Hoveddel Side topp

2019

11. DESEMBER

Publicworld

Heldagskonferanse på Meet Ullevaal

Offentlig sektor er i endring. En stor mengde lovkrav og en befolkning med stadig større forventninger til tjenester med høy kvalitet, samt en utfordrende økonomi i mange kommuner, gjør det tvingende nødvendig å bli mer effektiv. Alle er enige om at teknologi er en del av svaret, men det er slett ikke enighet om når, hvor og hvordan den skal implementeres med størst effekt. På denne konferansen ønsker Computerworld å se om vi kan komme litt nærmere å identifisere de lavthengende fruktene – slik at Norge skal makte å bære velferdsstaten også i fremtiden.

2020

16. JANUAR

Intelligente transportsystemer - ITS-Forum

Teknologi i smart bytrafikk

På Intelligente Transportsystemer 2020 inviterer Computerworld deg til et glimt inn i fremtiden og en diskusjon rundt temaet.  Konferansen har som mål å vise et helhetlig bilde av dagens situasjon med smarte løsninger som allerede finnes, samt presentere muligheter og utfordringer.

Smarte byer kommer som et resultat av smart logistikk, det være seg elektrifisering av bilparken, utviding av banenettet eller sparkesykler som tar deg til dørstokken. Transport påvirker det meste i livet vårt, og vi står kanskje fremfor en revolusjon innen logistikk, men da må infrastrukturbrikkene falle på plass først. Samtidig er veiprising et tema som også vil bli kritisk for fremtidig utvikling. 

Heldagskonferanse på Oslo Kongressenter.

27. FEBRUAR

CIO Forum Datasenter

Datasenter og miljø: Fremtidens data er grønn

Det er ikke lenger et spørsmål om det finnes behov for datasentre. Forbruket av data, behovet for hastighet og krav om kontinuerlig drift er blitt en selvfølgelighet. En stadig økende kundemasse både lokalt og internasjonalt har ført til utvidelser og nybygg, i et land der grønn energi, klima og databehandling er noe av de viktigste faktorene.

Likevel har ikke Norge nådd opp til våre naboer når det kommer til volum, og i en stadig mer konkurranseutsatt sektor må vi bruke alle fordelene vi har. Grønn IT har fått en renessanse, og datasentre har blitt mer effektive og relevante.

Spørsmålet er hvordan din virksomhet best går frem for å dra nytte av den teknologiske utviklingen. Det handler om å finne tjenestene og løsningene som best passer inn i din virksomhets digitaliseringsstrategi.

Frokostseminar på Oslo Kongressenter

12. MARS

Energyworld 2020

Heldagskonferanse i Stavanger Forum

For niende år på rad vil Computerworld invitere til Norges viktigste konferanse for IT innen olje og gass. Dette er møteplassen for alle som jobber med digitalisering, prosesser, utvikling og teknologi innen olje- og gassindustrien.

19. MARS

CIO Forum Test

Test er en absolutt forutsetning for ethvert vellykket prosjekt. Gode løsninger krever god test-metodikk i forkant, og dette må bygges oppunder i selve prosjektet samt forretningssiden. Et godt testmiljø vil gjennomsyre bedriften, og kan gi gevinster også utenom spesifikke IT-prosjekter. Under CIO Forum Test vil gode løsninger presenteres, samt erfaringer fra komplekse test-caser i større organisasjoner.

Frokostseminar på Oslo Kongressenter.

25. - 27. mars

Telecomworld Krakow
5G og fiberboom samtidig – har vi pengene?

Investeringsbehovet øker av flere årsaker, blant annet forsering av fiberutbyggingen til stadig høyere kostnader per ny kunde og en storstilt 5G-utbygging samt et generelt økende sikkerhetsbehov i alle nett. Har operatørene vilje og evne til denne investeringsboomen? Vil 5G-investeringene redusere Telia og Telenors innsats?

2. APRIL

CIO Forum AI

Kunstig intelligens, eller AI, handler ikke om robotisering eller tap av arbeidsplasser. Det handler om effektivisering og å utnytte fullt potensial av både informasjon og prosesser. Under CIO Forum AI ønsker Computerworld, sammen med sine partnere, å se på hvilke løsninger som allerede finnes, samt utforske kapasiteten og mulighetene til AI med en praktisk tilnærming.

Frokostseminar på Oslo Kongressenter.

23. APRIL

Virtualworld

Heldagskonferanse på Oslo Kongressenter.

Mer informasjon kommer.

14. MAI

CIO Forum IoT

Frokostseminar på Oslo Kongressenter.

Mer informasjon kommer.

4. JUNI

Digitalisering av byggenæringen

Heldagskonferanse på Oslo Kongressenter.

Mer informasjon kommer

27. AUGUST

CIO Forum GDPR

Frokostseminar på Oslo Kongressenter

Mer informasjon kommer.

2. SEPTEMBER

Peopletech

Teknologi- og softwareselskaper jobber konstant for å lette informasjonsflyten for HR-avdelinger landet rundt. De teknologiske løsningene skal hjelpe HR-avdelingene til å fokusere på den strategiske veien de skal gå, og samtidig sørge for at HR hele tiden har all informasjonen de trenger.

Løsningene forbedres hele tiden og selskapene som bruker dem får mer erfaring. På Peopletech vil du få høre andre selskapers erfaringer og hva sentrale personer mener om de store linjene innen digitaliseringen av HR. Her kan du få høre om det meste du er interessert i som bl.a. onboarding, HMS, rekruttering, talentutvikling, sykefravær, lønn og HRM.

Heldagskonferanse på Oslo Kongressenter.

17. SEPTEMBER

Sikkerhetsdagen 2020

Heldagskonferanse på Oslo Kongressenter.

Mer informasjon kommer.

15. OKTOBER

Digital transformasjon

Heldagskonferanse på Oslo Kongressenter.

Mer informasjon kommer.

10. DESEMBER

Publicworld

Heldagskonferanse på Oslo Kongressenter.

Mer informasjon kommer.

Side bunn

Søkeresultater

Sidebunn