Hoveddel Side topp

Øystein Moan

Konsernsjef i Visma

Hvordan skape en lønnsom bransje

Øystein Moan vil snakke om prosesser og de lange linjene rundt digitaliseringen av regnskapsbransjen. Han vil fokusere på lønnsomhet og hvordan man fortsatt skal være en relevant bransje.

Mer informasjon kommer.

Kimberly Lein-Mathisen

Administrerende direktør i Microsoft Norge

Hvor godt forberedt er norsk næringsliv på den teknologiske utviklingen?

Få virksomheter har bedre oversikt over IT-markedet enn Microsoft. Nye forretningsmodeller vokser frem og den digitale transformasjonen skjer raskt. Norske virksomheter er tidlig ute med mange av disse nye forretningsmodellene, og vi vil i de neste par årene oppleve en ny runde med store endringer for norsk næringsliv.
Hør Kimberly Lein-Mathisen dele sine tanker rundt digitalisering i norske bedrifter og de største utfordringer Norge står ovenfor i tiden fremover.

Kimberly Lein-Mathisen startet 1. september som administrerende direktør i Microsoft Norge. Før dette var hun i Orkla Home & Personal Care der hun ledet arbeidet med å gjøre selskapet til Nordens ledende merkevareselskap.  Lein-Mathisen har en bachelorgrad i Industrial Engineering fra University of Illinois, og en mastergrad fra Harvard Business School.

Ragnvald Sannes

Førstelektor ved Handelshøyskolen BI

Fra regnskap til kunnskap

Den teknologiske utviklingen skaper stadig nye muligheter for å digitalisere og automatisere, og alt som kan digitaliseres vil bli det. Regnskapsbransjen har hittil hatt fokus på digitalisering av arbeidsintensive oppgaver, mens utviklingen nå skjer innen digitalisering av kunnskapsintensive oppgaver. Det er spesielt tre teknologiske drivere som treffer denne bransjen; tempoet i teknologisk utvikling, fremveksten av stordata og nye analysemetoder og -verktøy, samt robotisering og kunstig intelligens. Kombinasjonen av disse kommer til å endre rammebetingelser, forretningsmodeller og -praksis, og de vil få konsekvenser for organisering, forretningsprosesser og tjenestekatalog. I foredraget vil Sannes fokusere på hva denne utviklingen kan bety for bransjen, hvorfor den må endre seg og hvilke grep man kan ta for å digitalisere egen virksomhet.

Ragnvald Sannes er førstelektor ved Institutt for strategi og entreprenørskap på Handelshøyskolen BI og leder av Senter for digitalisering. Hans fagområde er forretningsutvikling og innovasjon med digital teknologi. Aktuelle forskningsinteresser omfatter strategiske, organisatoriske og ledelsemessige utfordringer og muligheter med digital transformasjon. Sannes har lang erfaring som foreleser og diskusjonsleder innen teknologi og innovasjon, og har veiledet mer enn 200 innovasjonsprosjekter i privat og offentlig sektor. Han er siviløkonom fra BI og ekonomie licentiat fra Handelshøgskolan i Stockholm.

Lauri Lehtonen

CTO i Procountor

Kunder først - API bringer løsninger sammen (ENG)

API (application programming interface) muliggjør sømløs dataoverføring mellom forskjellige programvareløsninger. Kunden kan velge løsninger som passer best til deres behov. Det er mulig å foreta fakturering og regnskap med en programvare og for eksempel prosjektledelse med en annen. Hva krever dette fra programvareleverandører? Er API dyrt eller vanskelig å vedlikeholde?

Lauri er teknisk direktør som startet som utvikler i Procountor. Han oppdaget raskt at han er like flink med mennesker som med koder, så han besluttet å fokusere på å bygge best mulig produkter sammen med andre mennesker. Han har jobbet i 10 år med skybaserte applikasjoner og har blitt overbevist om at selv for de mer tradisjonelle applikasjonene, er skybasert tilbud veien å gå. Lauri har vært i Procountor siden 2009 og liker fortsatt å løse tekniske gåter.

Roger Nilsen

Salgssjef i Sumango AS

Den digitale reisen starter med valg av riktig plattform

Den digitale reisen starter med valg av riktig plattform. Hvorfor er plattform viktig, og hvordan kan samhandlingen mellom kunde og regnskapsfører utnyttes best mulig ved å jobbe på felles plattform og i felles løsninger? Med Sumango og Microsoft som grunnlag, er din bedrift sikret gode og innovative løsninger som ivaretar kundens og regnskapsførers behov for effektivitet og nøyaktighet i en stadig mer digital verden.

