Hoveddel Side topp

Foredragsholderne blir oppdatert fortløpende.

Rikets tilstand – personvern: Hva er de viktigste utfordringene og grepene på personvernområdet?

Personvernkommisjonen har nettopp overlevert sin rapport til regjeringen. Ingvild Næss, nestleder i Personvernkommisjonen, vil gjennomgå hovedfunn og anbefalinger fra Personvernkommisjonen.

Ingvild Næss – nestleder i Personvernkommisjonen

Ingvild Næss er jurist fra Universitet i Oslo. Ingvild arbeidet i en årrekke i Advokatfirmaet Thommessen, der hun var med å lede firmaets satsing på teknologi og personvern. De siste fem årene har Ingvild jobbet i Schibsted. Nå er hun direktør for personvern og datatrender, og sitter i ledelsen i Schibsted Data & Tech. Ingvild leder også Mediebedriftenes Landsforenings utvalg for data og personvern. Videre er hun medlem av direksjonen i Polyteknisk forening og fagekspert i Utsyn – forum for utenriks- og sikkerhetspolitikk. De siste to årene har Ingvild vært nestleder i Personvernkommisjonen. 

Hva må gjøres når nye løsninger tas i bruk

Hva må gjøres når nye løsninger tas i bruk

  1. Klargjøring av roller
  2. Risikovurderinger – Kontroll på datalagring, dataflyt og sikkerhet
  3. Overføringer til tredjeland og gjennomføring av TIA


Jostein Ramse
– partner i Føyens IKT Media team
Ane Rode – advokatfullmektig, Føyens IKT Media team
Torodd Aastorp – advokatfullmektig, Føyens IKT Media team 

Jostein har erfaringer som juridisk rådgiver i forbindelse med IKT-prosjekter og lisensiering. Han bistår blant annet med outsourcing av store IT-avdelinger, systemanskaffelser og forhandling av kontrakter. Han er løpende med på å oppdatere og utforme en rekke av de standardkontrakter som finnes innenfor IKT-området.

Ane arbeider hovedsakelig med personvern- og IT-juridiske problemstillinger, herunder behandling av personopplysninger, IT-avtaler og anskaffelser, samt fintech og markedsføringsrett. Ane er jurist fra Universitet i Bergen hvor hun skrev masteravhandling om hvem som er ansvarlig for personopplysninger i blokkjeder.

Torodd arbeider hovedsakelig med personvern- og IT-juridiske problemstillinger, herunder bruk og deling av personopplysninger, IT-avtaler og anskaffelser, samt immaterialrett. Torodd er jurist fra Universitet i Bergen hvor han skrev masteravhandling om personvern med temaet “gjelder en risikobasert tilnærming til kravene ved overføringer av personopplysninger til stater utenfor EU/EØS, i lys av Schrems II-dommen”.

Bærekraftig digitalisering krever godt personvern

I usikre tider øker kravet om effektivisering og besparelser. Er du klar?
Hvordan engasjere ledere og sikre at god governance opprettholdes.

Anders Brunland – arkitektur, forretningsutvikling og innovasjon, Habberstad
Christian Butenschøn – gründer og daglig leder i Iconfirm

Anders har jobbet som leder på ulike nivåer de siste 9 årene. Han har initiert og gjennomført omorganiserings- og endringsprosesser samt vært ansvarlig for at digitaliseringsperspektivet ivaretas i virksomhetens strategi. Brunland er opptatt av samhandlingen mellom teknologi og strategi, og besitter spisskompetanse på innovasjon.

Christian er tidligere toppleder innen økonomi og finans med erfaring fra industri, varehandel og medtech. Han har hatt både globale og europeiske roller i konsern som ABB, CG Holding og ResMed hvor han har ledet en rekke større omstillinger, både i vekst og ved reduksjon. I 2013 ble han operativ investor og ledet oppbyggingen av Nordens ledende samhandlingsplattform innen privat helse som idag har ca 30 forsikringsselskap og 1300 klinikker som brukere. Med utgangspunkt i denne teknologien ble ICONFIRM satt opp i slutten av 2016.

Ledelse: Slik forankrer du personvern i virksomheten

Et case-eksempel fra et prosjekt om personvernetterlevelse i Firesafe. Petter Vangstein og Belinda Helle forteller om hvor viktig ledelsesforankring er for å lykkes med personvern i din virksomhet. Utgangspunktet er hvordan Sopra Steria bistod Firesafe i å oppnå etterlevelse.

