Hoveddel Side topp

CIO Forum Bærekraftig IT – Oslo Kongressenter – 24. august 2023

Vi ser i nyhetsbildet at bærekraft er i ferd med å vektes høyere enn pris på store innkjøp. For å henge med som leverandør, er bransjen helt avhengig av å kunne dokumentere hvor bærekraftige leveransene er. I tillegg har det blitt et krav å vise til kontinuerlig forbedring. I senere tid ser vi eksempler fra offentlig sektor der bærekraft vektlegges med 30 prosent, noe som ekskluderte flere leverandører med lav pris. En moderne CIO måles på bærekraft, og må kunne dokumentere tiltak og utvikling.

CIO Forum Bærekraftig IT dykker ned i problemstillingene, og er et forum for å dele erfaringer fra leverandører og kunder som arbeider med bærekraft. Vi planlegger en spennende konferanse med tematikk som omfatter:

  • Hvor står industrien i dag, og hvilke krav stilles
  • Hvor går utviklingen
  • Hvordan måle/dokumentere innsats
  • Hvordan forsikre seg om at innkjøpsregler blir fulgt
  • Hvordan stille krav til leverandørindustrien
  • Praktiske eksempler

 

Formiddagsseminar på Oslo Kongressenter.

Side bunn

Søkeresultater

Sidebunn