Hoveddel Side topp

Foredragsholdere

Helge Ferdinand Schjøtt

Advisor Well Operations – Ivar Aasen Project, Det Norske Oljeselskap

"3D Visuelt Planleggingsverktøy for Offshore Brønnoperasjoner"

I forbindelse med detaljert planlegging av kritiske, flerfaglige operasjoner på plattformen har Det norske tatt i bruk en 3D interaktiv cloud- løsning for å illustrere operasjonssekvenser. Modellen er allerede i bruk og har vært til god hjelp i forbindelse med engineering review, Hazop/Hazid, «DWOP - Drill Well on Paper», materialhåndtering og systemforståelse for fremtidig offshore personell.

Abelware AS har utviklet et 3D program basert på spillteknologi med høyoppløst grafikk som hostes gjennom Hatteland Solutions AS sin 3D Cloud- tjeneste plassert i deres EMP sikrede datasenter (fjellhall). Applikasjonen effektiviserer tidsbruken operasjonelt, samt bedrer utstyrslogistikk, den økonomiske planleggingen og bidrar til å øke sikkerheten på operasjonene på plattformen i Nordsjøen. Applikasjonen viser hvordan ingeniører fra DNO simulerer operasjoner på en proaktiv og realistisk måte før den utføres i praksis offshore. Simuleringen kan utføres både på PC, Mac og håndholdte enheter.

Bio:

Helge Ferdinand Schjøtt er utdannet sivilingeniør fra USA. Han har 30 års erfaring fra olje- og gassindustrien i inn- og utland med hovedfokus innen bore- og brønnoperasjoner fra plattform og undervannsanlegg. Helge har fartstid fra Norsk Hydro og Statoil, og har vært involvert i mange av de store utbyggingene på norsk sokkel. De siste 3 årene har Helge arbeidet hos Det norske oljeselskap i Trondheim med operasjonsforberedelser for Ivar Aasen plattformen.

Erik Wold

Senior Partner, Head of Technology, Rystad Energy

«It’s all in the data» - fra forbedring av brønnproduksjon til oljeprisprognoser

Rystad Energy har vunnet en internasjonal posisjon som leverandør av data og analyser til oljeindustrien, og høster anerkjennelse for at analysene i hovedsak er faktabasert og fundamentale. Grunnlaget for dette er lagt gjennom tørst for data og innsiktsbasert modellering. Vi vil gjennom to eksempler vise hvordan dedikert arbeid med data skaper verdifull informasjon. Først vil vi vise hvordan brønndata kan brukes til å identifisere beste praksis og produksjonsforbedringer, basert på skiferdata. Deretter vil vi vise hvordan vi bruker våre data til å analysere oljebransjen. Er oljeeventyret over i Norge? Hvorfor må oljeprisen gå opp igjen? Hvordan forutsi markedsutviklingen innenfor ulike oljeservicesegmenter?

Bio:
Erik Wold har vært ansvarlig for teknologiutviklingen i Rystad Energy i ti år. Før dette var Wold forskningssjef ved SINTEF IKT, og har bred erfaring med forskning og teknologiutvikling. Wold er utdannet fysiker med dr.grad frad NTNU.

Toril Nag

Konserndirektør tele, Lyse

"Kultur spiser buzzwords til frokost - om ledelse, endring og innovasjon"

Den digitale revolusjonen endrer  næringslivet med tanke på hvordan vi konkurrerer, hvordan vi utvikler produkter og tjenester, og  hvordan vi forholder oss til våre medarbeidere. Teknologi muliggjør endring. Det aller viktigste med teknologiutviklingen er fart. Digitaliseringen kan raskt gi helt nye aktører muligheter til å konkurrere ut etablerte verdikjeder. Teknologi  påvirker selskapers konkurransekraft, strukturer og hele verdikjeder - ikke minst innen energi. Trodde du ikke distribuert energiproduksjon og solenergi var noe for det norske markedet? Tenk om igjen! Det grønne skiftet gjøres mulig av teknologi.

Lysekonsernet har i løpet av de siste femten årene utviklet seg fra å kun levere energi, til at selskapets omsetning fra digitale tjenester i 2015 var like stor som omsetningen innenfor energi. En formidabel omstilling. Hvordan skjedde det?

