Hoveddel Side topp

CIO Forum Personvern 17. januar

Formiddagsseminar på Oslo Kongressenter.

Personvern er et komplekst felt der det er lett å trå feil – samtidig er kravene stadig høyere med GDPR på bordet og teknologien i full fart. Datainnsamling kan ha stor verdi for bedriften, men ikke på bekostning av personvern. I EU diskuteres mer og mer reguleringer som skal sikre både forbrukerne og virksomhetenes rettigheter.

Før man i det hele tatt kan samle inn eller bruke personopplysninger må man gjøre vurderinger på sikkerhet og behandlingsansvar. Samtidig skal dette arbeidet dokumenteres, og brud på loven kan føre til store konsekvenser.

På CIO Personvern kommer Ingvild Næss, som er nestleder i Personvernkommisjonen. Nylig leverte de sin rapport til regjeringen. Kommisjonen mener digitalisering i samfunnet skjer på bekostning av personvernet, og de ønsker seg en personvernpolitikk. Hør henne fortelle om funn og anbefalinger fra rapporten. Da vil du også få vite hva som er de viktigste utfordringene og grepene du kan gjøre når det gjelder personvern.

På CIO Personvern 17. januar vil du få informasjon og tips om gode løsninger på hvordan du trår rett på minefeltet som er personvern i dagens samfunn.

Side bunn

Søkeresultater

Sidebunn