Hoveddel Side topp

Foredragsholdere blir oppdatert fortløpende.

Trym Holter

Direktør, Norwegian Open AI Lab

Kunstig intelligens – muligheter og utfordringer

Mer informasjon kommer.

Bård Strøm

Chief Digital Officer, Cutters

Hvordan Cutters skalerer med Intelligent Automation og kunstig intelligens

Mer informasjon kommer.

Sarah Tomine Johannessen og Svein Ivar Aadnøy Larsen

Markedskoordinator og Chief Product Officer (CPO) i Zisson

AI i offentlig sektor

Offentlig sektor er i endring, og Norge har nå en nasjonal agenda om digitalisering og kunstig intelligens. En befolkning med høyere forventninger til sømløse tjenester, samt utfordringer i offentlig sektor rundt teknologiforståelse, økonomi og tidspress, gjør at vi må få en forståelse av hva som finnes på markedet og hvordan andre i samme situasjon har løst disse utfordringene.

Foredragsholder: TBA

Mer informasjon kommer.

Side bunn

Søkeresultater

Sidebunn