Hoveddel Side topp

Geir Balsnes

RVP Nordic Region, Gartner

Digital transformasjon – mer enn IT

Det er fortsatt slik at de fleste bedrifter synes det er spennende med nye muligheter, og digitalisering er på alles agenda, men fortsatt er det for lite fokus på transformasjon og endring, og for mye fokus på teknologien. De som oppnår best resultat er ofte de som har en tydelig digital ambisjon og evner å omsette den i handling.

Anette Mellbye

Statsviter og foredragsholder

Å lede digital transformasjon: Folk først,  ikke teknologi.

Anette Mellbye er statsviter og har bakgrunn fra en rekke utviklings- og teknologirelaterte stillinger i Schibsted-konsernet. Hun har blant annet bygget opp og ledet Aftenposten Mobil AS  - og har dermed hatt ansvar for den plattformen som transformerer mest, mobilen, i den bransjen som til nå disrupteres hardest, nemlig mediebransjen. Hun var initiativtager til Aftenpostens konferanserekke «Teknologi og Fremtiden arbeidsmarked», og deltar selv aktivt i debatten om omstilling av Norge og norsk næringsliv. I Schibsted inngikk Mellbye også i et globalt team som hadde som oppdrag å transformere Schibsted  fra å være et tradisjonelt, hierarkisk og desentralisert konsern, tilstede i 31 land, til å bli en global matrise-organisasjon; der produkt og teknologi går på tvers. Transformasjonen er ikke minst et svar på konkurransen Schibsted møter fra aktører som Facebook og Google.

Mellbye sitter i flere styrer, som Polaris Media, XXL og Ullevål Stadion Group. Mellbye leder Rekode og jobber som strategirådgiver overfor en rekke ulike bransjer.

Olle Alvemark

Industry Director, IFS

The future of industrial software
- Is ERP dead? 

The market and business models are changing. And so are the software platforms supporting it. With “servitization”, companies are shifting focus from products to services, which results in new requirements for your digital strategy and business software. In this presentation IFS will discuss the requirements of this new reality as well as what Anticimex, the modern pest control company, did to boost customer satisfaction and double sales by fundamentally altering their business model.

Jesper Schleimann

Nordic CTO, SAP

Hvordan bygge den intelligente bedriften for å sikre suksess i den digitale økonomien?

Mennesker, bedrifter og “ting” knyttes stadig tettere sammen i den digitale økonomien og eksisterende forretningsmodeller utfordres. Hva innebærer det å bli en intelligent, digital forretning? Digitalisering av forretningen bygger på pillarer som mobilitet, skybaserte løsninger, Big Data og Analytics, aksellert av IoT, maskinlæring og innovasjoner som blockchain. Slike teknologier gir bedrifter muligheten til å endre forretningsmodeller og skape nye produkter og tjenester. Som nordisk CTO er en av Jespers oppgaver å hjelpe bedrifter å navigere i digitaliseringsprosessen og sørge for at forretningsverdi og bedriftens overordnede strategi er i fokus underveis i prosessen. Han vil fortelle fra kunder som har gjennomgått denne reisen.

Nils Olaf Osnes og Odd Magne Vea

Daglig leder, Rico Gruppen og Chief Sales Officer, Hatteland

Rico Gruppens vei til tidoblet omsetning

Da Rico Gruppen satte seg et mål om å tidoble omsetningen i løpet av 6 år, var det flere ting som måtte stemme.
En ting er å nå ut til kundene, en annen elementær ting er å møte etterspørselen på en effektiv og fremtidsrettet måte. Systemet man valgte måtte kunne håndtere raske endringer i forretningsmodell og ikke være et hinder for senere digitaliseringsprosjekt.
Valget falt på en skybasert forretningsplattform med rask implementering, som også skulle utfordre Rico Gruppens eksisterende forretningsmodell. Daglig leder i Rico Gruppen, Nils Olaf Osnes og Sales Manager i Hatteland, Odd Magne Vea, deler felles erfaringer fra implementeringsprosjektets 4 første måneder.

Nils Olaf Osnes er daglig leder i Rico-gruppen og er per definisjon en gründer med alt det som medfølger av ned- og oppturer! 
Gjennom sine 40 år i arbeidslivet kan han skilte med egenutviklet software for innredning og spesialbygging av 4.000 campingbiler, biler for funksjonshemmede, innredning og dekor for yrkesbiler som representerer et tusentall per år – noe som etter planen nå skal ti-dobles!

Odd Magne har bred erfaring fra flere tunge ERP-systemer. Han har sittet på begge sider av bordet, som både rådgiver, konsulent og selger. Odd Magne er nå Chief Sales Officer i Hatteland, med ansvar for salg av ERP-systemet RamBase.

Ken Olling

Managing Enterprise Architect - Digital Twin, MR, Capgemini

Digital Twin: Super Human Insight

The digital twin is a unique tool providing business with an easy to understand “digital mirror” of operations with super human abilities to explore, understand and mitigate the complex problems we face every day. It’s an easy to understand and contextual view into your data across devices and in a format easily leading to actionable insight.

Ken is a product developer and manager specializing in digital twin solutions for industry with more than 10 years’ experience in software design and architecture. He focuses on businesses to better understand their operations and make them more effective. The work involves helping using data and analytics through innovative new visualization and modeling tools. He works with software products in AR and VR for business and industry, mobile publishing platform and blockchain. His clients have included Eltek, GE, Telenor, Total, Statoil and Ubisoft.

Andreas Bränd

Chief Digital Officer, Skeidar Living Group

Customer centric agility

Digital transformasjon handler om å tørre å rive ned og gjenoppbygge for å skape større verdi for kundene enn det dine konkurrenter klarer. Det er ikke kun snakk om et IT-prosjekt, men en reise for hele virksomheten.

Andreas er Chief Digital Officer (CDO) i Skeidar Living Group. Han har tidligere startet opp Zalandos nordeuropeiske operasjon og vært Head of Digital Content & Engagement i Nordic Choice Hotels. Hans lidenskap er digital innovasjon gjennom en bruker-sentrisk tilnærming tuftet på brukernes behov, teknologiske muligheter og krav om å lykkes. Han har sterk tro på agil utvikling og ledelse hvor riktige personer sammen eier prosesser fra start til mål og lærer av sine feil.

Thomas Staven

Global Head of CoE ERP, Unit4

The best UI is no UI

Traditionally, users of enterprise applications have had to put up with complex UIs and a user experience subpar to any experience in our favorite consumer apps. However this is quickly changing as the Conversational UX is now becoming a first class citizen in enterprise applications, providing users with an enhanced experience  - systems that are human-like and operating without a traditional UI.
In this presentation you will see examples on how such an experience can be for an enterprise application user, showing that the best UI can indeed be… no traditional UI at all.

Thomas is heading the global ERP strategy at Unit4 and as Unit4’s Product Strategist he’s working with the Unit4 Innovation Lab in exploring new technologies to deliver great experiences and increased business value to organisations.

 

Side bunn

Søkeresultater

Sidebunn