Hoveddel Side topp

Gro Rognstad og Tone Molyneux

Leder av seksjon Test i DNB og testleder i DNB

The magical mystery tour on the digital floor

Er DNB en bank eller et ledende teknologiselskap? Digitaliseringen av DNB foregår i høyt tempo. Programmet Raskere og bedre, og aldri Utsolgt ble kjørt i fjor,  og vi implementerte  en ny leveransemodell hvor alle IT-prosjekter leverer med tidslinjer på maksimum 3, 6 eller 9 måneder. I tillegg ble Digital Floor etablert, og her kjøres det mange andre spennende prosjekter enn Vipps! Bankens ambisjoner krever at vi på test virkelig stepper opp. Det krever at vi deler ambisjonen – vi må bli ledende innenfor test og kvalitetssikring. Hvordan gjør vi det? Storyen skal vi dele med dere i foredraget.

Gro Rognstad har en lidenskap for test og kvalitetssikring. Hun har 30 års erfaring fra IT bransjen, hvorav 20 av dem innenfor testfaget. Hun er leder av seksjon Test i DNB. Gro har vært aktiv i Dataforeningens faggruppe for Software Testing i 15 år. Hun har i en årrekke holdt foredrag og kurs på konferanser og på universitet og høyskoler.

Tone Molyneux har jobbet med kvalitetssikring og testing i over 30 år. Hun er leder for faggruppen Software Testing i Dataforeningen og kontaktperson mot EuroSTAR i Norge. Tone er en testnerd og har holdt mange foredrag både i inn- og utland. Hun har vært med på å bygge opp test i DNB og har der hatt ansvar for testprosess og metode i mange år.

Jørgen Christian Kadal

Direktør for innovasjon i DNV GL

Tillitt i Industri 4.0

Mer informasjon kommer

 

Thor Olav Sørnmo og Erling Mossik

 Solutions Architect i HPE og Senior Delivery Manager Test i Sopra Steria

Big Data redder testlederen

Endringer skjer i et stadig mer intensivt tempo. Kravene til effektiv testing øker minst like mye. Mer, bedre og raskere!  For å klare å henge er det behov for å se på de dataene man har og benytter til planleggings- og analysearbeid på en ny måte, slik at planlegging skjer raskere og risikobasert testing kan baseres på fakta. Dette foredraget tar sikte på å vise hvordan dette vil komme til å skje i en nær, overskuelig fremtid, og hvilken påvirkning dette har på testlederen sin rolle og arbeidsoppgaver.

Thor Olav Sørnmo har jobbet med test og testledelse i mer enn 15 år. Han har teknisk bakgrunn som utvikler, og har jobbet mye med testautomatisering og ytelsestest i store organisasjoner i Norge og Skandinavia. De siste årene har han jobbet som løsningsarkitekt i Hewlett Packard Enterprise, med hovedfokus på test og kvalitetssikringsporteføljen.

Erling Mossik har jobbet i IT bransjen i 23 år.  Han har bakgrunn fra økonomi og bred erfaring innen utvikling og forvaltning av IT løsninger. Han har bekledd de fleste roller i  et prosjekt, både på kunde og leverandørsiden og ofte jobbet i grenselandet mellom IT og forretning. Siden 2008 har han jobbet dedikert med leveranse av test og kvalitetssikringstjenester.

Kjell Sverre Birkeland og Geir Josten Lien

Prosjektleder utvikling i Skatteetaten og seniorkonsulent i Soco

Hyppige leveranser

Kravene til leveransehyppighet blir stadig tøffere. Hvordan klarer man som organisasjon å kaste seg rundt, og gå fra kvartalsvis leveranse til hyppige leveranser? Det er en omlegging som utfordrer organisasjon, mennesker, prosesser og teknologi. Fra prosjekter i Skatteetaten har man de siste årene hentet mange erfaringer knyttet til det å levere hyppig.

Kjell Sverre Birkeland er prosjektleder i Skatteetaten og har bakgrunn fra ulike IT-stillinger i Norges Bank og Statens vegvesen. Hans første møte med smidig, var i 2009 hvor han ledet arbeidet med utvikling av et IT-system for å lage nye likningsverdier på bolig. Siden april 2011 har han arbeidet, som leder av utviklingsarbeidet i MAG-prosjektet. Prosjektet hadde inntil 8 utviklingteam i Oslo og Grimstad og var basert på smidige prinsipper. Nå brukes erfaringer fra dette prosjektet inn i nye prosjekt i etaten, spesifikt i SAFIR-prosjektet hvor han i dag er leder av utviklingsarbeidet. 

Geir er teknisk tester med over 5 års erfaring fra teknisk test, testledelse og utvikling. Han har erfaring fra store offentlige prosjekter, med teknisk komplekse løsninger og bruke av tekniske verktøy for automatisering av test.

Anne Christine Knudsen

Sjefskonsulent i Sogeti

Produktrisiko – hvordan teste mest mulig effektivt

”Riktig testing” krever innsikt i kritikaliteten til applikasjonen som skal testes og kompleksiteten på det prosjektet som skal leveres. Gjennom å fokusere på det som har høyest risiko først, gjør testingen mer effektiv, rapporteringen mer forståelig og oppfølging for testleder lettere.

Anne Christine Knudsen har 20 års erfaring innen systemutvikling, kvalitetsledelse, testing, prosess og prosjekt. Hun har arbeidet som testleder for sosialsystemene til Oslo kommune, forsikrings- og oppgjørssystemer i Storebrand/if nordisk, infotrygd på NAV, Altinn, Telenor Mobil/Telenor GSS, Skattedirektoratet og Sykehuspartner med journalløsningen DIPS. Hun har hatt ulike test-rådgivningsoppdrag hos ulike store kunder og er utdannet på NiTH med påbygningen PMP og ITIL. Knudsen har etablert metoder for smidige prosjekter hvor fokuset er på kvalitetsledelse. Hun er avdelingsleder for 40 konsulenter i Sogeti.

Monica Cecilie Torp

Leder Test - Release i Gjensidige

"Bruk hodet - bruk Jira - alle er ansvarlige"

Vårt øverste testprinsipp er "Det er lov å bruke hodet!". Vi forteller om hvorfor vi gir testlederne stor grad av frihet til å velge hvordan de skal kvalitetssikre sitt prosjekt. Deretter skal vi snakke om hvordan Jira hjelper oss med å bruke hodet rett. Til slutt skal vi snakke om vår vei for å få alle til å ta og føle ansvar for kvaliteten.

Monica har over 10 års erfaring innen test, kvalitetssikring og prosjektledelse. Hun  er opptatt av å lage gode løsninger. Monica er i dag leder av avdelingen Leveranse- og prosjektledelse i Gjensidige Forsikring IKT.

Side bunn

Søkeresultater

Sidebunn