Hoveddel Side topp

Trykk på tittelen på foredragene for å åpne presentasjonene. 

Paul Chaffey

Statssekretær Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Salvador Baille

Analytiker i Intelis

Digitalisering i sterkt regulerte industrier - takeaways for kommunal sektor i Norge

Bransjer som telekom, finans og kraft har inført digitalisering til tross for å være sterkt regulert. Hva kan IKT i kommunal sektor lære av disse erfaringene?

Salvador Baille er daglig leder i konsulentselskapet Intelis og Associated Partner i Bene Agere. Baille har over 15 års erfaring fra ulike operative og strategiske lederroller innen telekom og teknologi, blant annnet fra Telenor ASA, Netnordic, Nera SatCom og TMT konsulenthuset Core Group. Baille foreleser innen forretningsutvikling og innovasjon ved Høgskolen i Østfold.

Olav Petter Aarrestad og Aleksander Øines

IT-direktør i Kartverket og porteføljekoordinator i KS KommIT 

Digitale floker og muligheter når kommunene slås sammen

Kommunesammenslåingen i Norge byr på en av de største digitale omveltningene i det offentlige Norge i moderne tid. Sammenslåingen betyr at en jungel av interne administrative og tekniske systemer skal flyte på tvers av ulike kommuner, men også mot nasjonale felleskomponenter som folkeregisteret, enhetsregisteret og matrikkelen. Nylig kom forprosjektrapporten om kommunereformen, som synliggjør utfordringene på IT-siden når kommunene slås sammen. 

Aleksander Øines fra KS KommIT og Olav Petter Aarrestad fra Kartverket vil dra opp et bilde av snubletråder og muligheter, og vise vei i hva som blir konsekvensene om ikke Kommune-Norge tar grep om digitaliseringsarbeidet sitt.

Trine Lind og Morten Græsby

Spesialrådgiver, Oslo kommune og spesialrådgiver, Altinn.

Altinn som plattform for digital verdiskaping

Digitalisering i Oslo kommune

Trine Lind fra Oslo kommune og Morten Græsby fra Altinn viser hvordan søknad om skjenkebevilling kan digitaliseres og forenkles i en prosess som involvere både kommune, politi og andre involverte via samhandlende tjenester. Ved å bruke såkalte mastertjenester i Altinn, kan tjenestene enkelt kopieres, gjenbrukes og spesialtilpasses av andre kommuner.

Eivind Lund

Senior innholdsrådgiver, Netlife Research

Hot or not for kommunene i 2015 - et kåseri!

Eivind Lund er konsulent i digitalbyrået Netlife Research, der han jobber mest med digital strategi og innhold på nett. Han har vært webarbeider i store virksomheter både i offentlig og privat sektor, og har drevet eget firma som kurs- og foredragsholder. Med jevne mellomrom holder han lett kritiske kåserier på konferanser der det egentlig var meningen at alle skulle ha det hyggelig.

Erfaringer og diskusjon

IT-sjefer fra kommune-Norge

Etter lunsj på Publicworld 2015 starter det faglige igjen med korte foredrag fra IKT-direktør Kjetil Århus i Bergen kommune, IT-sjef Per Jakobsen i Narvik kommune, Eirik Lae Solberg, finansbyråd, Oslo Kommune og sjef for IKT-samarbeidet Digitale Gardermoen, Odd Ruud. Her får vi innblikk i tre ganske forskjellige IT-historier og erfaringer vi trekker med oss videre i en paneldiskusjon.

Mer informasjon kommer!

Narvik kommune

Per Jakobsen, IT sjef 

La innovasjon slippe til hvis du tør!

Per vil snakke om følgende temaer:

- Prosessen med innføringen og datatilsynet.

- Hvordan Narvik kommune utnytter verktøyene

- Risikovurderinger - toleransegrensene er ikke alltid ja/nei. Hva er akseptabel risiko?

