Hans Christian Ellefsen

Leder teknologi og innovasjon i Regnskap Norge

Fremtidens regnskapsbransje

I media snakkes det mye om det digitale skiftet og dets dramatiske påvirkning på næringslivet. Regnskapsbransjen er ofte trukket frem som en av de bransjer som påvirkes mest. Regnskap Norge får imidlertid mange kommentarer fra medlemmene sine om at regnskapsbransjen har stått i det digitale skiftet i mange år, og de derfor er usikre på hva som er nytt utover hastigheten. Regnskap Norge kan forstå disse tilbakemeldingene, og mener at skiftet kanskje er mer relatert til utfordringer med dagens forretningsmodell, og ikke minst mindsettet hos ledere og medarbeidere for å håndtere utviklingen. Hva må så til for fortsatt å være relevant for kundene sine i fremtiden?

Foredragsholder

Mer informasjon kommer

Foredragsholder

Mer informasjon kommer

Foredragsholder

Mer informasjon kommer