Hoveddel Side topp

Computerworld inviterer til CIO Forum 31. mai

IT-helse handler om hvordan man bedrer informasjonsflyten og ressursbruken i helsesektoren. Riktig informasjon handler om alt fra riktig medisinbruk til den moderne elektroniske pasientjournalen – og til et helsevesen med pasienten i sentrum. Vi setter fokus på gode digitale verktøy og systemer som gir rask gevinst for både pasienter, ansatte og samfunnet. God it-helse handler ikke om framtidsscenarioer og teknologier det tar år å implementere. Økosystemet rundt den norske spesialisthelsetjenester trenger løsninger som fungerer i dag og som gir raske gevinster. På CIO Froum IT-helse vil vi ha løsningen i dag.  

CIO Forum er et seminarkonsept fra Computerworld, og gjennomføres som halvdagsseminarer med servering av lett frokost.

Programmet starter med en uavhengig keynote, og fortsetter med innlegg fra kunder, som forteller om sine erfaringer rundt dagens emne. CIO Forum har mellom 60 - 130 deltagere i salen. Ideen er at IT-ansvarlige og andre som jobber med it skal kunne dele sine erfaringer.

Side bunn

Søkeresultater

Sidebunn