Hoveddel Side topp

2020

25. - 27. mars

Telecomworld Krakow – AVLYST

På grunn av smittefare og reiserestriksjoner i telebransjen er Telecom World, som skulle vært arrangert 25. - 27. mars i Krakow, avlyst.

- Vi hadde i det lengste et håp om at konferansen kunne arrangeres på ansvarlig vis. Men den eskalerende Corona-utviklingen de siste dagene gjør det umulig. Mange foredragsholdere og sponsorer har fått reiseforbud, og vi har truffet beslutningen om å kansellere i samråd med bransjen, sier redaktør og programansvarlig Arne Joramo.

- Corona-epidemien er en ytterst ubehagelig understrekning av betydningen av god telekommunikasjon. Muligheten til å jobbe hjemmefra hjelper en god del til å holde samfunnsmaskineriet i gang. Vi skal ikke langt tilbake i tid før det var umulig. Også vi satser på å holde hjulene i gang, og er alt i gang med planleggingen av høstens konferanse på Lillehammer 21.-22. oktober, og da kanskje med et enda bredere program enn tidligere. Erfaringene fra Kina viser at epidemien sannsynligvis kan komme under kontroll etter 2-3 måneder. Dermed er det et realistisk håp om at høstens Telecom World kan gå av stabelen som planlagt.

4. JUNI

Digitalisering av byggenæringen

Bygg- og anleggsvirksomhet i Norge er en av våre absolutt største næringer. Likevel er digitaliseringen enda ikke kommet opp på det nivået man kunne forventet. Med en stadig endring i betingelser, standarder og digitale verktøy, står bransjen ovenfor en ny, digital revolusjon.

Under konferansen Digitalisering av byggenæringen settes søkelyset på hvordan IT og teknologi kan bidra til at næringen kan nå sine mål, og samtidig ta en internasjonal posisjon i et marked med stadig økende konkurranse. Miljø, logistikk, infrastruktur, HMS og prosjektstyring er alle nøkkelord i det som skal danne grunnlaget for neste generasjons byggenæring.

Computerworld arrangerer for fjerde gang konferansen Digitalisering av byggenæringen. Dette er i samarbeid med GS1 og Bim Verdi.

Heldagskonferanse på Oslo Kongressenter.

16. JUNI

Energyworld 2020

Heldagskonferanse i Stavanger Forum

For niende år på rad vil Computerworld invitere til Norges viktigste konferanse for IT innen olje og gass. Dette er møteplassen for alle som jobber med digitalisering, prosesser, utvikling og teknologi innen olje- og gassindustrien.

18. JUNI

CIO Forum Test

Test er en absolutt forutsetning for ethvert vellykket prosjekt. Gode løsninger krever god test-metodikk i forkant, og dette må bygges oppunder i selve prosjektet samt forretningssiden. Et godt testmiljø vil gjennomsyre bedriften, og kan gi gevinster også utenom spesifikke IT-prosjekter. Under CIO Forum Test vil gode løsninger presenteres, samt erfaringer fra komplekse test-caser i større organisasjoner.

Frokostseminar på Oslo Kongressenter.

25. AUGUST

CIO Forum AI

Kunstig intelligens, eller AI, handler ikke om robotisering eller tap av arbeidsplasser. Det handler om effektivisering og å utnytte fullt potensial av både informasjon og prosesser. Under CIO Forum AI ønsker Computerworld, sammen med sine partnere, å se på hvilke løsninger som allerede finnes, samt utforske kapasiteten og mulighetene til AI med en praktisk tilnærming.

Frokostseminar på Oslo Kongressenter.

27. AUGUST

CIO Forum IoT

Tingenes internett (IoT) er fremdeles et relativt nytt teknologi-begrep, men har nå kommet til en implementasjons-fase der vi begynner å se resultater. IoT vil også være en viktig drivkraft for den digitale transformasjonen i tiden fremover, og har kanskje et bredere nedslagsfelt enn mange tror. Samtidig er IoT avhengig av nye løsninger innen kommunikasjon, der 5G kommer til å spille en stor rolle.

