Hoveddel Side topp

Cristian Costache

Funcom

Quality Assurance in Gaming

•    What is Quality Assurance and how it works in gaming
•    How Quality Assurance is applied in Funcom for Conan Exiles
•    Benefits of working with external, off-site QA
•    Challenges of working with external, off-site QA and solutions

Kateryna Ovechenko

Head of QA Department, Itera

How to provide secure banking experiences for end-users?

Security is a hot topic, especially in the financial sector. As cost of error can be substantial, thorough security testing should be performed when releasing every new product.

Itera’s subsidiary Cicero Consulting has developed an advisory module for banking solutions. The talk will cover selected approaches and scopes for security testing as well as some common tips & tricks on API security testing.

Kateryna is a specialist in QA & Testing, with focus on test process establishment, test management and security testing. Co-organizer of OWASP Ukraine. Kateryna contributes to the test community development by organizing test conferences and meetups as well as teaching university lectures.

Lars Breistrand og Katerina Johnsen

Project Manager i DNB Markets og fagansvarlig Test i Webstep

Tidspresset testing i compliance project

DNB Markets implementerte i Januar MiFID II, et compliance direktiv fra EU.  IT var en stor og viktig del av dette prosjektet, men det var strenge frister og liten tid til testing. Et rammeverk ble utviklet spesielt for krav og test i dette prosjektet, og det er dette vi vil vise frem under CIO Forum Test. Rammeverket reduserte risikoen betydelig for feil og gjorde at prosjektet ble en suksess.

Ole Fingal Harbek

Testleder sivilingeniør, Systek

AMS tvers igjennom - Hvordan fikk vi måleren din til å fungere

Hvor vanskelig kan det være å lese av den måleren? Hver måler har flere datamaskiner, finner selv veien til innsamlingssystemet, skal øke kvaliteten på levert strøm og håndtere smarthus. Store mengder data kan samles inn og må håndteres. Leverandørene må strekke seg. Agiliteten er lav. Hvordan gikk vi frem for å sikre at AMS vil virke? Vi vil se på testutfordringer, teststrategier og testmetoder.

Ole er sivilingeniør i teknisk kybernetikk fra NTH. Han er lidenskapelig opptatt av test, kvalitet og kravspesifikasjon, og er en faglig autoritet i bransjen. Han er testleder, testutvikler, tester, teknisk prosjektleder og test-/kvalitetsrådgiver. Ole er testleder hos Hafslund Nett og har vært testrådgiver og testleder for Agder Energi Nett og Eidsiva Energi, og har hatt testoppdrag med integrasjonstester, systemtester og akseptansetester for Capgemini, Telenor Cinclus og FMC Kongsberg Subsea.

Fiona Ring Østensvig

Seksjonsleder Testledelse, Direktoratet for e-helse.

Hvordan jobber Direktoratet for e-helse med test og kvalitetssikring av nasjonale produkter?

  • Om produktene - Kjernejournal, E-resept, Helsenorge.no og Grunndata
  • Godkjenningsprosess for nasjonale produkter
  • Bruk av leverandørmarkedet


Fiona jobber som seksjonsleder i avdeling Testsenter i Direktoratet for e-helse. 
Hun har erfaring fra programvarehus og rådgivende IT-tjenester fra blant annet helsesektoren og bank, finans og forsikring. Fiona er styreleder for gruppen Software testing i DND Sør-Øst.

Håkon Bergsjø

Leder Norges nasjonale cybersenter for alvorlige datainnbrudd, NSM NorCERT

Nye trusler fra Cyberspace. Er din infrastruktur klar?

Man hører stadig om at firmaer og statlige virksomheter som blir angrepet over internett. NSM NorCERT er den viktigste arenaen for IKT-samarbeid og et nasjonalt samlingspunkt når det gjelder å avdekke og stoppe denne typen angrep. De er en koordinerende enhet for IKT-sikkerhetshendelser, dedikert til cybersikkerhet og hendelseshåndtering. I dette foredraget vil det bli presentert hvilke typer trusler som finnes der ute og hvordan din virksomhet bør planlegge for å teste slik at egne infrastruktur er best mulig rustet for å takle dette trusselbilde.

Håkon Bergsjø har jobbet de siste 20 årene med sikkerhet i Forsvaret og Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM). Han har hatt flere lederstillinger innen sikkerhet opp igjennom årene. Bergsjø jobber nå som leder for Norges nasjonale cybersenter for alvorlige datainnbrudd, NSM NorCERT.

Side bunn

Søkeresultater

Sidebunn