Hoveddel Side topp

2023

9. mars

CIO Forum Test

Test er en absolutt forutsetning for ethvert vellykket prosjekt. Gode løsninger krever god test-metodikk i forkant, og dette må bygges oppunder i selve prosjektet samt forretningssiden. Et godt testmiljø vil gjennomsyre bedriften, og kan gi gevinster også utenom spesifikke IT-prosjekter. Under CIO Forum Test vil gode løsninger presenteres, samt erfaringer fra komplekse test-caser i større organisasjoner.

Formiddagskonferanse på Rebel Arena.

16. mars

Energyworld

For 12. år på rad arrangerer vi Energyworld i Stavanger.

Energyworld er den selvsagte møteplassen for alle med en strategisk interesse for å utveksle ideer om teknologi innen energibransjen.

Under Energyworld 2023, ser vi til fremtiden for å finne ut hvor veien går og hvordan transformasjonen i den nye energi-hverdagen kommer til å slå ut. Fellesnevneren for utfordringene ligger i IT og hvordan man implementerer korrekt strategi for å sikre bærekraftige løsninger.

Heldagskonferanse i Stavanger Forum.

29. mars

Digital transformasjon

Bli datadrevet, endringsdyktig og rigget for fremtiden.
Konferansen Digital Transformasjon er en årlig konferanse som tar for seg temaer knyttet til digitalisering, innovasjon og bruk av ny teknologi for å oppnå konkurransefortrinn.

Halvdagskonferanse på Oslo Kongressenter.

12. april

CIO Forum Cyber Security

På CIO Forum Cyber Security får du høre fra sikkerhetseksperter om utfordringene der ute, samt utprøvde løsninger som gjør at bedriften kan stille sterkere i kampen mot cyberkriminalitet.

Formiddagskonferanse på Oslo Kongressenter.

19. - 20. april

Telecom World - Stavanger

Vårens stormønstring for bredbåndsbransjen i Norge arrangeres denne gang i Stavanger.
Her har du her en unik mulighet til å utvide både kunnskapen og nettverket ditt, og få nye impulser i inspirerende samvær med bransjekolleger, leverandører og premissgivere.

2-dagerskonferanse på Clarion Stavanger Hotel

25. mai

Datasenterdagen

For de fleste er det ikke lenger et spørsmål om dataene skal i datasentre eller ikke, nå ønsker de fleste også å kjøre løsningene sine der, samt utnytte kapasiteten datasentre tilbyr til tyngre oppgaver. I et krevende IT-landskap kan datasentre tilby alt fra lagring og instanser til kraftig maskinvare som lar deg flytte jobben til der den løses mest effektivt. Samtidig ser vi et stadig større søkelys på hvordan data blir behandlet.

På Datasenterdagen 2023 skal vi få innblikk i hvordan morgendagens landskap for databehandling ser ut.

Heldagskonferanse på Oslo Kongressenter.

1. juni

Automation is the future of work

Å tenke automatisering gjør at bedriften din først kan bevege seg raskere og mer effektivt. Det hjelper deg å betjene kundene bedre. Det lar deg operere mer effektivt. Det frigjør dine ansatte fra kjedelig, repeterende arbeid, og lar dem fokusere på å løse problemer og skape verdier. For kunder og partnere kan det bety bedre, raskere og mer tilgjengelige tjenester.

Lenge har bruk av slike verktøy blitt sett på som framtidsvisjoner, men i dag er virkeligheten at stadig flere virksomheter bruker verktøyene, samtidig som standard programvare i økende grad åpnes for muligheter.

Digital halvdagskonferanse.

7. juni

Digitalisering av byggenæringen

Bygg- og anleggsvirksomhet i Norge er en av våre absolutt største næringer. Likevel er digitaliseringen enda ikke kommet opp på det nivået man kunne forventet. Med en stadig endring i betingelser, standarder og digitale verktøy, står bransjen ovenfor en ny, digital revolusjon.

Computerworld arrangerer for syvende gang konferansen Digitalisering av byggenæringen.

Heldagskonferanse på Oslo Kongressenter.

15. juni

CIO Forum OT Security

Formiddagskonferanse på Radisson Blu Scandinavia.

Mer informasjon kommer.

24. august

CIO Forum Bærekraftig IT

Vi ser i nyhetsbildet at bærekraft er i ferd med å vektes høyere enn pris på store innkjøp. For å henge med som leverandør, er bransjen helt avhengig av å kunne dokumentere hvor bærekraftige leveransene er. I tillegg har det blitt et krav å vise til kontinuerlig forbedring. I senere tid ser vi eksempler fra offentlig sektor der bærekraft vektlegges med 30 prosent, noe som ekskluderte flere leverandører med lav pris. En moderne CIO måles på bærekraft, og må kunne dokumentere tiltak og utvikling.

Formiddagskonferanse på Oslo Kongressenter.

31. august

CIO Forum Forretningssystemer i skyen

Standard forretningssystemer er virksomhetenes sentralnervesystem. I dag brukes skyen hovedsakelig for infrastruktur- og plattformtjenester, men nå står forretningssystemene for tur. Neste generasjon leies som tjenester i skyen. En anskaffelse som åpner for blanke ark, i en verden som består av nye leverandører, nye avtaleformer og nye relasjoner.

