Hoveddel Side topp

Computerworld inviterer til IT i skolen 2018

IT i norsk skole har lenge vært et omdiskutert og debattert tema. Under konferansen IT i skolen vil Computerworld sette søkelyset på det potensialet som finnes i den moderne, digitale skolen. Dagens standard er ikke god nok, og med mindre det tas grep både fra politiske og kommersielle aktører vil skolen falle enda lenger bak.

IT i skolen er et forum som har som mål å koble sammen partnere for å skape det samarbeidet som gagner alle. Et samarbeid der lærere og elever vinner og kan legge grunnsteinen for en ny skolehverdag.

Programmet for IT i skolen skal gi deg et godt overblikk over de utfordringene skolen står fremfor, og samtidig vise til mulige løsninger. Det vil bli foredrag samt presentasjoner fra partnere, med et publikum som kjenner dagens tilstand og som vil se fremover.

Side bunn

Søkeresultater

Sidebunn