Hoveddel Side topp

2023

29. mars

Digital transformasjon

Bli datadrevet, endringsdyktig og rigget for fremtiden.
Konferansen Digital Transformasjon er en årlig konferanse som tar for seg temaer knyttet til digitalisering, innovasjon og bruk av ny teknologi for å oppnå konkurransefortrinn.

Halvdagskonferanse på Oslo Kongressenter.

12. april

CIO Forum Cyber Security

På CIO Forum Cyber Security får du høre fra sikkerhetseksperter om utfordringene der ute, samt utprøvde løsninger som gjør at bedriften kan stille sterkere i kampen mot cyberkriminalitet.

Formiddagskonferanse på Oslo Kongressenter.

19. - 20. april

Telecom World - Stavanger

Vårens stormønstring for bredbåndsbransjen i Norge arrangeres denne gang i Stavanger.
Her har du her en unik mulighet til å utvide både kunnskapen og nettverket ditt, og få nye impulser i inspirerende samvær med bransjekolleger, leverandører og premissgivere.

2-dagerskonferanse på Clarion Stavanger Hotel

3. mai

Nye forretningsmuligheter med ChatGPT og lignende løsninger

Hør på hvordan AI revolusjonerer måten bedrifter driver forretninger på fremover, bli inspirert av brukssakene der GPT-3 og andre modeller passer perfekt (og hvor ikke), og lær hvordan du starter bygg din AI-drevne virksomhet i dag!

Formiddagsseminar på Rebel Arena

25. mai

Datasenterdagen

For de fleste er det ikke lenger et spørsmål om dataene skal i datasentre eller ikke, nå ønsker de fleste også å kjøre løsningene sine der, samt utnytte kapasiteten datasentre tilbyr til tyngre oppgaver. I et krevende IT-landskap kan datasentre tilby alt fra lagring og instanser til kraftig maskinvare som lar deg flytte jobben til der den løses mest effektivt. Samtidig ser vi et stadig større søkelys på hvordan data blir behandlet.

På Datasenterdagen 2023 skal vi få innblikk i hvordan morgendagens landskap for databehandling ser ut.

Heldagskonferanse på Klingenberg kino.

1. juni

Automation is the future of work

Løsninger som GPT-3/ChatGPT er på alles lepper om dagen. Alle er nysgjerrige på hvordan AI, maskinlæring, automation/RPA kan skape konkurransefortrinn. Stadig flere nye, avanserte tjenester som benytter kunstig intelligens og maskinlæring, kan automatisere og berike mange prosesser på ulike måter.

Dette kan skje på flere måter. Gjennom forståelse av naturlige språkkommandoer og taksonomisering av data til metaklassifiseringer, akselerere beslutningsprosessen i robotoperasjoner, samt å gjøre det mulig for roboter å lære mer effektivt. På denne måten vil slike tjenester i stadig økende grad bidra til å bedre ytelsen til RPA og robotoperasjoner, samt forbedre hastigheten og nøyaktigheten til automatiseringsaktiviteter.

Til tross for økt oppmerksomhet er det fremdeles mange spørsmål og stor usikkerhet knyttet til dette teknologiske kvantespranget. Derfor setter Automation is the future of work fokus på mulighetene dette gir kunder i praksis.

Digital halvdagskonferanse.

7. juni

Digitalisering av byggenæringen

Bygg- og anleggsvirksomhet i Norge er en av våre absolutt største næringer. Likevel er digitaliseringen enda ikke kommet opp på det nivået man kunne forventet. Med en stadig endring i betingelser, standarder og digitale verktøy, står bransjen ovenfor en ny, digital revolusjon.

Computerworld arrangerer for syvende gang konferansen Digitalisering av byggenæringen.

Heldagskonferanse på Oslo Kongressenter.

15. juni

CIO Forum OT Security

Sikkerhet er en av de største utfordringene for industri 4.0 og digitalisering av produksjons- og prosessanlegg. For å lykkes i et stadig mer digitalt konkurransemarked, må gammel og ny operasjonell teknologi (OT) integreres med øvrig it. Dette må gjøres sikkert, uten å eksponere nye angrepsflater eller sårbarheter, når to svært forskjellige verdener skal smeltes sammen. Vi ser på både trusselbildet og framgangsmåter for å lykkes.