Bio:
Konserndirektør Toril Nag i Lysekonsernet er utdannet sivilingeniør i Computer Science fra University of Strathclyde og har tilleggsutdannelse i ledelse fra Handelshøyskolen BI. Nag er styreleder i Altibox AS og en rekke fiberselskaper, og i IoT-selskapet Smartly AS og i IT-selskapet Ambita as. Hun har ledererfaring fra store IT- og telekomselskaper såvel som innen bank og finans, og har hatt en rekke styreverv i teknologi-, energi-, og FoU-relaterte virksomheter. Nag er nestleder i styret i IKT-Norge og nestleder i styret i Kolumbus AS, og sitter i flere regjeringsoppnevnte utvalg og kommisjoner, herunder Digitaliseringsrådet og Produktivitetskommisjonen.

 

Ståle Økland

Trendforsker og forfatter

"En reise blant bedrifter som lykkes med endring"

Bio:
Økland reiser verden rundt for å finne svaret på hvordan vi kommer til å tenke og leve i morgen. På reisene sine oppsøker han byer, bedrifter, forskningsinstitutter og kreative miljøer. Han holder foredrag innen fremtidsrelaterte temaer: Hvor går samfunnstrendene? Hva kjennetegner morgendagens vinnerbedrifter? Hva kan vi forvente oss av teknologi, handel, og fremtidens forbrukere?

Ståle er en ettertraktet foredragsholder i Europa og har holdt foredrag på noen av verdens mest prestisjefulle innovasjonskonferanser. Han klarer kunststykket å formidle kompliserte temaer på en enkel, forståelig og underholdende måte.

 

Tor Jakob Ramsøy

Founder og CEO, Arundo Analytics

"Hvordan det industrielle internett vil påvirke olje & gass industrien"

Hvordan fungerer IOT, og hvilket potensiale er det for O&G?

Bio:
Tor Jakob Ramsøy er founder og CEO i Arundo Analytics.  Arundo er et selskap som benytter advanced analytics og maskin læring på operasjonelle data.  For olje industrien har Arundo bygget løsninger for assets integrity and preventive maintanance.  Arundo har kontorer i Oslo, Houston og Silicon Valley.  Før dette var Tor Jakob senior partner i McKinsey hvor han blant annet ledet teknologi globalt for McKinsey´s olje og gass kunder, samt var managing partner for McKinsey Norge.  Før Tor Jakob kom til McKinsey var han partner i Accenture.  Han har sin utdanning fra MIT og BI.

Mer informasjon om dette foredraget kommer.

Øystein Ulla Ormseth

Applikasjon-og informasjonsarkitekt, ENGIE E&P Norge AS

"EMIS – Engie Mobile Inspection Solution"

En nyutviklet app for rørinspeksjoner offshore gjør det mulig å doble antall inspeksjoner og samtidig kutte kostander.

Det finnes om lag 2000 rørlinjer med 316-rørledninger offshore. Regelmessige inspeksjoner av disse er avgjørende for å avdekke eventuell rust og skader. Hittil har inspektørene brukt om lag 80% av tiden på rapportering og 20% på faktisk inspeksjon. Ved hjelp av et brukervennlig nettbrett og en nyutviklet vedlikeholds-app, snus dette forholdet på hodet. Gevinsten er en dobling av antall inspeksjoner til samme tid som før, kostnadskutt og live-data som før tok flere dager å prosessere. App'en kan utvides til flere andre bruksområder, og er utviklet av olje- og gasselskapet ENGIE E&P Norge og Bouvet.

Bio: 
Øystein Ulla Ormseth arbeider som Applikasjon og Informasjons Arkitekt i ENGIE E&P Norge AS lokalisert i Stavanger. Han har totalt 20 års erfaring innen IT, hvorav de siste 8 har vært innen Olje og Gass industrien. Øystein har gjennom sin karriere fokusert på å levere verdi ved forbedring og optimalisering av applikasjoner og business prosesser.

Magnus Wettemark

Presales Director Nordic, Software AG 

"Why Oil & Gas is the only business with a possible shortcut to digital transformation"

Since Oil & Gas has a strong history in risk and quality management, this is the foundation for your Corporate Memory. How do you want the business to be driven with control and without risk? This is the starting point for your digital transformation!

Bio:
Magnus Wettemark has been working with Process Transformation and Process Automation for 20 years and has help many customers in the transition to become process oriented. He is now heading up the Nordic Solution Architect team supporting our customers with the value of using our products.

