Hoveddel Side topp

2018

26. APRIL

CIO Forum GDPR

Personvernforordningen GDPR er rett rundt hjørnet, og nå begynner det virkelig å haste dersom man vil at bedriften skal være i samsvar med det nye reglementet. I ytterste konsekvens kan manglende overholdelse føre til strenge straffer med store økonomiske konsekvenser. 
På CIO Forum GDPR får du høre om hva som skjer om man ikke når fristen, og hvilke løsninger som finnes der for å unngå at man ikke er i samsvar, selv etter fristen. GDPR skal handle mer om gulrot enn pisk, og under konferansen vil vi utforske hvilke insentiver og muligheter som finnes med GDPR.

Gratis frokostseminar på Oslo Kongressenter.

13. JUNI

Digitalisering av byggenæringen

Digitaliseringen av bygg- og anleggsnæringen ligger sentralt i effektivisering, kostnadsbesparelse og fremtidssikring. En av Norges absolutt største bransjer står ovenfor en mengde utfordringer med endrede betingelser, internasjonal konkurranse og lite samarbeid. Under konferansen Digitalisering av byggenæringen vil det settes fokus på hvordan IT kan bidra til en mer effektiv hverdag for bransjen, og samtidig se på mulighetene digitalisering gir for både økt fortjeneste og besparelser.

Computerworld arrangerer for andre gang konferansen Digitalisering av Byggenæringen. Dette er en heldagskonferanse i samarbeid med GS1, BuildingSmart og Bim Verdinettverk. På̊ konferansen settes det fokuset på̊ hvordan IT kan bidra til at næringen kan nå̊ sine mål innen for eksempel miljø, logistikk, infrastruktur, HMS og prosjektstyring.

Heldagskonferanse på Oslo Kongressenter.

30. AUGUST

Healthworld

Helse og IT går hånd i hånd inn i fremtiden, og kommer til å møte på de samme, store utfordringene når det gjelder sikkerhet. Det er få bransjer der dårlig sikkerhet og dårlige IT-løsninger kan ha like dramatiske konsekvenser som i helsesektoren. For å kunne sette de rette premissene rundt en god it-strategi i helsesektoren må man være oppdatert, villig til å samarbeide og løsningsfokusert.

Temaet får årets Healthworld er sikkerhet og effektivisering. Det finnes flere eksempler i Norsk helsevesen der dårlig sikkerhet og dårlige rutiner har ført til svikt, enten det gjelder pasientforløp eller personvern. Effektiviteten er en selvsagt bi-effekt av en bedre it-strategi, og her skjer det mye spennende innen blant annet kunstig intelligens.

Healthworld 2018 har som mål å løfte blikket mot overordnet strategi. Det kommer til å komme eksperter innen sikkerhet og effektivisering, med blant andre caser fra England der nye it-strategier har ført til økt pasientsikkerhet, besparelser og en mer effektiv hverdag.

Heldagskonferanse i Samfunnssalen

5. SEPTEMBER

Virtualworld

Virtuell virkelighet (VR) og augmentert virkelighet (AR) har passert stadiet der nyheten er større enn produktet. Det er først nå vi begynner å se reelle forretningscaser bygget rundt denne teknologien, og evolusjonen fra hobby- til forretningsprodukt er ferdig. VR og AR representerer et nytt grensesnitt, der mulighetene er uendelige når det gjelder alt fra opplæring til visuelle grensesnitt og fjernstyring.

Under Virtualworld vil vi løfte frem eksempler på hvordan den nye teknologien allerede er i bruk for å effektivisere og forenkle arbeidsoppgaver, samt se på hva vi kan forvente av neste generasjon, både når det gjelder utvikling og teknologi. VR og AR må knyttes til forretningen om den skal ha en konkret verdi, og i så måte befinner vi oss kanskje i den gyldne tidsalder for dette konseptet.

Heldagskonferanse på Oslo kongressenter

19. SEPTEMBER

Sikkerhetsdagen

Datakriminalitet selges nå som tjenester og data. innbruddsverktøy omsettes som om det skulle være ordinære varer. Dette gjør både enkeltpersoner og virksomheter meget sårbare. Vi har sett en stadig utvikling av problematikken innen cyber-crime, som innbefatter å ta data som gissel, samt CEO-svindel der social engineering utsetter bedrifter for store økonomiske tap.

På Sikkerhetsdagen vil vi gi deg et overblikk over det stadig endrede trusselbildet. Når vi ser på problemene og utfordringene vil vi samtidig sette fokus på løsningene, og vil presentere analyser om sårbarhet og konkrete tiltak for en tryggere databehandling.

Mengden data som produseres er i kontinuerlig og eksplosiv vekst, og reelle økonomiske tap er en konsekvens av utrygg data. Kom på Sikkerhetsdagen for å stille sterkere i en verden som er under konstant utvikling og angrep.

Heldagskonferanse på Oslo Kongressenter

27. SEPTEMBER

CIO Forum Forretningssystemer i skyen

Forretningssystemer hører hjemme i skyen. Det som en gang var en risiko med mange uvisse faktorer er nå blitt til noe sikkert, skalerbart og tilgjengelig. På Computerworlds CIO Forum Forretningssystemer i skyen vil vi legge et fokus på mulighetene som finnes, samt den stadige utviklingen på dette området. Forretningssystemer handler om mer enn bare regnskap, vi vil løfte diskusjonen til hele forretningen, det være seg økonomi, planlegging, ressursbruk eller metode.

Et åpenbart pluss med skybaserte systemer er en kostnadsreduksjon og muligheten til skalering. Men det følger utfordringer med lavere kostnader, gevinstene som kan hentes ut er ikke alltid klare. En av måtene man kan effektivisere bruken av ERP er automatisering. ERP i skyen skal jobber for den ansatte, ikke vice versa.

Frokostseminar på Oslo Kongressenter.

23., 25. og 30. OKTOBER

IT i skolen

Ettermiddagsseminar i Trondheim, Oslo og Bergen.

Mer informasjon kommer.

22. NOVEMBER

CIO Forum AI/Kunstig intelligens

Frokostseminar på Oslo Kongressenter - mer informasjon kommer.

13. DESEMBER

Intelligente Transportsystemer - ITS Forum

Frokostseminar på Oslo Kongressenter - Mer informasjon kommer.

2019

14. MARS

Energyworld 2019

Heldagskonferanse på Stavanger Forum

Side bunn

Søkeresultater

Sidebunn