Hoveddel Side topp

Foredragsholdere blir oppdatert fortløpende.

Digital transformasjon i bygg og anlegg. Fra hammer og spiker til kunstig intelligens

Christoffer Hernæs – direktør i Skanska Digital

Bygg- og anleggsnæringen er historisk ikke kjent for å ligge lengst fremme i den digitale utviklingen, men dette er i ferd med å endre seg. Behovet for økt operasjonell effektivitet, lavere utslipp og mer sofistikerte byggherrekrav former den digitale utviklingen Dette forsterkes av et generasjonsskifte blant fagarbeidere og fremveksten av teknologi som gjør det mulig å knytte bransjens fysiske virkelighet med digitale prosesser gjennom maskinlæring og kunstig intelligens.

Christoffer Hernæs er anerkjent som en av landets fremste eksperter innen digitalisering og endringsledelse, og har tidligere hatt flere topplederstillinger som både digitaldirektør i Sbanken og direktør for Strategi og Innovasjon i SpareBank1. Han har også erfaring fra en rekke ulike konsulentselskaper, samt innehatt flere styreverv.

Enkelt og effektivt - en digitalt tilrettelagt forskrift

Kari Befring Bjørnstad – avdelingsdirektør, DiBK 

Bygningsregelverket er komplisert. Det er ressurskrevende og gir risiko for feil forståelse, feil i prosjektering og utførelse. Forskriften er ikke skrevet med tanke på digitalisering, noe som hindrer både maskinell behandling og automatisk regelsjekk.

DiBK har som mål å forbedre forskriften vår, slik at den blir enkel å forstå og bruke, og kan tilrettelegges digitalt. Det vil gjøre det enklere å forstå og bruke regelverket, og vil gi bedre og mer effektive byggeprosesser.

Endringsledelse og endringskommunikasjon

Stein Wesenberg – universitetslektor ved NTNU og NMBU og daglig leder i TRI Consulting

Hva gjør du som leder/fagekspert for å

  • Sikre motivasjon for endringen
  • Kommunisere det nye effektivt
  • Få medarbeidere med på det nye

 
Stein har arbeidet med endringsprosesser og prosjektledelse i 25 år med kunder i privat og offentlig sektor. Han har bred erfaring fra forskjellige roller i prosjekter, alt fra prosjektdeltaker, leder for endringsledelse til leder for større endringsprogrammer.
Fra 2004 til 2020 har han ledet lederutviklingsprogrammet «Ledelse i praksis» på NTNU. Han har hatt innovasjons- og endringsledelseskurs på «NTNU Videre», samt vært ansvarlig for endringsledelse på MTM-programmet til NHH/NTNU. I tillegg til å drive konsulentvirksomhet underviser han på Høyskolen Kristiania i internkommunikasjon og kultur samt i endringsledelse på handelshøyskolen i Ås, NMBU.

Å være data-informert – NCC og Tribia i samarbeid

Magnus Nilsson – ledende spesialist VDC i NCC Sverige AB

Hvordan NCC forvandler seg til en datadrevet organisasjon:
– Hva er utfordringene med datasiloer?
– Hva er fordelene med datasjøer?
– Hvordan eksemplifiseres dette i NCCs bruk av Interaxo BIM Data og selskapets samarbeid med Tribia?

Mestergruppens bruk av varestandarder og nytt logistikksystem for bedre flyt i byggeprosjekter

Lars-Fredrik Forberg – direktør for boligutvikling i Mestergruppen

Mestergruppen tar i bruk tilgjengelige GS1-standarder NeB Supply, full PEPPOL-standard og pakkseddel nivå 3 for elektronisk bestilling og å holde orden på hvor alle byggevarer befinner seg til enhver tid. For å få til dette har de tatt i bruk et nytt logistikksystem utviklet av APX Systems. Lars-Fredrik Forberg, direktør for boligutvikling, forklarer hvordan de har gjort det på et prosjekt på Nannestad.

Smart Simulering gir SmartDrift

Mai Anh Thị Lê – Statsbygg
Gjermund Tomasgard – Virtualhouse

HRP AS har ledet flere automatiserings- og digitaliseringsprosjekter for Statsbygg. Og HRP AS har nylig inngått et partnerskap med VirtualHouse for å sammen utvikle morgendagens verktøy til å utvikle og lede prosjekter. Mai Anh Thi Lê fra Statsbygg og Gjermund Tomasgard fra VirtualHouse skal fortelle om hvordan simulering kan bidra til å tidlig identifisere avvik, bygge riktig og oppdage feil i driftsfasen raskere. Simulering bidrar med tidlig avklaring, gjør bygget lettere å drifte og gir en bedre brukeropplevelse.

Profesjonell kundereise - fra henvendelse til ferdig hytte

Bjørn Morten Grothe – salgssjef i Tinde Hytter 
Hans Olav Gjerdingen - IT-sjef i Tinde Hytter

Tinde Hytter er totalleverandør av hytter med over 40 års erfaring. Deres spesialitet er å levere nøkkelferdige hytter og god oppfølging til sine kunder. Overfor de ansatte er tydelige rutiner og struktur viktig. For Tinde Hytter sine kunder starter ofte kundereisen på nettsiden ved at kunden laster ned prospekt eller kataloger. Disse henvendelsene behandles via SuperOffice. Automatisk opprettelse av oppfølginger, salg, og prospektoversikt er stikkord for salgssjef Bjørn Mortens presentasjon.

The practical value of structured data in construction

Frederic Grand – Business Unit Director i Cobuilder

He will present a practical solution on how to use the tool Cobuilder Link to set requirements in projects based on structured data.

