Hoveddel Side topp

Peggy Heie

Administrerende direktør, Norsis

Sammen er vi sterkere!

Hvor opptatt er du og din virksomhet i å lære de ansatte om enkle sikkerhetsmekanismer? Får de ansatte opplæring? Vet de ansatte hvordan svindlerne opererer? Årets tema i Nasjonal Sikkerhetsmåned 2018 er e-post og nettsvindel. Tema som burde være relevante for de fleste.

Bente Hoff

Leder for strategisk cybersikkerhet, Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)

Dataangrep – hvorfor oss og hva nå?

PST

Politioverbetjent Dag Røhjell, PST

Sikkerhetsoppdatering fra PST

Monica Verma

Senior Manager, PwC

Utfordringene ved flytting til skyen

Flytting til skyen kan være både klokt, spennende og skremmende. I mange organisasjoner ser vi et skifte mot skyen, ikke bare for kostnader, skalerbarhet og tilgjengelighet, men også for å øke sikkerhet, styring og automatisering. Imidlertid er det ikke slik at flytting nødvendigvis gir mer sikkerhet eller bedre styring. Dette foredraget gir deg litt innsikt i de viktigste utfordringene vi ser organisasjoner står overfor i dag når de flytter til skyen krydret med noen viktige sikkerhetshensyn.

Monica Verma jobber som Senior Manager i PwC Risk Advisory Services. Hun har mer enn ti års erfaring innen informasjonssikkerhet, blant annet med rådgivning og ledelse innen informasjon og IT-sikkerhet fra ulike sektorer som økonomi, bank, helse og forsikring. I PwC er hun tjenesteansvarlig for Cloud Security&Architecture.
Monica er spesielt interessert i fagområdene sikkerhetsarkitektur og risikostyring i skyen, personvern, digital valuta og desentraliserte betalingsløsninger. Hvordan vi investerer i teknologi og digitalisering for å få et bedre liv og bærekraftig utvikling for mennesker verden over er, etter hennes mening, et av de viktigste områdene.

Agnete Østby

Statsautorisert revisor og partner, SLM Revisjon

En revisors digitale arbeidsprosess

I løpet av kort tid har SLM Revisjon AS digitalisert sine arbeidsprosesser med hjelp av Signant og Buypass. I foredraget vil Agnete demonstrere et utvalg av de heldigitale prosessene som nå er innført. Hun vil komme inn på de de manuelle prosessene de gikk fra, motivet for å effektivisere kundereisen. Hvordan de har evnet å ta i bruk ny teknologi, hvilke erfaringer de har gjort seg, samt hva som gjenstår.
SLM Revisjon AS er et statsautorisert revisjonsfirma lokalisert på Lillestrøm. De opererer som totalleverandør av revisjons-- og rådgivningstjenester
Buypass er elektronisk ID for pålogging, signering og kryptering.
Signant er løsning for elektronisk identifisering og signering med bruk av eID.

Agnete er partner med ansvar for IT-drift  og  teknologisk utvikling (digitalisering). Ansatt i SLM Revisjon AS siden 2001 og oppdragsansvarlig siden 2012.  I tillegg har hun de siste årene vært ansvarlig for gjennomføring av  SLMs outsourcing av IT drift,  innføring av nytt epost/timeregistrering/dokument og CRM-system. 

Thomas Ludvik Næss

Country Manager, Trend Micro

Automatisert trusselhåndtering – teori vs. praksis

Trend Micro leverer løsninger for automatisert trusselhåndtering. De vil presentere overordnet arkitektur av løsningen og dernest et kundecase, hvor en kunde har benyttet dette over lengere tid. Her deles inngående problemstilling, hva som ble avdekket under en POC og hvordan valget har påvirket hverdagen sikkerhetsmessig, ressursmessig og ikke minst kostnadsmessig.

Thomas Ludvik Næss har vært i IT sikkerhetsbransjen i over 20 år. Med en karrierestart som rådgiver i Merkantildata på slutten av 90-tallet har tiden primært bestått av nærmere 11 år i Trend Micro med et 5 års avbrudd som sjef for sikkerhetsforretningen til Cisco i Nord Europa og som salgsdirektør for NTT Security i Norden.

Thomas jobber i dag i Trend Micro hvor han har ansvaret for markedet i Norge og Island. Hans lidenskap ligger i formidling av forståelse av hvilken innvirkning sikkerhet har på mennesker og organisasjon i et stadig skiftende trusselbilde.

Christopher Kiønig

Strategic Security Advisor, Watchcom

Dagens trusselbilde, og hvorfor bør virksomheter fokusere mer på sårbarheter

Foredraget vil gi et innblikk i det trusselbildet Watchcom til daglig hjelper sine kunder å beskytte seg mot, samt et dykk ned i «The Dark Web» og hvordan tjenester og informasjon selges og utveksles. Videre vil foredraget presentere eksempler på aktiviteter og prosesser for å møte dette trusselbilde.

