Hoveddel Side topp

CIO Forum Test 9. mars 2023

Formiddagsseminar på Oslo Kongressenter.

Test er en absolutt forutsetning for ethvert vellykket prosjekt. Gode løsninger krever god test-metodikk i forkant, og dette må bygges oppunder i selve prosjektet samt forretningssiden. Et godt testmiljø vil gjennomsyre bedriften, og kan gi gevinster også utenom spesifikke IT-prosjekter.

Under CIO Forum Test 9. mars på Oslo kongressenter vil gode løsninger presenteres, samt erfaringer fra komplekse test-caser i større organisasjoner.

Side bunn

Søkeresultater

Sidebunn