Per er “nyskjerrig-per” og har en iboende interesse for nye måter å løse gamle problemer på gjennom bruk av ny teknologi. Dette ledet etterhvert til satsingen i en skytjeneste fra Google som etterhvert skulle vise seg å bli testet som en prinsippsak hos Datatilsynet. Høsten 2012 fikk Narvik kommune brev fra Datatilsynet om at saken var avsluttet. I ettertid har Per holdt en rekke foredrag om kommunens satsing i  skyen med formål å bre kunnskap og inspirasjon til andre: “Risikovurdering ved implementering av innovative teknologi-løsninger er et sentralt tema som må ha høy oppmerksomhet når fremtidsrettet innovasjon skal ha grobunn”.

Jakobsen fullførte ingeniørstudiet ved Narvik Ingeniørhøgskole og startet som testingeniør ved Kongsberg Våpenfabrikk. Reiste til Oslo i 1987 for å være der ett års tid, -men endte med et opphold som varte i nærmere 17 år. Her startet Per med salg og markedsføring av data-baserte testsystemer for industri med teknisk support for de Nordiske landene. Interessen dreiet etterhvert mot feilfinning på lokale datanett. Per introduserte da gjennom sin jobb som produktansvarlig i Fluke - “LanMeter” - og andre instrumenter til det norske markedet. Senere startet Per i NCR med hensikt å starte en egen “nettverksenhet” og hadde da også ansvar for SLA kontrakter samt implementering av større nettverksinstallsjoner. Per ble senere tilbudt en posisjon i EDB Fundator som leder for web-enheten med ansvar for drift og utvikling. Etterhvert flyttet familien til Narvik kommune hvor Per nå er enhetsleder for IT Drift og Utvikling og hvor fokus er på å gi innbyggere og ansatte best mulige innovative IT-løsninger til en akseptabel kostnad.

Oslo Kommune

Eirik Lae Solberg, finansbyråd - Digital Storsatsning i Oslo

Oslo kommune skal heldigitalisere i løpet av et par år og vil bruke flere hundre millioner på digitale tjenester og heldigital forvaltning.  Antall innbyggere i Oslo vokser kraftig, en vekst som vil fortsette. Det betyr at kommunen må bygge flere skoler og barnehager, samtidig krever helsesektoren stadig mer og det må investeres mer i kollektivtrafikken. Skal de henge med må de effektivisere, og der er it det viktigste verktøyet.

Digitale Gardermoen

Odd Ruud, adm. dir.  Digitale Gardermoen IKS

Gode styringsmodeller for gevinstrealisering

Odd Ruud jobbet i IT-sektoren på ulike nivåer siden 1986 både på leverandør- og kundesiden i ulike selskaper i Norden.  Har lang erfaring med strategi- og endringsarbeide knyttet til teknologi med fokus på innovasjon og effektivisering. 

John Krogstie

Professor, informasjonssystemer, IDI

Evner vi å utnytte mulighetene som finnes i digitaliseringen?

John Krogstie vil i dette foredraget peke på utfordringer og muligheter med digitalisering av kommunen. Har vi tilgang til nødvendig kompetanse for å utvikle og vedlikeholde de tjenestene vi ønsker ? Han vil også komme inn på smarte byer og bruke dette som eksempel for de mulighetene og utfordringene vi møter. John Krogstie har en PhD (1995) og mastergrad (1991) innen informasjonssystemer fra NTNU. Han jobber der som professor innen  informasjonssystemer ved IDI - Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap. John Krogstie er norsk representant i IFIP TC8, og leder IFIP WG 8.1 innen design og evaluering av informasjonssystemer (2010-2015). Han tok initiativ til NOKIOS – Norsk konferanse for IKT i offentlig Sektor (http://www.nokios.no) som arrangeres for niende gang til høsten. Han leder også OSDF – Offentlig sektors dataforum (http://www.dataforum.no)

Ole Bjørn Tuftedal

spesialrådgiver, IKT Konsern, Bergen kommune

Neste generasjon kommunal IKT

Ny mobil teknologi og nye plattformer har fullstendig endret tilgjengeligheten til og måten IKT brukes i hverdagen. Samtidig har brukerundersøkelser i Bergen kommune avdekket mangler og vist betydelige udekkede behov for IKT-støtte i arbeidsprosessen: Den tradisjonelle IKT-støtten, basert på kontor og egen pc, er utenfor rekkevidde for store grupper ansatte.  Nye teknologiene kan gjøre IKT-støtte både økonomisk og praktisk tilgjengelig. Foredraget vil gi noen blikk inn i laboratoriet hos Bergen kommune.

