Hoveddel Side topp

2019

6. JUNI

Digitalisering av byggenæringen 2019

Bygg- og anleggsvirksomhet i Norge er en av våre absolutt største næringer. Likevel er digitaliseringen enda ikke kommet opp på det nivået man kunne forventet. Med en stadig endring i betingelser, standarder og digitale verktøy, står bransjen ovenfor en ny, digital revolusjon.

Under konferansen Digitalisering av byggenæringen settes søkelyset på hvordan IT og teknologi kan bidra til at næringen kan nå sine mål, og samtidig ta en internasjonal posisjon i et marked med stadig økende konkurranse. Miljø, logistikk, infrastruktur, HMS og prosjektstyring er alle nøkkelord i det som skal danne grunnlaget for neste generasjons byggenæring.

Heldagskonferanse på Meet Ullevaal

29. AUGUST

Peopletech – der HR møter IT

Heldagskonferanse på Meet Ullevaal

Digitaliseringen innen HR går for full maskin, men befinner seg fremdeles på et tidlig stadium. Stadige endringer og utfordringer innen denne sektoren kan løses med riktig bruk av IT og teknologi, men kun om man setter personen i sentrum.

Det finnes en rekke systemer og løsninger som fokuserer på HR, Peopletech har på sin agenda å hjelpe deg å velge det som passer din organisasjon, og samtidig tilby interessante foredrag, en faglig tung agenda og en god møteplass for å møte andre som jobber innen samme bransje.

11. SEPTEMBER

Sikkerhetsdagen 2019

Heldagskonferanse på Meet Ullevaal

Angrepene blir mer alvorlige og merkes i større grad hos bedrifter som rammes. Dette er virkeligheten nå i 2019, og Bakgrunnen for Sikkerhetsdagen. Det er en utvikling innen cyber-crime, der målet ikke lenger er disrupsjon, men politisk eller økonomisk vinning.

På Sikkerhetsdagen vil vi gi deg et overblikk over det stadig endrede trusselbildet. Når vi ser på problemene og utfordringene vil vi samtidig sette fokus på løsningene, og vil presentere analyser om sårbarhet og konkrete tiltak for en tryggere databehandling. Mengden data som produseres er i kontinuerlig og eksplosiv vekst, og reelle økonomiske tap er en konsekvens av utrygg data. Kom på Sikkerhetsdagen 2018 for å stille sterkere i en verden som er under konstant utvikling og angrep.

 

16. OKTOBER

Digital transformasjon - Kultur og endringsledelse med kunden i fokus

Heldagskonferanse på Meet Ullevaal

Digital transformasjon faller, tross av navnet, ikke lenger under it-avdelingen. Kultur, endringsledelse, innovasjon og nye tankesett er bare noen av stikkordene som er drivkraften bak en vellykket transformasjon. Selve verktøyene er digitale, men vil aldri overskygge en forankret kultur som gjennomsyrer hele organisasjonen. 

23.-24. OKTOBER

Telecomworld Bergen

To-dagerskonferanse på Hotel Norge i Bergen.

2020

16. JANUAR

Intelligente transportsystemer - ITS-Forum

Heldagskonferanse på Meet Ullevaal

Mer informasjon kommer.

Side bunn

Søkeresultater

Sidebunn