Hoveddel Side topp

Presentasjoner for nedlasting

David karlsen

Seniorkonsulent, CDS

Cloud based endpoint management

Cloud-løsninger har vært med oss siden CDS begynte å levere stormaskinløsninger for 40 år siden. Det har gitt oss lang erfaring med drift av store, sentraliserte systemer som har mange fellestrekk med det vi i dag omtaler som cloud. Det er nå et stort fokus på cloud, så hvordan kan cloud benyttes i forbindelse med endpoint management?

Radia unified endpoint management har tradisjonelt vært en on-premises løsning, men leveres i dag også som cloud. Vi vil snakke om hvordan denne overgangen påvirker IT-avdelingen, hva slags muligheter det gir og hvordan en slik løsning ser ut.

Simen Sommerfeldt

Rådgiver og CTO, Bouvet Øst

IT-driftsperson: Fra mekaniker til kartleser og sjåfør

Du som jobber med drift og vedlikehold har vært i bedriften lenge, og kjenner både folk og forretning. Samtidig fremtvinger trendene om digitalisering at forretning og IT må jobbe tettere sammen: Kundene forventer tilpassede brukeropplevelser, og markedet en rask endringstakt. Din kunnskap og erfaring kan få en ny anvendelse om du blir med på en liten reise. Hva med å tenke karriere 2.0? Du ser kanskje for deg en endeløs rekke av kurs og sertifiseringer, og at du kanskje må bære slips. Ikke alle må ha det! Og du ønsker kanskje ikke å bli virksomhetsarkitekt, men vite hvordan du kan jobbe sammen med dem for å dra bedriften fremover.

Først får du en kort betraktning om hvorfor og hvordan trendene påvirker oss. Så gir jeg en kort intro til begrepet “virksomhetsarkitektur”, og deler litt erfaringer og tips fra min verktøykasse. Jeg ønsker at du skal sitte igjen med et klarere bilde av hvordan du kan utvikle deg selv og bedriften du jobber i.

Simen Sommerfeldt er rådgiver og CTO ved Bouvet Øst. I sitt daglige virke jobber han som rågiver innen virksomhetsarkitektur og strategisk IT for flere store bedrifter og organisasjoner. Simen har tidligere erfaring fra eksportbedrifter innen telekom-bransjen. Han har i de senere år skrevet artikler og holdt foredrag om hvordan trender vil påvirker flere yrkesgrupper.

Han har en B.Eng. with honours i informatikk fra University of Surrey i England, og bor i Oppegård sammen med kona og de tre barna. Han Stiftet Lær Kidsa Koding! i februar 2013 med ambisjon om at at barna som nå vokser opp skal få mulighet til å være skapere og ikke bare forbrukere av digital teknologi. 

Aleksander Johannessen

Løsningssalg Aruba, Hewlett Packard Enterprise Company    

#Genmobile – Nå er de her

Vi har snakket om hvordan vi skal håndtere neste generasjon brukere av våre IT-systemer. Nå er den generasjonen her, og de endrer måten vi jobber på. Dette er brukerne som ikke har noe forhold til hvor en applikasjon kommer fra, bare den løser problemet der og da. De har ikke et forhold til om det er en "Enterprise"-løsning, eller noe som er laget for hjemmebruk, bare den er tilgjengelig. Vi ser på de mulighetene og problemene som dukker opp med #Genmobile. Hvilke krav setter det til sikkerheten? Hvordan skal vi gi full tilgang samtidig som vi beholder kontroll på applikasjoner og bedriftens data? Med nye generasjoner dukker nye bruksmønster og behov opp. Hvordan skal IT-avdelingen støtte opp under dette og tilrettelegge for mobilitet?

Aleksander Johannessen har bred erfaring innenfor fagområder som nettverk og datasenter, og har de seneste årene jobbet som produktsjef og Country Manager for Hewlett Packard sin nettverkssatsning i Norge.

Brian Andersen

Systems Engineer, Fortinet

Design og drift av trådløse nettverk, inklusiv sikkerhet

Vi ser på hvordan driften av trådløse nett har gjennomgått en kraftig forandring de siste årene. Hvordan påvirker antallet nye enheter det trådløse nettverket? Betydningen av et skifte fra ”normale” standardenheter som IT-avdelingen har kontroll på, til enheter som brukeren selv har kontrol på. Hvilke muligheter har vi for å håndtere dette? 
Her må vi ikke overse de øvrige komponenter som inngår i en samlet løsning. Det er alt fra DHCP til Power over Ethernet. Vi tar blandt annet utganspunkt i ”dagligdagen” for en installation med over 2000 accesspunkter.

Brian har jobbet som Systems Engineer i Fortinet siden 2011. Han har jobbet med design og rådgivning innenfor nettverksbransjen gjennom 20 år og de seneste 15 år med ekstra fokus på trådløse nettverk. Gjennom 10 år har han vært medeier hos en traditionel IT-leverandør i Danmark, hvor forretningen har vært baseret på både hardwaresalg og konsulettjenester, herunder utvikling av driftsløsninger.
Brian jobber nå i Fortinet med design/rådgivning av trådløse netværk samt trening av partnere i land som Danmark, Norge, Polen og Benelux.

Nils-Ove Gamlem

CTO og leder for teknisk salgsstøtte, Cisco

Vi vil definere, ikke konfigurere

The good the bad and the ugly er blitt et begrep. I nettverk kan mange av nettverksoppsettene karakteriseres med bad, de nyere er ugly, mens fremtidens nett skal være good.

Det forutsetter at nettene kan defineres istedenfor å konfigureres. Førstnevnte er fleksibelt, sistnevnte sementerende. Nettene blir først good når de enkelt kan redefineres.

Programvaredefinering er absolutt nødvendig for å kunne ta seg av nye forutsetninger som data fra alle sensorene vi nå omgir oss med. Tingenes internett eller IOT vil i løpet av få år sette nye krav til nettene. Spådommer om data fra 50 milliarder enheter i 2020 vil stresse verdens nettverksarkitektur.

Samtidig blir nettbrett og smarttelefoner de ansatte foretrukne arbeidsredskaper. Det forutsetter helt andre hastigheter og leveringskvalitet på nettverksoverføringene.
Ciscos visjoner for fremtiden vil ha betydning for utviklingen som verdens ledende nettverks og kommunikasjonsleverandør.

Nils-Ove Gamlem er utdannet innen Telekommunikasjon og har vært i IT-bransjen i mer enn 20 år. Han har bakgrunn fra blant annet April Data, Telenor og Compaq / HP og Cisco. Som CTO og leder for teknisk salgsstøtte i Cisco har han i dag det teknologiske hovedansvaret for Norge og Island. Han er lidenskapelig interessert i teknologi og hvordan man kan skape gevinster, muligheter og differensiatorer for organisasjonen. Nils-Ove er kjent for å engasjere, skape entusiasme og dele av sin erfaring på scenen.

Side bunn

Søkeresultater

Sidebunn