Hoveddel Side topp

CIO Forum Generativ AI

Formiddagskonferanse på Oslo Kongressenter – tirsdag 7. mai 2024


Muligheter og utfordringer med generativ AI

Inntil nylig har de færreste næringsdrivende i Norge opplevd kunstig intelligens som relevant for sin virksomhet, men sentimentet i markedet har endret seg betraktelig siden ChatGPT ble lansert høsten 2022.

Samtidig som man forventer at dette vil revolusjonere måten vi jobber på er det viktig å se på utfordringene som kan oppstå i forbindelse med implementering av denne typen teknologi, spesielt når det gjelder personvern, etiske hensyn og datainnsamling.

På CIO Forum Generativ AI den 7. mai vil du få vite alt om hvordan du som næringsdrivende bør forholde deg til disse mulighetene og utfordringene slik at din virksomhet kan dra nytte av generative AI-teknologi på en ansvarlig og effektiv måte.

Side bunn

Søkeresultater

Sidebunn