Hoveddel Side topp

Digital transformasjon

Bli datadrevet, endringsdyktig og rigget for fremtiden.

Digital transformasjon er mye mer enn digitalisering av dagens tjenester og prosesser. 

Det handler om at man må tenke nytt rundt hele virksomhetens struktur, hvordan man samhandler med brukerne og leverer verdi til kundene. Teknologiutviklingen er eksponensiell og ny teknologi har aldri blitt utviklet raskere. Det stilles samtidig større krav til brukervennlighet, effektivitet og oversikt enn noen gang før. Dette gjør at alle selskap vil bli et teknologiselskap i en eller annen form fremover. Nye systemer og ny teknologi byr på mange muligheter, spesielt innen automatisering, styring, og innovasjon. Med denne transformasjonen vil det skapes helt nye arbeidsplasser og bransjeoverskridende muligheter.

Halvdagskonferansen holdes på Oslo Kongressenter fra 8.00 til 13.00, den 29. mars 2023

Side bunn

Søkeresultater

Sidebunn