Hoveddel Side topp

Computerworld inviterer til heldagskonferanse for Digitalisering av byggenæringen 13. juni

Oslo Kongressenter

Digitaliseringen av bygg- og anleggsnæringen ligger sentralt i effektivisering, kostnadsbesparelse og fremtidssikring. En av Norges absolutt største bransjer står ovenfor en mengde utfordringer med endrede betingelser, internasjonal konkurranse og lite samarbeid. Under konferansen Digitalisering av byggenæringen vil det settes fokus på hvordan IT kan bidra til en mer effektiv hverdag for bransjen, og samtidig se på mulighetene digitalisering gir for både økt fortjeneste og besparelser.

Computerworld arrangerer for andre gang konferansen Digitalisering av byggenæringen. Dette er en heldagskonferanse i samarbeid med GS1, BuildingSmart og Bim Verdinettverk. På̊ konferansen settes det fokuset på̊ hvordan IT kan bidra til at næringen kan nå̊ sine mål innen for eksempel miljø, logistikk, infrastruktur, HMS og prosjektstyring.

Side bunn

Søkeresultater

Sidebunn