Roger Nilsen har bakgrunn og erfaring fra butikkdata og ERP bransjen før han i mai 2016 begynte i stillingen som salgssjef for Sumango. Nilsen har jobbet på kunde- og leverandørsiden gjennom flere år, og de siste årene har han jobbet som kundeansvarlig for ulike retailkjeder i Norge og Sverige.

Øyvind Helljesen

Daglig leder i Consulatet AS 

Digitaliseringen og automatisering av et regnskapsbyrå i praksis - erfaringer fra 2005 til nå

Hva kreves det for å lykkes som regnskapsbyrå i dag? Øyvind Helljesen  tar for seg den digitale reisen han og sin grunderkollega Lasse Gunneng startet på i 2005. Han deler sine erfaringer knyttet til automatisering og digitalisering av regnskapsbransjen.  For hvilke endringer må egentlig til hos regnskapsfører og hos kunden for at automatisering og digitalisering skal bli en suksess?

Øyvind Helljesen er daglig leder, og en av grunnleggerne av det autoriserte regnskapsførerselskapet Consulatet. Var en av de aller første autoriserte regnskapsførerne i Norge som tok i bruk nettbaserte regnskaps- og lønnssystemer. Lidenskapelig opptatt av de mulighetene slike systemer bringer med seg, og er alltid nysgjerrig på hva ny teknologi kan forandre i hverdagen.

 

Asgeir Elvebakk

Økonomisjef i Klaveness Marine

Klaveness Marine, erfaringer med anskaffelse og implementering av Xledger

Klaveness Marine er et privateid konsern med finansielle og industrielle investeringer innen eiendom, Maritim virksomhet og Finans & Treasury. Endring i forretningsstrategi medførte behov for å gjøre endringer på systemsiden, og det var behov for kostbare oppgraderinger av eksisterende systemer. Klaveness Marine vil presentere:
· Viktigste behov og kriterier for vurdering av nytt ERP-system
· Hvorfor Xledger ble valgt
· På hvilke områder implementering av Xledger har skapt forbedring

Asgeir Elvebakk har bred erfaring fra ulike roller innen økonomi og regnskap, og de siste årene med økt fokus på implementering, prosjekter og oppfølging av ERP- og fagsystemer. Er særlig opptatt av å utnytte og ta i bruk teknologi for å skape gode og effektive økonomiprosesser. Har hatt hovedansvaret på kundesiden for anskaffelse og implementering av Xledger.

Kjartan Solvi

Viseadministrerende direktør i Uni Micro

Nye muligheter for samarbeid. Hvordan gjøre dette til et konkurransefortrinn

Hans Christian Ellefsen

Leder for teknologi og innovasjon i Regnskap Norge

Digital bevissthet, regnskapsførers innsikt i anvendelse av teknologi

Kunstig intelligens, lærende maskiner og robotisering vil utvilsomt påvirke regnskapsbransjen i betydelig grad. Hvor mange autoriserte regnskapsførere trenger egentlig Norge i fremtiden – flere eller færre? Er det noe ved regnskapsførers egenart som gjør at de vil opprettholde relevansen overfor sin kunde, eller må vi se en atferds- og kompetanseendring?

Vi ser nærmere på viktigheten av regnskapsførers digitale bevissthet, men også på andre egenskaper bransjens aktører må besitte fremover for å lykkes. Det er lettere å forutse teknologisk utvikling enn endringer i sosial adferd og medmenneskelige relasjoner. Vi utforsker møteplassen mellom teknologi og mennesket sett med regnskapsøyne.

Hans Christian Ellefsen er leder for teknologi og innovasjon i Regnskap Norge. Hans rolle er å fremme teknologiske muligheter i bransjen i en forskningsbasert kontekst. Han leder også Regnskap Norge IT-forum, en arena for systemleverandører til regnskapsbransjen. Han er statsautorisert revisor, Certfied Information System Auditor og Certified In Risk and Information Systems Control. For over 30 år siden studerte han kunstig intelligens, som først nå har blitt en del av hverdagspraten til mange. Han har for øvrig 23 års erfaring fra PWC og EY som partner innen revisjon og Technology Risk.

Side bunn

Søkeresultater

Sidebunn