Hoveddel Side topp

Computerworld inviterer til Sikkerhetsdagen 19. september

Datakriminalitet selges nå som tjenester og data. Innbruddsverktøy omsettes som om det skulle være ordinære varer. Dette gjør både enkeltpersoner og virksomheter meget sårbare. Vi har sett en stadig utvikling av problematikken innen cyber-crime, som innbefatter å ta data som gissel, samt CEO-svindel der social engineering utsetter bedrifter for store økonomiske tap.

På Sikkerhetsdagen vil vi gi deg et overblikk over det stadig endrede trusselbildet. Når vi ser på problemene og utfordringene vil vi samtidig sette fokus på løsningene, og vil presentere analyser om sårbarhet og konkrete tiltak for en tryggere databehandling.

Mengden data som produseres er i kontinuerlig og eksplosiv vekst, og reelle økonomiske tap er en konsekvens av utrygg data. Kom på Sikkerhetsdagen 2018 for å stille sterkere i en verden som er under konstant utvikling og angrep.

Side bunn

Søkeresultater

Sidebunn