Hoveddel Side topp

CIO Forum Cyber Security 12. april 2023


Et endret og mer alvorlig trusselbilde

Sikkerhetsutfordringene har stått i kø i de siste årene som en følge av endret arbeidsmønster rundt pandemien. Økt grad av hjemmekontor har flyttet sikkerhetsbarrieren fra bedriften til hjemmet, og kanskje åpnet for enklere tilgang til sensitive data.
Antallet cyberangrep har gått kraftig opp, men det har også responsen fra myndigheter rundt om i verden. Vi er kanskje inne i en fase der krigen trappes opp, og forventer dertil tydeligere angrep.
Løsepengevirus er fremdeles en reell trussel for bedrifter, og vi ser at cyberkriminelle stadig får både større kapasitet, bedre kunnskap og et mer spisset angrep basert på både forskjellige forretningsområder samt størrelsen på bedriften. IT-sikkerhet i bedriften er under angrep og da blir det enda viktigere enn tidligere at både ledelse og styre har sikkerhet langt fremme i hjernebarken. Sikkerhet må kanskje løftes opp i organisasjonen for å gjennomsyre hele forretningsløpet.

Meld deg på CIO Forum Cyber Security for å høre fra sikkerhetseksperter om utfordringene der ute, samt utprøvde løsninger som gjør at bedriften kan stille sterkere i kampen mot cyberkriminalitet.

Formiddagsseminar på Oslo Kongressenter

Side bunn

Søkeresultater

Sidebunn