Hoveddel Side topp

2019

29. AUGUST

Peopletech – der HR møter IT

Heldagskonferanse på Meet Ullevaal

Digitaliseringen innen HR går for full maskin, men befinner seg fremdeles på et tidlig stadium. Stadige endringer og utfordringer innen denne sektoren kan løses med riktig bruk av IT og teknologi, men kun om man setter personen i sentrum.

Det finnes en rekke systemer og løsninger som fokuserer på HR, Peopletech har på sin agenda å hjelpe deg å velge det som passer din organisasjon, og samtidig tilby interessante foredrag, en faglig tung agenda og en god møteplass for å møte andre som jobber innen samme bransje.

11. SEPTEMBER

Sikkerhetsdagen 2019

Heldagskonferanse på Meet Ullevaal

Angrepene blir mer alvorlige og merkes i større grad hos bedrifter som rammes. Dette er virkeligheten nå i 2019, og bakgrunnen for Sikkerhetsdagen. Det er en utvikling innen cyber-crime, der målet ikke lenger er disrupsjon, men politisk eller økonomisk vinning.

På Sikkerhetsdagen vil vi gi deg et overblikk over det stadig endrede trusselbildet. Når vi ser på problemene og utfordringene vil vi samtidig sette fokus på løsningene, og vil presentere analyser om sårbarhet og konkrete tiltak for en tryggere databehandling. Mengden data som produseres er i kontinuerlig og eksplosiv vekst, og reelle økonomiske tap er en konsekvens av utrygg data. Kom på Sikkerhetsdagen 2019 for å stille sterkere i en verden som er under konstant utvikling og angrep. 

16. OKTOBER

Digital transformasjon og ledelse

Heldagskonferanse på Meet Ullevaal

Digital transformasjon faller, tross av navnet, ikke lenger under it-avdelingen. Kultur, endringsledelse, innovasjon og nye tankesett er bare noen av stikkordene som er drivkraften bak en vellykket transformasjon. Selve verktøyene er digitale, men vil aldri overskygge en forankret kultur som gjennomsyrer hele organisasjonen. 

22. OKTOBER

IT i skolen Oslo

Halvdagskonferanse på Felix Konferansesenter

Under konferansen IT i skolen vil Computerworld sette søkelyset på det potensialet som finnes i den moderne, digitale skolen. Dagens standard er ikke god nok, og med mindre det tas grep både fra politiske og kommersielle aktører vil skolen falle enda lenger bak.

23. OKTOBER

IT i skolen i Tromsø

Halvdagskonferanse på Radisson Blu Tromsø

Under konferansen IT i skolen vil Computerworld sette søkelyset på det potensialet som finnes i den moderne, digitale skolen. Dagens standard er ikke god nok, og med mindre det tas grep både fra politiske og kommersielle aktører vil skolen falle enda lenger bak.

23.-24. OKTOBER

Telecomworld Bergen

To-dagerskonferanse på Hotel Norge i Bergen.

29. OKTOBER

IT i skolen Bergen

Halvdagskonferanse på Scandic Ørnen

Under konferansen IT i skolen vil Computerworld sette søkelyset på det potensialet som finnes i den moderne, digitale skolen. Dagens standard er ikke god nok, og med mindre det tas grep både fra politiske og kommersielle aktører vil skolen falle enda lenger bak.

31. OKTOBER

IT i skolen Kristiansand

Halvdagskonferanse på Thon Hotel Kristiansand

Under konferansen IT i skolen vil Computerworld sette søkelyset på det potensialet som finnes i den moderne, digitale skolen. Dagens standard er ikke god nok, og med mindre det tas grep både fra politiske og kommersielle aktører vil skolen falle enda lenger bak.

14. NOVEMBER

CIO Forum Datasenter

Frokostseminar på Meet Ullevaal.

Mer informasjon kommer.

11. DESEMBER

Publicworld

Heldagskonferanse på Meet Ullevaal

Offentlig sektor er i endring. En stor mengde lovkrav og en befolkning med stadig større forventninger til tjenester med høy kvalitet, samt en utfordrende økonomi i mange kommuner, gjør det tvingende nødvendig å bli mer effektiv. Alle er enige om at teknologi er en del av svaret, men det er slett ikke enighet om når, hvor og hvordan den skal implementeres med størst effekt. På denne konferansen ønsker Computerworld å se om vi kan komme litt nærmere å identifisere de lavthengende fruktene – slik at Norge skal makte å bære velferdsstaten også i fremtiden.

2020

16. JANUAR

Intelligente transportsystemer - ITS-Forum

Teknologi i smart bytrafikk

Heldagskonferanse på Meet Ullevaal

Mer informasjon kommer.

12. MARS

Energyworld 2020

Heldagskonferanse i Stavanger Forum

For niende år på rad vil Computerworld invitere til Norges viktigste konferanse for IT innen olje og gass. Dette er møteplassen for alle som jobber med digitalisering, prosesser, utvikling og teknologi innen olje- og gassindustrien.

Side bunn

Søkeresultater

Sidebunn