På CIO Forum Forretningssystemer i skyen vil vi sette søkelys på en rekke problemstillinger, og hente inn erfaringer og kunnskap fra både kunde- og leverandørsiden. Vi deler også innsikt fra eksperter på juss og endringsprosesser, og skaper en arena for dialog og nettverksbygging gjennom en endring som vil prege norsk it i flere år framover.

Formiddagskonferanse på Oslo Kongresenter.

5. september

NM i IT-golf 2023

Vi gjentar suksessen fra i 2021 og 2022 og arrangerer en golfturnering for IT-folk. Denne gangen FOREgår dette på Drøbak golfbane. 

13. september

Healthworld

Helse og IT går hånd i hånd inn i fremtiden, og kommer til å møte på de samme, store utfordringene når det gjelder sikkerhet. Det er få bransjer der dårlig sikkerhet og dårlige IT-løsninger kan ha like dramatiske konsekvenser som i helsesektoren. For å kunne sette de rette premissene rundt en god IT-strategi i helsesektoren må man være oppdatert, løsningsfokusert og villig til å samarbeide.

Halvdagskonferanse på Oslo Kongresseter.

20. september

CIO Forum Skyløsninger

På CIO Forum Skyløsninger vil du både høre erfaringer fra virksomheter som har migrert til skyen, og hvilke utfordringer de støtte på underveis. Hva som er viktig å tenke på, og hvordan man best kan forberede seg på flyttingen. Ikke minst, hvilke muligheter som åpner seg i den nye verdenen.

Formiddagskonferanse på Oslo Kongressenter.

11. oktober

Peopletech

Teknologi- og softwareselskaper jobber konstant for å lette informasjonsflyten for HR-avdelinger landet rundt. De teknologiske løsningene skal hjelpe HR-avdelingene til å fokusere på den strategiske veien de skal gå, og samtidig sørge for at HR hele tiden har all informasjonen de trenger.

På Peopletech 2023 vil du få nyttig informasjon om teknologi og løsninger enten du jobber med IT eller med HR.

Heldagskonferanse på Oslo Kongressenter.

17. oktober

CIO Forum Fintech

Vi står foran en drivende utvikling i bank- og finanssektoren i årene som kommer. Regulatoriske endringer, som innføringen av PSD2-direktivet i 2019, har økt mulighetsrommet til aktørene. Samtidig gir skyen bedre tilgang til data og prosesseringskraft. Foreløpig har vi bare sett starten på innovative løsninger som vil endre og utfordre tradisjonelle finansielle tjenester.

Samtidig blir kundene også stadig mer digitale, og forventer mer av løsninger og tjenester. Bli med når FinTech-sektoren samles for å høste erfaringer og utforske mulighetene i morgendagens marked.

Formiddagskonferanse på Oslo Kongressenter.

26. oktober

CIO Forum Kunstig intelligens i praksis

 Vi har fått en mer praktisk tilnærming til KI, og forventningene står dertil. Det er likevel fremdeles uante muligheter, og vi har kanskje bare så vidt begynt å forstå implikasjonene og kapasiteten til KI i fremtidens arbeidsliv. Kunstig intelligens i bedriften er kanskje fremdeles i startgropen, og under CIO Forum Kunstig intelligens vil du kunne oppleve eksperter og aktører som allerede har lykkes med å implementere kunstig intelligens med en direkte påvirkning på bunnlinjen.

Formiddagskonferanse på Oslo Kongressenter.

7. november

Sikkerhetsdagen

Under Sikkerhetsdagen vil vi se på problemene og utfordringene, men også sette fokus på løsningene, og presentere analyser om sårbarhet og konkrete tiltak for en tryggere databehandling.

Kom på Sikkerhetsdagen 2023 for å stille forberedt i en verden som er under konstant utvikling og angrep.

Heldagskonferanse på Oslo Kongressenter.

23. november

CIO Forum Eiendomsforvaltning

Eiendomsforvaltningen er inne i en spennende fase og selskapene er klare for å ta steget inn i den fjerde industrielle revolusjon. På CIO Forum Eiendomsforvaltning vil du høre om selskapers erfaringer med teknologiske løsninger som gjør hverdagen tryggere, billigere og mer oversiktlig.

Formiddagskonferanse på Oslo Kongressenter.

7. desember

Publicworld

Offentlig sektor er inne i en tid preget av enorme utfordringer, men også muligheter. Myndighetene krever effektivisering, men tilbyr stramme økonomiske rammer. En ny generasjon brukere forventer digitale tjenester på tvers av nye og gamle plattformer. Leverandørindustrien står klar med en ny teknologi i form av skybaserte løsninger, kunstig intelligens og maskinlæring for å adressere problemene. Men er det nok, og holder løsningene det de lover? Publicworld er arenaen for deling av kunnskap, nye tanker og ikke minst erfaringer fra feltet.

Heldagskonferanse på Oslo Kongressenter.

14. desember

CIO Forum 5G

På CIO Forum 5G vil du se hvilke muligheter 5G kan tilby, samt eksempler på prosjekter og produkter som allerede gir resultater. 5G er bransjeagnostisk og frigjort fra vertikaler, som betyr at det finnes mange eksempler og bedrifter som har gått i bresjen også i andre bransjer.

Formiddagskonferanse på Oslo Kongressenter.

Side bunn

Søkeresultater

Sidebunn