Christopher Kiønig har jobbet med informasjonssikkerhet i over 20 år for flere selskaper, og innehatt flere roller. Han har vært ansatt hos Watchcom siden 2009, og jobber i dag med salg, tjenesteutvikling og strategisk sikkerhetsrådgiver. Christopher Kiønig er brukt som foredragsholder på konferanser og holder jevnlig foredrag for styrer og ledelse.

Lars Grorud

Sikkerhetsekspert, TeleComputing

Vet du hva som er på ditt nettverk? Her er verktøyene du trenger!

Lars Grorud jobber som sikkerhetsekspert i TeleComputing. Han har lang erfaring med sikkerhetsspørsmål innen IT, og har styrt store prosjekter for en rekke store virksomheter i San Francisco. Han er sertifisert Intern sikkerhetsrevisor, og har lang erfaring med sårbarhetstester, risikovurderinger, sikkerhetsbevissthet og testing. Grorud holder seg også kontinuerlig oppdatert på sikkerhetstrusler, teknologi og krav. Grorud holder en Bachelorgrad fra University of San Francisco og startet i TeleComputing i 2018.

Roger Ison-Haug

Administrerende direktør, Pedab Norway AS
Business Unit Leader Security, Pedab Group AB 

Hvordan kan du få Cybersecurity øverst på leders agenda

Siden den første kommersielle datamaskin ble introdusert til markedet av Lyons Electronic Office og ble starten på en revolusjon som startet med forenkling av rutinemessige oppgaver som lønn og registrering av varer inn og ut av lager, har vår avhengighet av moderne IT-systemer oftere også demonstrert hvor sårbart samfunnet er når ting går feil.
Den raske digitaliseringen har skapt store rom for virkelige kriser. Kriser som enkelt setter din og min jobb i fare og i ytterste konsekvens spiller russisk rullet med våre liv. 
For å gjøre jobben til den ansvarlige mulig har vi i Pedab laget løsninger for å få kontroll over og å sette selskaper i stand til å få kontroll over truslene. På Sikkerhetsdagen vil vi vise hvordan et større selskap på få uker byttet en ikke optimal tradisjonell løsning, til en tjeneste – der de får kontroll på trusler fra systemer de selv drifter, og kjøpte skytjenester i ett og samme system. 

I nær 20 år har Roger hjulpet store og små bedrifter, offentlig og foreninger med å sikre data. I sine stillinger i Computer Associates og Symantec har han møtt mange bedriftsledere som alt for sent forstår viktigheten av cybersikkerhet. De siste fire år har han bygget opp Pedab i Norge, og i dag er det noen titalls spesialister i hans lokale team, som hver dag løser oppgaven med å heve sikkerheten hos selskapets kunder. Roger er også leder av sikkerhets teamene til Pedab Group i de 8 land selskapet i dag har kontorer.

Anders Nilsson

Chief Technology Officer, ESET Sweden

Live hack

Anders Nilsson will talk about the critical vulnerabilities we should think about today. He will also show you a unique live hack experience that you might not want to go through for real.

Anders Nilsson is a renowned Swedish IT security expert working for ESET in Sweden. Anders has more than 15 years of industry experience in IT-security, system administration and programming. He has a keen interest in malware and hacking.

Glenn Hårseide

Systems engineer, Palo Alto Networks Norge

Cybersikkerhet i nytt format

En ny evolusjon er her innen cybersikkerhet. Dette gir nye og spennende muligheter for å mer effektivt sikre kritiske data på tvers av teknologi, plattformer og brukere.

Glenn jobber som sikkerhetsingenør for Palo Alto Networks i Norge, der han jobber med flere av landets største og mest sikkerhetsfokuserte organisasjoner.

Lars Eidsten

Systems Engineer, Fortinet

All kriminalitet handler om penger. Vi tar en nærmere titt på hvordan / hvorfor man gjør et angrep og hvordan man kan beskytte seg. Sikkerhet handler om flere lag, dette forteller vi deg alt om!

Lars startet som IT lærling på Thor Heyerdahl VGS i Vestfold FK og er nå hos Fortinet i Norge.
Han har på veien vært innom stillinger hos sluttkunde, partner og MSSP før hans nåværende stilling hos produsent. Lars har en brennende interesse for det meste innen teknologi som byr på læring og utfordringer.
Herunder faller, sikkerhet, Wi-Fi, økonomi, datakriminalitet og en «link» til det større bildet.

Side bunn

Søkeresultater

Sidebunn