Hoveddel Side topp

2018

19. SEPTEMBER

Sikkerhetsdagen

Datakriminalitet selges nå som tjenester og data. innbruddsverktøy omsettes som om det skulle være ordinære varer. Dette gjør både enkeltpersoner og virksomheter meget sårbare. Vi har sett en stadig utvikling av problematikken innen cyber-crime, som innbefatter å ta data som gissel, samt CEO-svindel der social engineering utsetter bedrifter for store økonomiske tap.

På Sikkerhetsdagen vil vi gi deg et overblikk over det stadig endrede trusselbildet. Når vi ser på problemene og utfordringene vil vi samtidig sette fokus på løsningene, og vil presentere analyser om sårbarhet og konkrete tiltak for en tryggere databehandling.

Mengden data som produseres er i kontinuerlig og eksplosiv vekst, og reelle økonomiske tap er en konsekvens av utrygg data. Kom på Sikkerhetsdagen for å stille sterkere i en verden som er under konstant utvikling og angrep.

Heldagskonferanse på Oslo Kongressenter

27. SEPTEMBER

Digital transformasjon - Fremtidsrettede forretningssystemer

Den digitale transformasjonen handler om den digitale reisen til bedriften; en reise der nye løsninger utforskes, nye forretningsmodeller blir bestemt og konkurransefortrinn oppdages. Men er din bedrift klar for den digitale transformasjonen? Er endringsviljen og visjonen tilstede for virkelig å utnytte seg fullt av digitaliseringen?

Digital transformasjon finnes i grenselandet mellom IT og forretning, noe som også påvirker kultur og måten vi legger planer for fremtiden. Det finnes ingen bryter for digital transformasjon, men det finnes verktøy, gode partnere og interne ressurser som gjør reisen lettere. For å se prosessen må man kanskje heve blikket, men å forstå viktigheten av den digitale transformasjonen vil være forretningskritisk om du vil lede bedriften til nye høyder.

Under konferansen Digital transformasjon og fremtidsrettede forretningssystemer vil vi, i samarbeid med de ledende aktørene innen dette markedet, utfordre publikum til selv å sette i gang en transformasjon, og gi de verktøyene de trenger for å begynne reisen.

Heldagskonferanse på Oslo Kongressenter.

17. – 18. OKTOBER

Telecomworld Førde

Ingen har større utfordringer enn Sogn- og Fjordane for å sikre alle tilgang til gigabitsamfunnet. Derfor drar vi til Førde. Hvem tar rollen som katalysator for fiber i distriktene – staten, fylket, kommunen eller operatøren? Får vi nå tre nye fibermotorveier inn til morgendagens datasentre i Norge?  På 90-tallet fikk vi GSM og internett. Nå får vi IoT, AI og 5G. Hvordan kan Norge utnytte det nye teknologispranget?

23., 25. og 30. OKTOBER

IT i skolen

IT i norsk skole har lenge vært et omdiskutert og debattert tema. Under konferansen IT i skolen vil Computerworld sette søkelyset på det potensialet som finnes i den moderne, digitale skolen. Dagens standard er ikke god nok, og med mindre det tas grep både fra politiske og kommersielle aktører vil skolen falle enda lenger bak.

IT i skolen er et forum som har som mål å koble sammen partnere for å skape det samarbeidet som gagner alle. Et samarbeid der lærere og elever vinner og kan legge grunnsteinen for en ny skolehverdag.

Programmet for IT i skolen skal gi deg et godt overblikk over de utfordringene skolen står fremfor, og samtidig vise til mulige løsninger. Det vil bli foredrag samt presentasjoner fra partnere, med et publikum som kjenner dagens tilstand og som vil se fremover.

Ettermiddagsseminar i Trondheim, Oslo og Bergen.

15. NOVEMBER

Virtualworld

Virtuell virkelighet (VR) og augmentert virkelighet (AR) har passert stadiet der nyheten er større enn produktet. Det er først nå vi begynner å se reelle forretningscaser bygget rundt denne teknologien, og evolusjonen fra hobby- til forretningsprodukt er ferdig. VR og AR representerer et nytt grensesnitt, der mulighetene er uendelige når det gjelder alt fra opplæring til visuelle grensesnitt og fjernstyring.

Under Virtualworld vil vi løfte frem eksempler på hvordan den nye teknologien allerede er i bruk for å effektivisere og forenkle arbeidsoppgaver, samt se på hva vi kan forvente av neste generasjon, både når det gjelder utvikling og teknologi. VR og AR må knyttes til forretningen om den skal ha en konkret verdi, og i så måte befinner vi oss kanskje i den gyldne tidsalder for dette konseptet.

Heldagskonferanse på Oslo kongressenter

22. NOVEMBER

CIO Forum AI/Kunstig intelligens

Frokostseminar på Oslo Kongressenter

Mer informasjon kommer.

2019

16. JANUAR

Intelligente Transportsystemer - ITS Forum

Frokostseminar på Oslo Kongressenter

Mer informasjon kommer.

7. MARS

CIO Forum Test

Frokostseminar på Oslo Kongressenter

Mer informasjon kommer.

14. MARS

Energyworld 2019

For åttende år på rad inviterer Computerworld til Norges viktigste konferanse for IT innen olje og gass. Dette er møteplassen for alle som jobber med digitalisering, prosesser, utvikling og teknologi innen olje- og gassindustrien.

Agendaen vil som alltid fokusere på hvordan IT er med for å effektivisere, automatisere og forbedre hele prosessen innen opphenting, logistikk, sikkerhet og effektivisering. Nå, mer enn noen gang tidligere, ser vi et behov for å jobbe smartere på tvers av ulike energikilder, og Energyworld 2019 er stedet der agendaen settes.

Heldagskonferanse på Stavanger Forum

6. JUNI

Digitalisering av byggenæringen 2019

Heldagskonferanse på Oslo Kongressenter

Mer informasjon kommer.

29. AUGUST

Healthworld 2019

Heldagskonferanse på Oslo Kongressenter

Mer informasjon kommer.

5. SEPTEMBER

Virtualworld 2019

Heldagskonferanse på Oslo Kongressenter

Mer informasjon kommer.

11. SEPTEMBER

Sikkerhetsdagen 2019

Heldagskonferanse på Oslo Kongressenter

Mer informasjon kommer.

9. OKTOBER

Digital transformasjon - Fremtidsrettede forretningssystemer

Heldagskonferanse på Oslo Kongressenter

Mer informasjon kommer.

11. DESEMBER

Intelligente transportsystemer - ITS-Forum 2019

Heldagskonferanse på Oslo Kongressenter

Mer informasjon kommer.

Side bunn

Søkeresultater

Sidebunn