Formiddagskonferanse på Radisson Blu Scandinavia.

24. august

CIO Forum Bærekraftig IT

Vi ser i nyhetsbildet at bærekraft er i ferd med å vektes høyere enn pris på store innkjøp. For å henge med som leverandør, er bransjen helt avhengig av å kunne dokumentere hvor bærekraftige leveransene er. I tillegg har det blitt et krav å vise til kontinuerlig forbedring. I senere tid ser vi eksempler fra offentlig sektor der bærekraft vektlegges med 30 prosent, noe som ekskluderte flere leverandører med lav pris. En moderne CIO måles på bærekraft, og må kunne dokumentere tiltak og utvikling.

Formiddagskonferanse på Oslo Kongressenter.

31. august

CIO Forum Fremtidens forretningssystemer

Standard forretningssystemer er virksomhetenes sentralnervesystem. I dag brukes skyen hovedsakelig for infrastruktur- og plattformtjenester, men nå står forretningssystemene for tur. Neste generasjon leies som tjenester i skyen. En anskaffelse som åpner for blanke ark, i en verden som består av nye leverandører, nye avtaleformer og nye relasjoner.

På CIO Forum Fremtidens forretningssystemer vil vi sette søkelys på en rekke problemstillinger, og hente inn erfaringer og kunnskap fra både kunde- og leverandørsiden. Vi deler også innsikt fra eksperter på juss og endringsprosesser, og skaper en arena for dialog og nettverksbygging gjennom en endring som vil prege norsk it i flere år framover.

Formiddagskonferanse på Oslo Kongresenter.

5. september

NM i IT-golf 2023

Vi gjentar suksessen fra i 2021 og 2022 og arrangerer en golfturnering for IT-folk. Denne gangen FOREgår dette på Drøbak golfbane. 

13. september

Healthworld

Helse og IT går hånd i hånd inn i fremtiden, og kommer til å møte på de samme, store utfordringene når det gjelder sikkerhet. Det er få bransjer der dårlig sikkerhet og dårlige IT-løsninger kan ha like dramatiske konsekvenser som i helsesektoren. For å kunne sette de rette premissene rundt en god IT-strategi i helsesektoren må man være oppdatert, løsningsfokusert og villig til å samarbeide.

Halvdagskonferanse på Oslo Kongresseter.

20. september

CIO Forum Skyløsninger

På CIO Forum Skyløsninger vil du både høre erfaringer fra virksomheter som har migrert til skyen, og hvilke utfordringer de støtte på underveis. Hva som er viktig å tenke på, og hvordan man best kan forberede seg på flyttingen. Ikke minst, hvilke muligheter som åpner seg i den nye verdenen.

Formiddagskonferanse på Oslo Kongressenter.

11. oktober

Peopletech

Teknologi- og softwareselskaper jobber konstant for å lette informasjonsflyten for HR-avdelinger landet rundt. De teknologiske løsningene skal hjelpe HR-avdelingene til å fokusere på den strategiske veien de skal gå, og samtidig sørge for at HR hele tiden har all informasjonen de trenger.

På Peopletech 2023 vil du få nyttig informasjon om teknologi og løsninger enten du jobber med IT eller med HR.

Heldagskonferanse på Oslo Kongressenter.

17. oktober

CIO Forum Fintech

Vi står foran en drivende utvikling i bank- og finanssektoren i årene som kommer. Regulatoriske endringer, som innføringen av PSD2-direktivet i 2019, har økt mulighetsrommet til aktørene. Samtidig gir skyen bedre tilgang til data og prosesseringskraft. Foreløpig har vi bare sett starten på innovative løsninger som vil endre og utfordre tradisjonelle finansielle tjenester.

