Hoveddel Side topp

Marianne Rynning og Margrethe Myrstad Bedregal

Gruppeleder Testsenter, Skatteetaten og testleder i Prosjekt Modernisering av Folkeregisteret

Et syntetisk folkeregister

Skatteetaten leder arbeidsgruppe testdata i et tverretatlig samarbeid om test, der etatene samarbeider for å etablere syntetiske testdata på tvers av de nasjonale felleskomponentene i test.  Første steg på veien mot et test-Norge er syntetiske testpersoner fra Folkeregisteret, som kobles til syntetiske virksomheter fra Enhetsregisteret og leses inn i øvrige felleskomponenter. For å gjøre testdataene tilgjengelig for alle etater og næringslivet ønsker vi også å etablere en søkeløsning der man kan søke opp testdata basert på ulike kriterier. Dette ønsker vi å fortelle mer om…

Marianne Falkenås og Minh Nguyen

Leder, Test & Kvalitet, IT-utvikling, Sparebank1 / sjefskonsulent, Sogeti Norge

Kvalitetssikring med maskinlæring

For SpareBank1 har å levere med høy fart vært en av de aller viktigste underliggende egenskapene vi har arbeidet med de siste årene. I tillegg har vi jobbet etter prinsippet om riktig kvalitet til rett tid. Vi har endret arkitekturen vår for nett- og mobilbank og forsøkt å frikoble de ulike app’ene og systemene slik at våre kryssfunksjonelle team kan levere når de vil til produksjon.

For å klare å levere riktig kvalitet til rett tid med denne høye farten har vi  jobbet mye med å effektivisere kvalitetssikringen av leveransene. Effektivisere betyr ikke å teste raskere eller mindre, men det betyr å teste riktigere og smartere uten at vi tar høyere risiko enn før.

Sammen med Sogeti begynte vi å se på hvordan vi kunne få til å gjennomføre testing enda smartere basert på  data i Jira/Zephyr ved bruk av maskinlæring (ML).

Mykyta Krychko

Performance Test Architect, Itera

Performance testing from the first steps to continuous integration

This talk will present the case of continuous performance testing implemented for one of Iceland’s largest banks. I will cover typical steps in performance testing, how we started this project from manual performance testing and transformed it into ongoing activity with integrated AI to analyze results.

Mykyta is a specialist in performance testing, combining performance testing, machine learning and data science to decrease investigation time for performance issues. Regular speaker with performance testing topics on conferences.  

Katerina Johnsen

Fagansvarlig, Software Quality Assurance i Webstep

Test av ikke-funksjonelle krav for løsning i skyen – hva er forskjellen?

Å lage nye løsninger helt eller delvis i skyen er blitt vanlig i siste årene. Hva skjer med ikke-funksjonelle krav? Har vår tilnærming endret seg i takt med plattformen? Hvordan settes det scope og design for ikke-funksjonelle tester? I sitt foredrag presenterer Katerina  tilnærming, erfaring og beste tips for testing av ikke-funksjonelle krav i sky og hybride løsninger fra et kundecase.

Katerina er faglig ansvarlig for vår miljø for kvalitetsledelse, hun har solid bakgrunn som testleder og testrådgiver fra krevende organisasjoner og teknologimiljøer.

Sverre Moen og Morten Punnerud

Prosjektleder/testleder og senior prosjektleder/testleder, Systek

Reisen til fremtiden ved hjelp av kunstig intelligens

AI og kunstig intelligens kommer til å påvirke din og min hverdag i ganske nær fremtid - enten vi vil det, eller ikke. Sverre Moen og Morten Punnerud Engelstad vil fortelle om hva de forskjellige begrepene betyr, og hvordan de ved hjelp av kunstig inntelligens erstattet tidkrevende prosesser med automatiske prosesser, hos Eidsiva Nett. 

Sverre har lang erfaring som prosjektleder og testledelse. Han har en generelt god teknisk innsikt kombinert med flere års erfaring innen prosjektledelse. Han setter seg raskt inn i store systemer og liker å forstå hvordan systemene virker og hvordan de er tenkt å fungere. Sverre er også flink til å se muligheter for effektivisering gjennom automatisering.  

Morten er en person med meget sterk praktisk gjennomføringskraft. Hans kombinasjon av teknisk kompetanse, leveranseevne og forretningsforståelse, gjør ham til en allsidig person som løser opp i problemer og sørger for vellykkede prosjekter. 

Side bunn

Søkeresultater

Sidebunn