Christian Larsen

Country Manager Norway, Schlumberger

"Future private cloud solutions for the E&P industry"

Join us to see how Schlumberger can help you manage your software applications using a designed and tuned private cloud specifically for companies based in Scandinavia. This is the only Schlumberger validated hosting solution focused on performances and flexibility for Scandinavia. It provides a single source to Schlumberger softwares as well as hosting and/or managing capabilities of your licenses, supported by dedicated managed services.

Bio:
Christian Larsen has been working in the E&P software industry for eight years, both in product development and operations. He is currently the Country Manager of Norway for Schlumberger Software Integrated Solutions.

Henrik Skandsen

Operational Technology Portfolio Manager, Cegal

"Effektivisere offshore prosesser med integrerte operasjoner og operasjonell teknologi"

Dagens marked krever nytenkning, innovasjon og teknologi for å redusere kost og effektivisere prosesser. Hvordan kan vi sentralisere og forbedre offshore-prosesser ved hjelp av Integrerte Operasjoner (IO) og Operasjonell Teknologi (OT)? 

Cegal presenterer hvordan de har kombinert innovasjon og teknologi for å sikkert samhandle og arbeide mer effektivt i områder hvor dette normalt sett ikke lar seg gjøre.

Bio: 
Henrik Skandsen jobber som Operational Technology Portfolio Manager på Cegals Stavanger-kontor. Han er utdannet ved Edinburgh Napier University og har bred erfaring innen kommunikasjon og IT sikkerhet. De senere årene har Henrik arbeidet på flere spennede prosjekter knyttet til Operasjonell Teknologi og er i dag ansvarlig for OT-produktene i Cegal.

Merete Asak

Network Consulting Engineer, Cisco Advanced Services

"Pretroliumsindustriens vei inn i den digitale tidsalder – neste steg"

Digitalisering sies å ville endre alle industrier. Også oljeindustrien. Men hva kan gjøres i dag? Hvilke hindre må overkommes? Og hva er de konkrete neste steg bransjen burde ta for å kunne  dra nytte av mulighetene som digitalisering kan gi?

Bio:
Merete Asak is a top certified engineer within Ciscos Advanced Services organization, for the last couple of years she's been directly involved with some of the largest energy projects globally.

She has spent 15 years working for service providers in Europe helping them operate, build and manage their MPLS networks. She spent 5 years leading an integration of two MPLS networks for two leading service providers in Europe. She has also been consulting on optimization of major Internetworks to help customers get the most out of their investments over time. Since 2011 Merete has started focusing on IoT solutions and been running smart grids pilots and projects in Europe. 

Her strengths lie in her long experience and her wide knowledge of network technologies, and her abilities to seek new solutions when needed. She holds Bachelor in IT from the Polytechnical collage of Oslo.  Additionally, she has held a Cisco Certified Internetworking Expert (CCIE) qualification in the Routing/Switching track since 2003.

Kenneth Westerby

Sales, NetApp

"Nvidia-løsninger for datarom"

Få en helt ny fleksibilitet med Proact End User Computing (EUC), der tunge og dyre lokale arbeidsstasjoner erstattes med virtuelle maskiner. Med grafikken i datasenteret kan komplekse grafiske applikasjoner leveres på alle typer arbeidsflater, når som helst og hvor som helst. Enklere infrastruktur, lave krav til båndbredde og slutt på dedikerte arbeidsstasjoner som ikke er tilpasset dagens behov. Velkommen til en ny IT hverdag både som bruker og administrator.

Vinay Ramananda

Head of Client Solutions & Presales -Continental Europe Infrastructure Services, Wipro

"Managing the parallels - driving ruthless efficiency and enabling agility through open source technology"

Solution Head for Infrastructure services at Wipro Technologies Europe explains the importance of embracing open standards for cloud and automation, how Wipro is helping Enterprise IT stay relevant by driving competitive technology into their business.

Bio:
Vinay Ramananda is an accomplished senior executive at Wipro Technologies heading the Infrastructure Solutions practice in Continental Europe. Currently Based out of Paris and Coming from a Computer Engineering background, he joined Wipro after a brief 2 year stint at a IT company in India. He has successfully served multiple roles and undertaken many assignments in his 15 years career in the IT industry including at Wipro. Appreciated for his passion for comprehensive understand of Technology, is also popularly known for the extensive travels he has undertaken. 

