Hoveddel Side topp

På Healthworld tar vi den viktige debatten om e-helse-utfordringene

Halvdagskonferanse på Oslo Kongressenter 11. januar 2024.

Halvdagskonferansen Healthworld er stedet for å videreføre den viktige debatten om IT i helsesektoren videre. Under pandemien ble det tatt sjumilssteg, men nå frykter mange at momentet er i ferd med å svekkes.

IT er det viktigste verktøyet vi har for å håndtere eldrebølgen i en framtid uten enorme oljeinntekter. Eller for å dra full nytte av mulighetene moderne medisin gir for å skape bedre helse og livskvalitet til enkeltindivider og i befolkningen.

For at IT skal gi muligheter og ikke bli et hinder, må vi forstå teknologien og mulighetene den leverer. Løsningene må være sikre, og sørge for utveksling av informasjon og data på tvers av profesjoner og helseinstitusjoner. Vi må også forstå behovene – både fra et pasient- og helseperspektiv.

Healthworld - der IT møter helse. Der muligheter møter behov. Der fagfolk og beslutningstakere kan høste kunnskap og erfaringer, og ikke minst knytte nyttige kontakter i det viktige arbeidet som skal gjøres.

Delta på denne viktige arenaen for IT i helsesektoren – meld deg på Healthworld 11. januar 2024.

Side bunn

Søkeresultater

Sidebunn