Hoveddel Side topp

CIO Forum Fintech - 20. april 2023

Formiddagsseminar på Oslo Kongressenter

Fremtidens digitale finanstjenester

Vi står foran en drivende utvikling i bank- og finanssektoren i årene som kommer. Regulatoriske endringer, som innføringen av PSD2-direktivet i 2019, har økt mulighetsrommet til aktørene. Samtidig gir skyen bedre tilgang til data og prosesseringskraft. Foreløpig har vi bare sett starten på innovative løsninger som vil endre og utfordre tradisjonelle finansielle tjenester.

Samtidig blir kundene også stadig mer digitale, og forventer mer av løsninger og tjenester. Bli med når FinTech-sektoren samles for å høste erfaringer og utforske mulighetene i morgendagens marked.

Side bunn

Søkeresultater

Sidebunn