Hoveddel Side topp

Foredragsholdere blir oppdatert fortløpende.

Trym Holter

Direktør i Norwegian Open AI Lab

Digitaliseringspådden live: Seks problemer du kan løse med kunstig intelligens

Bli med på en Digitaliseringspådden live-sending med Trym Holter fra Norwegian Open AI Lab som faggjest og Jens Christian Bang og Dag Rustad som programverter. I løpet av en underholdende sending vil du lære nøkkelord og -uttrykk for å kunne delta i en samtale om kunstig intelligens. Du vil også være i stand til å spotte 6 problemer som kan løses med AI-metoder som allerede finnes.

AI-temaer som Trym er glad i å snakke om er språkteknologi, «AI for good» og AI i praktisk bruk.
Etter denne seansen vil du være bedre i stand til å forstå hva de neste foredragsholderne snakker om. Vel møtt!

Bård Strøm

Chief Digital Officer i Cutters

Hvordan Cutters skalerer med Intelligent Automation og kunstig intelligens

Norway-based salon chain Cutters was seeing explosive growth, with plans for further expansion. The company was relatively new but planned to scale to more than 200 locations within five years. The startup and digital business needed a solution that could add capacity, boost accuracy and efficiency while enabling the path of rapid business growth. That’s when they found RPA. Chief Digital Officer, Bård Strøm will share their automation journey at this presentation.

Svein Ivar Aadnøy Larsen

Chief Product Officier i Zisson

Hvordan kan vi få til standardiseringer for KI, som reflekterer norske verdier?

Hvorfor bør vi ha fokus på å skape kunstig intelligens som reflekterer norsk språk, kultur og verdier?  Hvordan kan vi lage standardiseringer og strategi rundt kunstig intelligens? Fremveksten av kunstig intelligens (AI) og dens gradvis større innvirkning på mange områder i hele samfunnet krever en forståelse av hvordan dette kan og vil påvirke blant annet bærekraft og etisk utvikling. Kommunal og moderniseringsdepartementet har allerede satt at fokus på å utforme en strategi for kunstig intelligens, nettopp fordi kunstig intelligens kan få en så stor betydning for samfunnsutviklingen, og kan være løsningen på fremtidige samfunnsutfordringer samt bidra til økt verdiskapning i næringslivet. Hvordan bør vi jobbe for å få til dette sammen? 

Svein Ivar var med på å stifte Forening for kunstig intelligens og robotikk Norge-KIRN, og sitter i dag i styret. Han er også med i Standard Norge, hvor han jobber med fokus på standardisering av kunstig intelligens i Norge. Svein Ivar har hatt flere ledende posisjoner i nasjonale og internasjonale selskaper innen drift og utvikling av teknologi, og jobber i dag som Chief Product Officer i Zisson AS, et firma med stort fokus på teknologisk utvikling innen kommunikasjon, og leverandør av ulike AI-tjenester.

Marius Five Aarset

Leder for digitale leveranser i ABB i Norge

Slik skal norsk havbruk bidra til å dekke verdens behov for mat ved hjelp av kunstig intelligens

Kunstig intelligens (AI) revolusjonerer havbruk gjennom bedre metoder og verktøy for å observere og overvåke fiskevelferd, biomasse og andre viktige faktorer. AI gir oss muligheten til å optimalisere oppgaver og prosesser for å redusere miljøpåvirkning, gi et tryggere arbeidsmiljø og redusere kostnader ved å automatisere rutineoppgaver, og akselerere beslutningsprosesser og gi beslutningsstøtte ved hjelp av kognitiv teknologi.

Johan Westin

CTO Nordics, Cloud & AI BG i Huawei

AI och dess roll för Digitalisering, från fisk till COVID-19

Hur ser Huawei på Kunstig intelligens/AI, från ”pure AI” till olika användningsområden. Hur tillämpar vi AI idag?

Vi tar resan genom ett antal områden där vi dag verkar för att ge exempel på diversifieringen runt AI, det handlar inte bara om robotar, vi kommer att röra oss imellan autonoma fordon, fiskar, regnskog mm.
För att sedan avsluta med ett högaktuellt område, om hur Huawei tillsammans med sjukvården bidrar till att effektivisera t.ex. COVID-19 testning, via Huaweis ”EIHealth Antivirus Services: AI-assisted CT Patient Screening for COVID-19”

Side bunn

Søkeresultater

Sidebunn