Hoveddel Side topp

Petter Gottschalk

professor, Handelshøyskolen BI

Slik lykkes du med prosjektet

Professor Petter Gottschalk ved Handelshøyskolen BI kommer i dette foredraget inn på hva som kjennetegner IT-prosjekter som innfrir forventninger, men også hva som kjennetegner forventninger som innfris av prosjektet. 

Tobias Studer Andersson

Performance Improvement Manager, Sopra Steria

Hvordan kan PMO-funksjonen benyttes for å innfri forventninger?

Prosjektet Kommunereform i NAV er et pålagt reformprosjekt som har oppstått som en konsekvens av den pågående prosessen med kommunesammenslåing. I foredraget vil det legges vekt hvordan PMOs styringsmekanismer proaktivt bygger opp for en vellykket prosjektgjennomføring, men også for at gevinstplaner kan opprettholdes. Det vil også bli redegjort for hvordan prosjektets PMO fungerer som et bindeledd mellom prosjektet og linjen for faktisk uttak av gevinster. Fokuset for foredraget vil være fra prosjekteiers perspektiv.

Tobias Studer Andersson jobber i Sopra Steria Business Consulting og er for tiden innleid av NAV for å lede PMO i Kommunereformprosjektet. Han er utdannet siviløkonom og har 8 års erfaring fra konsulent- og linjearbeid fra privat og offentlig sektor, i hovedsak med prosjekter i grensesnittet mellom forretning og IT. Tobias har hovedfokus innenfor prosjektledelse, økonomistyring og risikostyring og er leder for Sopra Sterias faggruppe Prosjektcontrolling.

Adrian Coull

Manager Project Delivery and CIO Office at Elopak

Benefits achieved from an EPPM tool implementation

Elopak started looking into Project Online 3 years ago with the objective to create a unified project platform used by multiple areas (IT, production, R&D) on a global level. The focus of the first phase was specifically portfolio management, resource management and status reporting. Project Online is now being used in small to very large projects and has proven a valuable asset to support our project governance. The presentation will describe this journey: the challenges encountered and the benefits achieved.

Adrian Coull er leder av Project Delivery and CIO Office i Elopak. I denne funksjonen har han ansvar for Elopaks virksomhetsomfattende IT Prosjekt portefølje, IT finansstyring, Prosjektkontor (PMO) og behovsstyring. Han er utdannet ved University of Geneva,  University of Southampton og har PMP og ITIL Practitioner sertifiseringer.

Arne Sigurd Rognan Nielsen

Brainworker AS

Den sosiale prosjektleder - hvordan balansere samhandling med sentralisert kontroll i en prosjekt-drevet verden

Et prosjekt er i all vesentlighet en sosial funksjon. Helt siden moderne sosiale media og sosiale samhandlingsverktøy dukket opp har utviklingen innen moderne og fremtidsrettet prosjektstyring beveget seg mer i retning av sosial samhandling. Den tradisjonelle prosjektstyringen med nitid detaljkontroll kombineres nå med sosiale verktøy for å oppnå høyere kvalitet, kompetansedeling og raskere fremdrift i prosjekter. Det innebærer både utfordringer og nye løsninger.

Henrik L. Lindstad

leder prosjekt & programstyring, Altibox

Slik sikret de gevinstrealisering

Å lykkes med å få ut gevinstene i et it prosjekt kan være komplisert. Å samtidig holde farten og leveransetakten mens organisasjonen forventer løpende leveranser og resultater gjør det ikke mindre krevende. I Altibox har vi de siste årene jobbet med prosjekt og porteføljestyring for å sikre kontroll på at vi velger de riktige prosjektene, at vi klarer å bruke ressursene våre til beste for prosjektene og organisasjonen, og at vi investerer i de rette aktivitetene. Vi har lyktes på mange områder, men har alltid ting vi kan forbedre oss på i organiseringen og i gjennomføringen av prosjektene våre.

Henrik Lindstad har vært leder av prosjekt og programstyring i Altibox AS siste 3 årene. Her har han ledet implementering av prosjektmetodikk, nytt porteføljestyringsverktøy og arbeidsprosess for oppfølging av gevinster. I tillegg har han bygget opp ulike støttefunksjoner for gjennomføring av prosjektene og vært prosjekteier eller delprosjektleder enkelte prosjekter. Henrik er utdannet siviløkonom og har tidligere arbeidet som konsulent i mange år og siste stoppested før han begynte i Altibox var som konsulent i PriceWaterhouseCoopers.

Side bunn

Søkeresultater

Sidebunn