Mr Vinay Ramananda has a broad based international IT experience that covers Energy & Utility, banking, software, telecommunications, Healthcare, manufacturing and government. His passion for technology and belief in a comprehensive understanding of IT has driven him to lead and undertake some of the most challenging and complex projects executed by his organization in various roles that include Customer Support, System Analyst, System Integration, Consulting, Project Management and Enterprise Architecting. 

He today leads a team of highly trained Architects deployed across various countries in continental Europe who engage in designing large System integration and ITO deals. Of particular interest to him is the optimal use of IT assets, technology and systems critical to business success and is adept at developing technology strategies and driving innovation in this area. 

Mer informasjon kommer!

Børge Østrem

Managing Solution Architect, Capgemini Norge AS

"Ingen effektivisering uten gode brukeropplevelser"

I våre private liv er vi godt vant med lekre applikasjoner som løser hverdagens utfordringer på en elegant og effektiv måte. Hvorfor er det slik at jeg kan bestille en bok på Amazon på få sekund med ett enkelt klikk, mens jeg bruker en time på å registrere en jobbreise i reiseregningssystemet? Er det fornuftig at jeg må ringe Helge (som er på ferie) for å få tak i vedlikeholdsrapporten fra sist mandag, mens jeg bruker 2 minutt på å finne handlingen i sesong 2 av Sopranos fra 2001 på nettet?

Vi går gjennom hvordan du skaper effektive ansatte gjennom gode brukeropplevelser og hvor en bør sette inn støtet i organisasjonen. Vi ser også på hvilke effekter en kan forvente å oppnå med god brukeropplevelse.

Bio:
Børge is Head of Stavanger's User Experience Design (UX) and Mobile Solutions team within Capgemini's global Digital Customer Experience Center of Excellence. Børge is involved in delivery, sales, development of service offerings and strategic planning. Since joining Capgemini he has built a strong UX team and a profound UX awareness amongst sales people, project managers, test managers and developers. As an project manager himself, he continues to prove the worth of having UX involved through all stages of the project life cycle in order to deliver on time and above client expectation. He is a passionate speaker eager to share his UX enthusiasm and success stories at Energyworld.

Mark Richard Ewen

Global Industry General Manager for Energy, Utilities and Natural Resources, CSC

"How agility and cost reduction in Energy will be driven by NextGen Technologies"

Next-gen technologies and the as-a-service economy are converging to unlock tremendous business value for the energy industry — enabling a new approach to technology that let companies spend less on maintaining their current environment and more on transforming it. PetroEdge from CSC is an industry-specific solution that enables oil and gas companies to benefit from modern technologies and business models, improving agility and reducing cost.

Bio:
Mark is the  Global Industry General Manager for CSC's Energy, Utilities, Oil & Gas and Natural Resources Industries and has principally worked in these markets for over 26 years with leading IT services companies: Logica / CGI, EMC, IBM and CSC. Holding an Honours Engineering Degree,  C.Eng., CITP and MIEE accredited, Mark is a Chartered Engineer and a Member of the Institute of Electrical Engineers and British Computer Society. Mark has detailed knowledge and exposure to pressing industry issues and has worked with Shell, BP, Chevron, Total, Exxon, Conoco, Woodside, INPEX and Statoil in areas of Hydrocarbon Accounting, Production Optimisation, Digital Oilfield, Mobility and Analytics and has been engaged extensively in Europe as part of market liberalisation.  He has also worked with service companies and operators in the LNG liquefaction and midstream gas sectors.

 

Kaare Helle

Innovation Manager, DNV GL Oil & Gas

"Trust - key in unlocking value from Big Data and Analytics"

DNV GL surveyed 920 senior professionals and had in depth interviews with 25 of our customers the core questions around the benefits and pitfalls of big data and analytics in the oil and gas industry. The majority said that the evolution of digitalization will have a high impact on their business in the next few years. They also pointed to a few challenges that they believed has reduced their willingness to adopt these solutions in the same pace as other industries. Trust and complexity is repeated in many of the responses as a barrier for deployment. How can we establish trust in these solutions? How can we reduce layers of complexity and highlight the cost saving potential?

Bio:
Kaare Helle is Innovation Manager in DNV GL Oil & Gas where he works to develop new digital solutions for the oil and gas industry worldwide. He holds a M.Sc. in Mechanical Engineering from Norwegian University of Science and Technology and has over 10 years of experience from several of DNV GL's business areas.

Side bunn

Søkeresultater

Sidebunn