Hoveddel Side topp

Computerworld inviterer til CIO Forum 24. august

EU-reglene ePrivacy og General Data Protection Regulation (GDPR) danner det juridiske rammeverket for å beskytte europeernes digitale privatliv. Den norske Personvernloven og deler av ekom-loven erstattes av disse EU-forordningene i 2018. Begge vil få stor betydning for norske it-kunder og tjenesteleverandørene. Blant annet får virksomheter plikt til å dokumentere evne til å etterleve kravene. Personer/kunder får også rett til å kreve flytting av sine data til andre tjenesteleverandører og ha kontroll og oversikt over hvordan dataene deres behandles og databehandleravtaler kommer til å bli langt mer utbredt og detaljerte – for å nevne noe. Bruken av cookies og geolokasjon av f eks kunder må også forholde seg til nye regler.

Riset bak speilet er også formidabelt, bøter opp mot 4 prosent av årsomsetningen kan gis ved brudd på begge de to nye regelverkene samt store muligheter for gruppesøksmål fra privatpersoner så her er det store summer på spill. Den nye loven krever et godt samarbeid mellom kunde, jurister, konsulenter og tjenesteleverandører.
Denne formiddagen får du konkrete eksempler på hvordan norske it-leverandører og bedrifter har tilpasset seg lovendringene.

CIO Forum er et seminarkonsept fra Computerworld, og gjennomføres som halvdagsseminarer med servering av lett frokost.

Programmet starter med en uavhengig keynote, og fortsetter med innlegg fra kunder, som forteller om sine erfaringer rundt dagens emne. CIO Forum har mellom 60 - 130 deltagere i salen. Ideen er at IT-ansvarlige og andre som jobber med it skal kunne dele sine erfaringer.

Side bunn

Søkeresultater

Sidebunn