Hoveddel Side topp

Arrangøren tar forbehold om visse endringer i programmet. 

kl. 08.00

kl. 08.25

Computerworld ønsker velkommen ved redaktør Jan Birkeland

kl. 08.30

Kunstig intelligens – muligheter og utfordringer

Foredragsholder: Trym Holter, direktør, Norwegian Open AI Lab

Les mer om foredraget her.

kl. 09.10

Mingling og besøk på stands

kl 09.25

Hvordan Cutters skalerer med Intelligent Automation og kunstig intelligens

Foredragsholder: Bård Strøm, Chief Digital Officer, Cutters

Les mer om foredraget her.

kl. 09.55

Slik skal norsk havbruk bidra til å dekke verdens behov for mat ved hjelp av kunstig intelligens

Foredragsholder: Marius Five Aarset, leder for digitale leveranser, ABB i Norge

Les mer om foredraget her.

kl. 10.25

Mingling og besøk på stands

kl. 10.45

Hvordan kan vi få til standardiseringer for KI, som reflekterer Norske verdier?

Foredragsholder: Svein Ivar Aadnøy Larsen, Zisson

Les mer om foredraget her.

kl. 11.15


Foredragsholder: TBA

kl. 11.45

Takk for i dag!

Side bunn

Søkeresultater

Sidebunn