Hoveddel Side topp

Årets eHelsebegivenhet 2015!

Når Healthworld arrangeres for sjette gang i Norge, vil helse- og IT-strateger møtes for å diskutere hvordan IT kan gjøre helsesektoren bedre. Temaet eHelse får mer oppmerksomhet for hvert år som går, selv om mange synes utviklingen går for tregt.

FAQ e-helseprisen

Hva er e-helseprisen?
Målet med e-helseprisen er å sette søkelys på de gode, digitale løsningene og prosjektene som foregår eller er under utvikling i Norgn, enten på sykehus, på nett og mobil, eller i hjemmet. 

Hvem kan søke?
I utgangspunktet kan alle it-løsninger som bidrar til en bedre helsehverdag kvalifiseres - også de som har vært nominert tidligere år. Det har heller ingen ting å si om løsningen er kommersiell eller ikke, eller om den er ferdig utviklet. 

Kan jeg nominere meg selv?
Ja, du kan godt nominere ditt eget prosjekt/produkt. 

Hva får de nominerte?
De nominerte får omtale på Healthworld.no, og sjangsen til å vinne årets e-helsepris. Prisen deles ut på kveldsarrangementet (mer informasjon om dette kommet snart). De tre nominerte med flest stemmer vil bli invitert med på middagen. Prisen består av et sertifikat og en sjekk til Leger uten grenser (kr. 7.500,-). Vinneren vil omtales i Computerworlds It-helse.

Kriterier for nominering:

Alle som er involvert i denne sektoren, enten på det politiske nivå, eller som helsetilbyder eller leverandør, vet at det er svært mye som skjer både nasjonalt og lokalt. Når vi samles på Healthworld er dette også en god anledning til å markere viktige begivenheter i året som har gått. Vi vil derfor for 6. gang kåre ”Årets eHelsebegivenhet”.

For å omtales som en viktig eHelsebegivenhet har vi lagt følgende kriterier til grunn:

• Et nytt epokegjørende produkt/teknologiorientert resultat eller gjennomførte tilrettelegginger (lover, styring/organisering, tiltak) som medfører økt bruk og adopsjon av teknologiske løsninger.

• Et viktig resultat fra et demonstrasjons- eller implementeringsprosjekt (positivt eller negativt).

• En strategisk beslutning vedrørende eHelse med en realistisk forventning om vesentlige (positive eller negative) konsekvenser for helse- og omsorgssektoren.

• En begivenhet med stor symbolsk verdi.  

Jurymedlemmene gir uavhengig av hverandre poengsum til prosjektene og skriver kort om de beste løsningene, ut fra de fire kriteriene som er nevnt i nomineringen. Vinneren kåres automatisk gjennom samlet poengsum. Jurylederen setter sammen en kort juryrapport. Prisen deles ut på kveldsarrangementet 16. september.


Årets jury:

Computerworld har dekket IT-helse stoff i en årekke. Journalistene har dyp innsikt i det som rører seg i ehelse-Norge og redaksjonen vil i år være juryen som kårer vinneren av årets eHelsepris.

Tidligere vinnere:

Vinner av eHelseprisen 2014: Vestlandspasienten

Vestlandspasienten stakk av med seiren i tøff konkurranse i Computerwords eHelsekåring.

Administrerende direktør Erik M. Hansen i Helse Vest IKT  tok i mot prisen på vegne på vegne av alle i Helse Vest som arbeider med Vestlandspasienten. 

Les mer her

Vinner av eHelseprisen 2013: Emeistring

Emeistringsprosjektet til Helse Bergen vant årets Ehelsepris på Health World-konferansen i 2013.

Les mer her. 

Vinner av eHelseprisen 2012: Diabetesguard

Appen Diabetesguard fra Smartcare stakk av med den gjeve eHelseprisen i 2012.

Les mer her.

Vinner av eHelseprisen 2011: E-resept

Helsedirektoratets E-resept ble vinner av eHelseprisen 2011.

Les mer her.

Vinner av eHelseprisen 2010: Minjournal

Trygg nettkommunikasjon med helsepersonell ble årets vinner i 2010.

Les mer her.

Side bunn

Søkeresultater

Sidebunn