Hoveddel Side topp

Computerworld inviterer til seminar om skole-IT i Stavanger, Trondheim og Oslo

Computerworld har valgt å sette søkelyset på IT i skolen, et viktig tema som foreløpig ikke har nådd potensialet som finnes i den moderne, digitale skolen. Dagens standard er ikke god nok, og med mindre det tas grep både fra politiske og kommersielle aktører vil skolen falle enda lenger bak.

Muligheten for en moderne skole som står klar til å tre inn i den digitale tidsalderen er absolutt tilstede, men den trenger hjelp for å komme dit. CIO IT i skolen er et forum som har som mål å koble sammen partnere for å skape det samarbeidet som gagner alle. Et samarbeid der lærere og elever vinner og kan legge grunnstenen for den nye skolen.

Programmet for CIO It i skolen skal gi deg et godt overblikk over de utfordringene skolen står fremfor, og samtidig vise til mulige løsninger. Det vil bli foredrag samt presentasjoner fra partnere, med et publikum som kjenner dagens tilstand og som vil se fremover.

Side bunn

Søkeresultater

Sidebunn