnet krever en forståelse av hvordan dette kan og vil påvirke blant annet bærekraft og etisk utvikling. Kommunal og moderniseringsdepartementet har allerede satt at fokus på å utforme en strategi for kunstig intelligens, nettopp fordi kunstig intelligens kan få en så stor betydning for samfunnsutviklingen, og kan være løsningen på fremtidige samfunnsutfordringer samt bidra til økt verdiskapning i næringslivet. Hvordan bør vi jobbe for å få til dette sammen? 

Svein Ivar var med på å stifte Forening for kunstig intelligens og robotikk Norge-KIRN, og sitter i dag i styret. Han er også med i Standard Norge, hvor han jobber med fokus på standardisering av kunstig intelligens i Norge. Svein Ivar har hatt flere ledende posisjoner i nasjonale og internasjonale selskaper innen drift og utvikling av teknologi, og jobber i dag som Chief Product Officer i Zisson AS, et firma med stort fokus på teknologisk utvikling innen kommunikasjon, og leverandør av ulike AI-tjenester.

Jørgen Holst Vice President Sales i boost.ai. Han har lang erfaring fra å jobbe nasjonalt og internasjonalt innenfor teknologi og telecom. Styremedlem i Kunstig intelligens og robotikk Norge (KIRN).

Marius Five Aarset

Leder for digitale leveranser, ABB i Norge

Slik skal norsk havbruk bidra til å dekke verdens behov for mat ved hjelp av kunstig intelligens

Kunstig intelligens (AI) revolusjonerer havbruk gjennom bedre metoder og verktøy for å observere og overvåke fiskevelferd, biomasse og andre viktige faktorer. AI gir oss muligheten til å optimalisere oppgaver og prosesser for å redusere miljøpåvirkning, gi et tryggere arbeidsmiljø og redusere kostnader ved å automatisere rutineoppgaver, og akselerere beslutningsprosesser og gi beslutningsstøtte ved hjelp av kognitiv teknologi.

Side bunn

Søkeresultater

Sidebunn