Hoveddel Side topp

Foredragsholdere blir oppdatert fortløpende

Pål Mørk Hansen

Head of Innovation & System Development i NetNordic

Praktiske erfaringer med IoT innen Velferdssektoren

Få et spennende innblikk i hvordan NetNordic har integrert IoT løsninger innen velferds-sektoren og hvordan 80 kommuner leverer velfungerende omsorgstjenester innen hjemmehjelp og sykehjem. Antall IoT sensorer har vokst kraftig de siste årene, og behovet å håndtere den medfølgende kompleksiteten øker. I dette foredraget deler vi av våre erfaringer med IoT i praksis og ser videre på hvor teknologien er på vei.

Pål er fysiker og seriegründer. Etter 20 år med utvikling av software har han de siste 4 årene vært med å bygge opp Norges fremste konsulentmiljø på Maskinlæring, hvor fokus har vært å hjelpe kunder med å få ut reel verdi av ML. Som et ledd i NetNordics satsing på AI og IoT, har Pål kommet ombord som Head Innovation & System Development.

Emil Nilsson

Solutions Architect Xi IoT i Nutanix

Steel plant on the journey to Industry 4.0

This steel plant embarked on a modernising journey together with Nutanix. Taking the first steps to merging OT with IT, creating a solid platform for enabling IoT use cases. Follow along on the journey, where they go from a dedicated OT infrastructure to being able to generate insights and leveraging AI.

Emil Nilsson is a swedish Game Developer with a passion for code and development. He has been working most of his career in document/information management, data processing and integration development. Emil is passionate about helping customers to automate and integrate.

Side bunn

Søkeresultater

Sidebunn