Hoveddel Side topp

Datasenterdagen – 23. mai 2024

Hvordan vil morgendagens landskap for databehandling se ut?

Skyen har blitt en vital del av det datasentre kan tilby, og det samme kan sies om datasenterets viktighet for skyen. Grensene mellom «internt» og «eksternt» datasenter har blitt mer utvisket og diffuse, og det er ikke lenger snakk om enten/eller. Moderne datasentre utnytter det beste fra begge verdener, der kode og data som virksomheten må ha full kontroll over befinner seg internt, mens alt som kan plasseres ut, blir det. Både hybride og offentlige skytjenester, der hele systemløsninger kan bestå av komponenter fra flere forskjellige eksterne leverandører, som satt sammen med virksomhetens egen kode blir til virksomhetens løsning.

Datasenteret blir stående som en hjørnestein når man snakker om hybrid sky, der fleksibilitet og skalerbarhet kanskje er det viktigste kravet til den moderne bedriften. Den digitale strategien krever både infrastruktur og ekspertise; begge deler vil bli presentert under årets Datasenterkonferanse.

Sikkerhet er et selvsagt aspekt, kompatibilitet et annet. Bli med på Datasenterdagen for å få et innblikk i hvordan morgendagens landskap for databehandling ser ut.

Heldagskonferanse på Oslo Kongressenter.

Side bunn

Søkeresultater

Sidebunn