Tuftedal ble i 2001, etter to tiår ved Universitetet i Bergen ansatt som teknologisjef for konsernstrategi / IT-seksjonen i Bergen kommune. Har siden via flere omorganiseringer arbeidet med samme ansvarsområde (IKT-strategi og virksomhetsarkitektur), nå som spesialrådgiver ved IKT Konsern med hovedansvar for teknologiarkitektur. Er aktivt involvert i internasjonalt samarbeid, deltar jevnlig på faglige konferanser, har vært taler og paneldeltaker i flere land inkludert på eksperthøring for EU-kommisjonen.

Espen Jacobsen

Daglig leder, Vivento

Digitalisering er ikke det samme som IT

Digitalisering - som svaret på de stadige økende forventninger og krav til kommunale tjenester -  skal øke produktiviteten og tjenesteproduksjonen. Fokus på digitalisering setter nå helt nye krav og forventninger til IT funksjonene i kommunal sektor.

Kjennetegnet på et vellykket digitaliseringsprosjekt er at eierskapet til prosjektet ligger der hvor tjenesteproduksjonen forandres, og ikke hos IT. Vår erfaring er at et godt digitaliseringsprosjekt handler om 20% teknologi.

Så, hva bør IT-avdelingens rolle i digitaliseringsarbeidet være? 

Torgeir Knag Fylkesnes

stortingsrepresentant for SV og opptatt digitaliseringen av offentlig sektor.

Dette må du ha på tekno-radaren

Fredrik Kallum

Løsningssalg offentlig sektor, Cisco

Grenseløs samhandling i kommune Norge

Det er ikke til å stikke under en stol at dagens samhandling lider av at hver kommune har valgt forskjellige verktøy når det kommer til samhandling. Mange kommuner har i tillegg opptil 4 forskjellige plattformer å drifte og vedlikeholde for å levere sine samhandlingstjenester, telefoni, kundesenter, video, chat/presence.

Cisco vil i dette foredraget fortelle om hvordan de norske kommunene kan samhandle seg i mellom, men like viktig hvordan de kan samhandle med innbyggerene i kommunen. Hvordan kommunene kan samhandle med andre offentlige etater, hvor den ansatte hos kommunen er møteleder.

Foredraget vil inneholde live demo på bruk av visuell kommunikasjon knyttet til reelle problemstillinger en kommune idag opplever.

Torbjørn Titlestad

Informasjonssjef i Voss kommune

Fra brannslukking til tilrettelegging for digitale innbyggertjenester i Voss kommune

Da Torbjørn Titlestad startet som informasjonssjef med ansvar for IT i Voss Kommune, gikk mesteparten av kommunens IT ressurser med til brannslukking og reperasjoner. Tiden var moden for en helt ny plattform, og valget falt på Microsofts tjenester og produkter. På brukersiden har den nye plattformen lagt grunnlaget for en ny måte å jobbe på i kommunen. De ansatte har fått mer fleksibilitet gjennom bærbare enheter, enkel dokumentdeling, og kommunikasjonsløsning på tvers av organisasjonen. For IT har hverdagen blitt enklere med automatisering av prosesser og back-up i skyen for å nevne noe. Voss Kommune har sluttet å bry seg om maskiner og dingser, og flyttet fokus over til hvordan de kan tilrettelegge for gode digitale innbyggertjenester. I innlegget vil Torbjørn dele sine erfaringer, hans betraktninger rundt bruk av nettsky og hvordan Voss Kommune planlegger et digitalt førstevalg for sine innbyggere.

Christoffer Olsen og Finn E. Amundsen

Christoffer Olsen - Director Emerging Technologies, CGI og Finn E. Amundsen, Subject Matter Expert, Cloud and Application transformation, CGI

Side bunn

Søkeresultater

Sidebunn