IoT vil påvirke fremtidige IT-strategier i alt fra Enterprise til start-ups, og samtidig dekke behov i alt fra infrastruktur til forbruker-rettede løsninger. Computerworld ønsker sammen med våre samarbeidspartnere å invitere til en fagdag der vi ser på eksisterende løsninger og fremtidige muligheter innen tingenes internett.

Frokostseminar på Oslo Kongressenter

2. SEPTEMBER

Peopletech

Teknologi- og softwareselskaper jobber konstant for å lette informasjonsflyten for HR-avdelinger landet rundt. De teknologiske løsningene skal hjelpe HR-avdelingene til å fokusere på den strategiske veien de skal gå, og samtidig sørge for at HR hele tiden har all informasjonen de trenger.

Løsningene forbedres hele tiden og selskapene som bruker dem får mer erfaring. På Peopletech vil du få høre andre selskapers erfaringer og hva sentrale personer mener om de store linjene innen digitaliseringen av HR. Her kan du få høre om det meste du er interessert i som bl.a. onboarding, HMS, rekruttering, talentutvikling, sykefravær, lønn og HRM.

Heldagskonferanse på Oslo Kongressenter.

17. SEPTEMBER

Sikkerhetsdagen 2020

På Sikkerhetsdagen vil vi gi deg et overblikk over det stadig endrede trusselbildet. Når vi ser på problemene og utfordringene vil vi samtidig sette fokus på løsningene, og vil presentere analyser om sårbarhet og konkrete tiltak for en tryggere databehandling. Mengden data som produseres er i kontinuerlig og eksplosiv vekst, og reelle økonomiske tap er en konsekvens av utrygg data.
Kom på Sikkerhetsdagen 2020 for å stille sterkere i en verden som er under konstant utvikling og angrep.

Heldagskonferanse på Oslo Kongressenter.

24. SEPTEMBER

CIO Forum Datasenter

Det er ikke lenger et spørsmål om det finnes behov for datasentre. Forbruket av data, behovet for hastighet og krav om kontinuerlig drift er blitt en selvfølgelighet. En stadig økende kundemasse både lokalt og internasjonalt har ført til utvidelser og nybygg, i et land der grønn energi, klima og databehandling er noe av de viktigste faktorene.

Likevel har ikke Norge nådd opp til våre naboer når det kommer til volum, og i en stadig mer konkurranseutsatt sektor må vi bruke alle fordelene vi har. Grønn IT har fått en renessanse, og datasentre har blitt mer effektive og relevante.

Spørsmålet er hvordan din virksomhet best går frem for å dra nytte av den teknologiske utviklingen. Det handler om å finne tjenestene og løsningene som best passer inn i din virksomhets digitaliseringsstrategi.

Frokostseminar på Oslo Kongressenter.

15. OKTOBER

Transformasjon og ledelse

En vellykket digital transformasjon er en kontinuerlig reise som innebærer endring av tenkemåte, bedriftskultur, organisasjon, innovasjon, forretningsmodell, allianser/samarbeid og ikke minst handler det om et nærmest manisk kundefokus. Dette er med andre ord kjernen av selve forretningen, og derfor er det ledelsen og styret som må eie og drive denne prosessen.

Gjennom å dele erfaringer og suksesshistorier håper vi å gi deg som leder en indikasjon på hvor din virksomhet står per i dag og samtidig gi deg helt konkrete tanker og ideer på hvordan du kan sikre at din bedrift ikke bare skal eksistere om fem år, men dominere det markedet du er i.

Heldagskonferanse på Oslo Kongressenter.

21. - 22. oktober

Telecomworld Lillehammer

Mer informasjon kommer.

10. DESEMBER

Publicworld

Heldagskonferanse på Oslo Kongressenter.

Mer informasjon kommer.

Side bunn

Søkeresultater

Sidebunn