Petter Aamot Vangstein – Chief Digital Officer (CDO) i Firesafe
Belinda Helle – seniorkonsulent personvern i Sopra Steria

Petter Vangstein er Chief Digital Officer (CDO) i virksomheten Firesafe. Firesafe er en totalleverandør innen brannsikring, og har kontorer i flere nordiske land. Som CDO har Petter blant annet ansvaret for personvern i Firesafe, og det er hans oppgave å balansere etterlevelseshensyn mot forretningsutvikling. Han har også erfaring som Chief Information Officer og  Chief Supply Chain Officer (CIO/CSCO) fra Intersport og CIO fra Rema 100. Petter har utdannelse fra UIO, NTNU og MIT. 

Belinda Helle jobber som seniorkonsulent i Sopra Steria, med personvern som sitt spesialfelt. Siden 2016 har hun arbeidet med personvern i offentlig og privat sektor. Hun har blant annet bidratt med innføringen av GDPR i en stor statlig virksomhet. I dag hjelper Belinda Sopra Steria sine kunder med å løse ulike problemstillinger innenfor personvern, enten dette innebærer å få på plass gode rutiner, riktige dokumentasjon og vurderinger, eller opplæring innenfor personvern. Hennes hovedfokus er alltid å gjøre personvern forståelig og overkommelig for sine kunder.

Trusselforståelse og leverandøroppfølging

Trussel- og risikobilde sammen med virksomhetenes verdikjeder blir stadig mer komplekse og kritiske. I innlegget får vi en oppdatering på trusselbilde og hvordan dette påvirker hvordan og hvorfor god leverandøroppfølging er viktig

Daniel Henriksen – VP, Head of Legal & Security Management i Intility

Daniel er advokat og leder Intilitys Security Management-avdeling. Avdelingen har blant annet ansvar for Intilitys arbeid med informasjonssikkerhet og personvern. Han har de siste 10 årene jobbet med ulike problemstillinger knyttet til teknologi, personvern og informasjonssikkerhet.  Daniel er utdannet jurist fra Universitet i Oslo og har bakgrunn fra Deloitte Advokatfirma hvor han jobbet med tilsvarende temaer.

Personvernets pris

Hva er prisen du er villig til å betale for personvern? Finnes det egentlig et tall? Betyr din nettidentitet noe?
I dette foredraget vil Monica Verma og Raymond André Hagen snakke om hvordan innovasjon i rask utvikling er en økende trussel mot personvernet. De vil vise noen eksempler, hva som er de største utfordringene, og hva enkeltpersoner og bedrifter kan gjøre strategisk, taktisk og teknisk for å beskytte personvernet på nettet.

Raymond André Hagen – seniorrådgiver/sikkerhetsspesialist i Digitaliseringsdirektoratet og  Off. PhD-kandidat ved NTNU IIK CCIS
Monica Verma
 – Group CISO i Orange Business Services

Ramond André Hagen jobbet 15 år som sikkerhetsansvarlig for Altinn, og gjennomfører nå offentlig doktorgradsstudie innen prediksjon av avanserte trusselaktører gjennom sitt arbeid som sikkerhetsspesialist hos Digitaliseringsdirektoratet.

Monica Verma er en engasjert og lidenskapelig leder, CISO, grunnlegger og foredragsholder med over 16 års erfaring innen Cyber Security. Hun er en anerkjent talsperson for innovasjon, ledelse, sikkerhet, personvern, sky og digitalisering både i Norge og i Europa. Gjennom sine ulike roller og engasjerende kommunikasjon har hun ledet en rekke digitale transformasjonsprosjekter for globale forretninger som bygger bro mellom personvern, lederskap og etterspørselen etter talent. Gjennom karrieren har hun vært med på å utvikle sikkerhet og personvern til å bli en avgjørende differensierende faktor for virksomheter. Monica er «Qualified Technology Expert (QTE)», styremedlem i Cloud Security Alliance (CSA Norge), og vunnet priser som beste sikkerhetsrådgiver i 2019 og topp 50 kvinner i teknologi i 2022.

Side bunn

Søkeresultater

Sidebunn