Hoveddel Side topp

2020

25. AUGUST

CIO Forum AI

Kunstig intelligens, eller AI, handler ikke om robotisering eller tap av arbeidsplasser. Det handler om effektivisering og å utnytte fullt potensial av både informasjon og prosesser. Under CIO Forum AI ønsker Computerworld, sammen med sine partnere, å se på hvilke løsninger som allerede finnes, samt utforske kapasiteten og mulighetene til AI med en praktisk tilnærming.

Frokostseminar på Oslo Kongressenter.

2. SEPTEMBER

Peopletech

Teknologi- og softwareselskaper jobber konstant for å lette informasjonsflyten for HR-avdelinger landet rundt. De teknologiske løsningene skal hjelpe HR-avdelingene til å fokusere på den strategiske veien de skal gå, og samtidig sørge for at HR hele tiden har all informasjonen de trenger.

Løsningene forbedres hele tiden og selskapene som bruker dem får mer erfaring. På Peopletech vil du få høre andre selskapers erfaringer og hva sentrale personer mener om de store linjene innen digitaliseringen av HR. Her kan du få høre om det meste du er interessert i som bl.a. onboarding, HMS, rekruttering, talentutvikling, sykefravær, lønn og HRM.

Heldagskonferanse på Oslo Kongressenter.

17. SEPTEMBER

Energyworld 2020

Heldagskonferanse i Stavanger Forum

For niende år på rad vil Computerworld invitere til Norges viktigste konferanse for IT innen olje og gass. Dette er møteplassen for alle som jobber med digitalisering, prosesser, utvikling og teknologi innen olje- og gassindustrien.

24. SEPTEMBER

CIO Forum IoT

Tingenes internett (IoT) er fremdeles et relativt nytt teknologi-begrep, men har nå kommet til en implementasjons-fase der vi begynner å se resultater. IoT vil også være en viktig drivkraft for den digitale transformasjonen i tiden fremover, og har kanskje et bredere nedslagsfelt enn mange tror. Samtidig er IoT avhengig av nye løsninger innen kommunikasjon, der 5G kommer til å spille en stor rolle.

IoT vil påvirke fremtidige IT-strategier i alt fra Enterprise til start-ups, og samtidig dekke behov i alt fra infrastruktur til forbruker-rettede løsninger. Computerworld ønsker sammen med våre samarbeidspartnere å invitere til en fagdag der vi ser på eksisterende løsninger og fremtidige muligheter innen tingenes internett.

Frokostseminar på Oslo Kongressenter.

15. OKTOBER

Transformasjon og ledelse

En vellykket digital transformasjon er en kontinuerlig reise som innebærer endring av tenkemåte, bedriftskultur, organisasjon, innovasjon, forretningsmodell, allianser/samarbeid og ikke minst handler det om et nærmest manisk kundefokus. Dette er med andre ord kjernen av selve forretningen, og derfor er det ledelsen og styret som må eie og drive denne prosessen.

Gjennom å dele erfaringer og suksesshistorier håper vi å gi deg som leder en indikasjon på hvor din virksomhet står per i dag og samtidig gi deg helt konkrete tanker og ideer på hvordan du kan sikre at din bedrift ikke bare skal eksistere om fem år, men dominere det markedet du er i.

Heldagskonferanse på Oslo Kongressenter.

21. OKTOBER

Sikkerhetsdagen 2020

På Sikkerhetsdagen vil vi gi deg et overblikk over det stadig endrede trusselbildet. Når vi ser på problemene og utfordringene vil vi samtidig sette fokus på løsningene, og vil presentere analyser om sårbarhet og konkrete tiltak for en tryggere databehandling. Mengden data som produseres er i kontinuerlig og eksplosiv vekst, og reelle økonomiske tap er en konsekvens av utrygg data.

Kom på Sikkerhetsdagen 2020 for å stille sterkere i en verden som er under konstant utvikling og angrep.

Heldagskonferanse på Oslo Kongressenter.

28. - 29. oktober

Telecomworld Ålesund

2023-2025 – en ny virkelighet med nye rammer, pris og tjenester. Møre og Romsdals vei til målet.

Dette er noen av temaene når bredbåndsbransjen endelig igjen samles. Denne gangen på Scandic Parken Hotel i Ålesund.

18. NOVEMBER

Digitalisering av byggenæringen

Bygg- og anleggsvirksomhet i Norge er en av våre absolutt største næringer. Likevel er digitaliseringen enda ikke kommet opp på det nivået man kunne forventet. Med en stadig endring i betingelser, standarder og digitale verktøy, står bransjen ovenfor en ny, digital revolusjon.

Under konferansen Digitalisering av byggenæringen settes søkelyset på hvordan IT og teknologi kan bidra til at næringen kan nå sine mål, og samtidig ta en internasjonal posisjon i et marked med stadig økende konkurranse. Miljø, logistikk, infrastruktur, HMS og prosjektstyring er alle nøkkelord i det som skal danne grunnlaget for neste generasjons byggenæring.

Computerworld arrangerer for fjerde gang konferansen Digitalisering av byggenæringen. Dette er i samarbeid med GS1 og Bim Verdi.

Heldagskonferanse på Oslo Kongressenter.

10. DESEMBER

Publicworld

Fleksible og skalerbare digitale tjenester i offentlig sektor har vært i søkelyset de siste månedene. Tjenester og prosesser som historisk har krevd fysiske interaksjoner måtte over natten løses på annet vis og kapasiteten på en rekke tjenester innen helse, velferd, næringsliv og generelle informasjonstjenester har blitt satt på en alvorlig prøve. Nå står vi fremfor en unik anledning til å gjøre opp status i forhold til om vi er i rute, tenker riktig, om det går fort nok og hva vi har lært med tanke på det videre transformasjonsarbeidet som ligger foran oss i offentlig sektor.

En vellykket digital transformasjon er en kontinuerlig reise som innebærer endring av tenkemåte, virksomhetskultur, organisasjon, innovasjon og samarbeid. Ikke minst handler det om et nærmest manisk fokus på sluttbruker. Dette er med andre ord kjernen av selve virksomheten, og derfor er det ledelsen som må eie og drive denne prosessen.

Heldagskonferanse på Oslo Kongressenter.

2021

21. JANUAR

ITS Forum - Intelligente transportsystemer

Heldagskonferanse på Oslo Kongressenter.

Mer informasjon kommer.

18. MARS

Energyworld 2021

Heldagskonferanse i Stavanger Forum

For tiende år på rad vil Computerworld invitere til Norges viktigste konferanse for IT innen olje og gass. Dette er møteplassen for alle som jobber med digitalisering, prosesser, utvikling og teknologi innen olje- og gassindustrien.

Side bunn

Søkeresultater

Sidebunn