Hoveddel Side topp

CIO Forum Cyber Security 27. mai. 2021

Det siste året har tvunget de aller fleste som jobber på kontor, både i privat og offentlig sektor, til hjemmekontoret. Mange har opplevd nye sikkerhetsutfordringer i dette skiftet, der brukerne plutselig ikke lenger befinner seg bak virksomhetens sikkerhetsbarrierer, men må stole på den sikkerheten som måtte være på plass hjemme. Samtidig har verdens datakriminelle utnyttet den nye situasjonen for alt det den er verdt, og antallet cyberangrep har gått kraftig opp. Denne kombinasjonen har presset virksomhetenes it-sikkerhet hardt. En av følgene er at vi har sett en oppblomstring av den allerede svært utbredte trusselen som utpressingsvare representerer. Sikkerhet på hjemmekontoret med særlig fokus på utpressingsvare er derfor et svært aktuelt tema på CIO Forum Cyber Security.

Side bunn

Søkeresultater

Sidebunn