Hoveddel Side topp

Kl. 08.00 - 12.00

(Fullstendig agenda er under utarbeidelse)

Petter Gottschalk

Professor IT-strategi, Handelshøyskolen BI

Sourcing av IT-tjenester: Virksomhetstilpasning og verdiskapning

Med utgangspunkt i Y-modellen for strategisk planlegging og ulike verdikonfigurasjoner drøftes mangfoldet av løsninger hvor skytjenester er en mulighet.

Bio:
Petter Gottschalk er professor i IT-strategi, Handelshøyskolen BI.

Gottschalk var tidligere administrerende direktør for Norsk Regnesentral, ABB Datakabel, Statens kantiner og Norsk informasjonsteknologi (NIT). Han har de senere år forsket mye på politiet og deres IT-bruk. Han har også forsket mye på kunnskapsledelse, og gitt ut mange bøker om dette, samt om politiet. Forskningen på politiet og deres IT-bruk og kunnskapsdeling har ført til at Gottschalk ofte har vært ute i media når saker rundt dette er kommet opp. Gottschalk forsker også på kriminaliteten som politiet skal bekjempe, da særlig organisert kriminalitet og økonomisk kriminalitet. 

Han har de senere år publisert en rekke artikler og utgitt en rekke bøker på engelsk om organisert kriminalitet, økonomisk kriminalitet og kriminelt entreprenørskap. I forbindelse med diskusjonene rundt Datalagringsdirektivet i 2010 var også Gottschalk involvert da han mente politiet burde bruke de kildene de allerede hadde bedre. Gottschalk har doktorgrad i økonomisk strategi fra England. Han utdannet seg som siviløkonom i Tyskland, og tok mastergrad i systemsimulering USA. (Kilde: Wikipedia)

Bjørn Lindebrekke

Customer Relations Manager, Proviso AS

Veien fra intern utviklingsavdeling til vellykket outsourcing

Proviso AS ble etablert i 2007 og er en av Norges ledende bedrifter innenfor møte- og konferanseindustrien. Kjernetjenesten til selskapet er Proviso Event, en nettbasert tjeneste for enklere og bedre administrasjon av møter med mange deltagere.

I dette foredraget deler Proviso sine erfaringer knyttet til utfordringene ved organisering av utviklingsarbeidet på egen programvare. Historien om outsourcing og erfaringer de har gjort. Først til et helt norsk selskap, som ble altfor kostbart i lengden, deretter egne folk, så egne folk kombinert med innkjøp fra Pakistan og nå 100 % nearsourcing til Runway Scandinavian House.

Hans Jayatissa

CTO – Nordic & Baltic Region, CSC

Leveraging the full potential of automation

Today’s rapid changing market dynamics challenge businesses’ traditional application development and maintenance. The result is need for greater agility, while ensuring quality and keeping costs down. A way to tackle this emerging business challenge is to embrace DevOps, a set of principles, methods, and enablement of technologies, to address the goal of rapidly releasing high quality software from development to production. Key components are automation as supplement to offshoring and hands-off keyboards in operations.       

During this presentation CSC will elaborate on how the company together with clients transforms their business to enable faster releases and reducing costs, freeing up resources to invest in innovation.  

Marius Sonvoll Haugen

Head of Development, Get

Er du skodd for outstaffing?

Outsourcing av utviklingstjenester kan gjøres på mange måter, fra fossefallsprosjekter på anbud til modeller der du ansetter egen stab utenlands. Bransjen har i utstrakt grad konkludert at det førstnevnte ikke fungerer, vi greier verken å holde trinn med endringer i markedet eller kommunisere ønskene våre godt nok selv foruten kulturelle komplikasjoner i slike modeller. Men hva med motpolen? Er det prospekter for å selv ta utstrakt eierskap for utviklingspersonell utenlands?

Svaret på dette er ja, men det krever noe av deg. Når du ser etter noen fra et samfunn som kan gjøre noe langt rimeligere enn deg selv ser du per definisjon etter noen veldig annerledes enn deg selv. Hva kreves av deg og din organisasjon for å oppnå gevinst i en verden med vidt forskjellig oppfatning av hva du selv ser som helt åpenbare emner? Har du en bedrift egnet til outstaffing? For det handler ikke om dem, det handler om deg.

John Gaute Laland

Service Delivery Manager, CGI

Intelligent outsourcing – gjennom partnerskap med kunden skapes reelle verdier for virksomheten

Som verdens 5. største uavhengige IT- og BPS-selskap har CGI lang og bred erfaring med outsourcing av tjenester, alt fra leveranse av konsulenter og enkeltstående støttetjenester til full overtakelse av kundens interne IT- eller forretningsstøtteavdelinger. Dette foredraget vil gi innsyn i kundeerfaringer med outsourcing av servicedesk-tjenester. Vi viser hvordan samme grunnleggende prinsipper kan brukes av kunder med svært ulik størrelse, modenhet innen service management, og erfaring med outsourcing og eksterne leverandører. Vi vil se på hvordan man kan samkjøre støttetjenester innen IT og andre forretningsprosesser (IT + BPS), og hvordan bruk av globale støtteleveranser med bruk av norske ressurser kan gi svært gode resultater.

Bio:
John Gaute Laland er Service Delivery Manager i CGI. Han har jobbet med Servicedesk-leveranser siden 2003 og har hatt en sentral rolle i å utvikle tjenestene i takt med kundenes stadig endrede behov for globalisering, kostnadsreduksjon og effektivisering. John Gaute har et spesielt ansvar for en av CGI Norges største kunder, og jobber parallelt med å videreutvikle CGIs BPS-tjenester for eksisterende og nye kunder.

Lars Holmgren Engel

Client Partner, Cognizant

ISS Finance transformation journey

ISS has been on a journey where aligning the business platform was the first stepping-stone in the ‘ISS Way strategy’. This enabled ISS to reap the scale benefits across countries within their support functions freeing up resources for customer interfacing functions. Within F&A outsourcing non-core processes has presented itself as the most effective vehicle for reducing costs and aligning finance processes.

Bio:
Client Partner in Cognizant with the responsible for several industries in the Danish marked - Consumer Goods, Manufacturing/Logistics, Energy/Utility and Hospitality – including P&L management and developing sales strategy for target customers

Side bunn

Søkeresultater

Sidebunn