Samtidig blir kundene også stadig mer digitale, og forventer mer av løsninger og tjenester. Bli med når FinTech-sektoren samles for å høste erfaringer og utforske mulighetene i morgendagens marked.

Formiddagskonferanse på Oslo Kongressenter.

26. oktober

Open AI i praksis

Inntil nylig har de færreste næringsdrivende i Norge opplevd kunstig intelligens som relevant for sin virksomhet, men sentimentet i markedet har endret seg betraktelig siden ChatGPT ble lansert i fjor høst.

På Open AI i praksis den 26. oktober vil du få vite alt om hvordan du som næringsdrivende bør forholde deg til muligheter og utfordringer slik at din virksomhet kan dra nytte av generative AI-teknologi på en ansvarlig og effektiv måte.

Formiddagskonferanse på Oslo Kongressenter.

7. november

Sikkerhetsdagen

Under Sikkerhetsdagen vil vi se på problemene og utfordringene, men også sette fokus på løsningene, og presentere analyser om sårbarhet og konkrete tiltak for en tryggere databehandling.

Kom på Sikkerhetsdagen 2023 for å stille forberedt i en verden som er under konstant utvikling og angrep.

Heldagskonferanse på Oslo Kongressenter.

16. november

CIO Forum Endringsledelse

– kunsten å få hele organisasjonen med på laget

Det krever som regel omfattende endringer når en organisasjon skal omfavne nye teknologier, tilpasse seg nye forretningsmodeller og møte kundenes forventninger på en ny digital plattform. Når man digitalisere for å skape konkurransefortrinn eller effektivisere prosesser, er ikke teknologien alene nok. Organisasjonen som skal bruke teknologien, må spille på lag.

Endringsledelse handler om å få med seg organisasjonen på reisen. Dersom endringsmotstand ikke adresseres og tas på alvor, har prosjekter en lei tendens til å mislykkes. Men hva skal man gjøre? Hvordan kan man legge en strategi, og hva bør man for all del unngå, for å lykkes?

CIO forum Endringsledelse tar denne dimensjonen av digitalisering på alvor. Vi skaper en unik mulighet til å lære av, og høste erfaringer fra noen av de fremste ekspertene innen endringsledelse i IT-prosjekter. Fra endringsteori til omfattende praktisk erfaring i store endringsprosesser.

Bruk muligheten til å utvide ditt nettverk, utveksle erfaringer og ideer, og lære om de nyeste teknologiene og trender på området.

Formiddagsseminar på Rebel Arena.

23. november

CIO Forum Eiendomsforvaltning

Eiendomsforvaltningen er inne i en spennende fase og selskapene er klare for å ta steget inn i den fjerde industrielle revolusjon. På CIO Forum Eiendomsforvaltning vil du høre om selskapers erfaringer med teknologiske løsninger som gjør hverdagen tryggere, billigere og mer oversiktlig.

Formiddagskonferanse på Oslo Kongressenter.

7. desember

Publicworld

- Kommunal sektor midt i en IT-revolusjon

På årets Publiworld-konferanse setter vi søkelyset på kommunesektoren. Samtidig som stadig flere kommunale oppgaver og tjenester skal digititaliseres, må eksisterende støttesystemer fornyes og flyttes til skyen. Hver for seg er begge utfordringene store, og medfører endringer i infrastruktur, organisering og arbeidsprosesser.
Vi ser at kommuner søker sammen for å løfte i lag, samtidig som fellestjenester utvikles i både statlig og kommunal regi. På Publicworld vil vi skape en arena for å skape nettverk, høste erfaringer og lære om nye trender, muligheter og fallgruver.

Heldagskonferanse på Oslo Kongressenter.

14. desember

CIO Forum 5G

På CIO Forum 5G vil du se hvilke muligheter 5G kan tilby, samt eksempler på prosjekter og produkter som allerede gir resultater. 5G er bransjeagnostisk og frigjort fra vertikaler, som betyr at det finnes mange eksempler og bedrifter som har gått i bresjen også i andre bransjer.

Formiddagskonferanse på Oslo Kongressenter.

Side bunn

Søkeresultater

Sidebunn