Establishing a common digital language for the construction industry has been seen as the “holy grail” in unlocking the potential of digitalization across the construction value chain. Through the implementation of BIM standards, this is now possible. But how can contractors use these data in their everyday work? With the new tool Cobuilder Link, it is possible for different stakeholders to create, manage and distribute standard-based information requirements in a way that is common, comparable, and interoperable.

Skanska on using the right tools for agile digitalization

Lars Horn – Skanska
Chief Digital Advisor in Skanska Norway, managing the digital development of all civil activities in Skanska Norway, and founder / manager of the research project ‘Data Driven Site’. He is also responsible for Skanska’s Start-up collaborations and partnerships.
M.Sc in Mechanical Engineering from NTNU, and codes trading algorithms on his spare time.

Eirik Klevstad – Appfarm
Eirik is the Lead Solution Architect at Appfarm, a no-code development platform, and has been working with no-code for several years. Eirik holds a Master of Science (Sivilingeniør) in Communication Technology from the Norwegian University of Science and Technology in Trondheim Norway, with a specialization within information security. 

Christoffer Lange - Digitread Connect
Christoffer is the CEO at Digitread Connect. He is passionate about using new technology to solve problems with an agile mindset. Before starting Digitread Connect, he worked for ten years with software development, agile coaching and user experience in the energy industry.

Skanska, Appfarm, and Digitread Connect will showcase how they, in a short amount of time, have created a complex digital solution for one of Norway's most significant road projects, E39 Rogfast, using sensor technology from Digitread Connect and Appfarm's no-code platform. 

Krav til store reduksjoner i utslipp av klimagasser former den digitale utviklingen i byggenæringen

Trond Engebråten – NTI AS
Lars Kalberg Wiggen og Kristoffer Helleve – KRV AS

Krav til økt effektivitet, økende byggherrekrav blant annet til store reduksjoner av klimagassutslipp former den digitale utviklingen i byggenæringen. NTI AS har i flere år stått på barrikadene for avfallsfrie byggeplasser og har nå lansert en løsning for prefabrikasjon av røranlegg basert på BIM modellene VVS rådgiverne prosjekterer i Autodesk Revit. NTI PIPEPREFAB er i bruk i flere prosjekter og vi vil vise hvordan vi hjelper byggherrene å møte krevende bærekraftsmål på prosjektet IKEA MCDC Vestby. KRV AS er utførende entreprenør og Norconsult har stått for prosjekteringen.

Datasentrisk sirkulærøkonomi

Per Höglin - prosjektleder fra Byggstyrning forteller sine erfaringer om Sirkulærøkonomi på Lumi (https://vasakronan.se/projekt/lumi/) prosjektet som bygges for Vasakronan i Upsala. Lumi prosjektet bygges helt uten tegninger, er proppfull av anvendbar data og har et bærekraftig fokus.
Her vil han vise praktiske eksempler på datafangst og bruk av data med BIM i sentrum på byggeplass.

Klimaklok markedsplass for overskuddsmasser

Frode Tørresdal - utviklingssjef BIM og Konstruksjon, bærekraftsansvarlig, Norconsult Digital
Tore Gulli - prosjekteier, Bærum kommune

Norconsult Digital har inngått et innovasjonspartnerskap med Bærum kommune for å utvikle et gjenbrukssystem for overskuddsmasser. Prosjektet skal gi gevinst for både miljø og økonomi i fremtidens bygg- og infrastrukturprosjekter. Produktet lanseres nå for utvalgte pilotbrukere og vi vil i denne presentasjonen fortelle om hvorfor det er behov for en slik løsning, hva vi har på plass i dag og hva vi vil utvikle det neste året.

BIMprove - tryggere og mer effektive byggeplasser

Dag Fjeld Edvardsen (PhD), Co-founder / Head of research i Catenda

Horizon-2020 (EU) prosjektet BIMprove ønsker å forbedre trygghet og effektivitet på Byggeplass. Virkemiddelene er bruk av digital tvilling og relatert teknologi som BIM, scanning, XR, ny scheduling og posisjonering. Dag Fjeld Edvardsen fra prosjektpartner Catenda forteller om resultatene fra prosjektet.

Alt som kan automatiseres, bør automatiseres

Terje Vatle – Chief Technology Officer, BI Builders

Om du ikke har startet å automatisere alt som kan automatiseres, er du allerede sent ute. Automasjon vil ha like stor innvirkning på byggenæringen som på produksjonsbedrifter og en forutsetning for å lykkes med digitalisering, proptech og AI-initiativ. Vi vil se på hvordan stadig flere aktører innen byggenæringen og eiendom bruker automasjon for å realisere store ambisjoner innen innsamling og analyse av data, og hvordan de kommer i gang selv med få interne IT-personer og begrensede budsjetter.

Digitalisering av byggeplassen i 2023 - Med Next får Follohus kontroll på kommunikasjon og dokumentasjon i sine byggeprosjekter

Ole Christian Wold – leder kvalitet og prosess i Follohus
Tom-Erik von Krogh-Martinsen – Founder/Simplifying Evangelist i Next

"Plan your work, and work your plan" er det et engelsk uttrykk som sier, men hvordan kan vi jobbe etter en plan som ikke finnes? Eller den fantes jo, men er endret så mange ganger at ingenting stemmer lengre. Et annet uttrykk som ligger på "TOP 10" i Strorbritania om dagen er "The Golden Thread" eller Den Røde Tråden som vi sier i Norge. Det å kunne spore materialene som er benyttet, prosjekteringen som er gjort og ikke minst installasjonen er kritisk. Finnes ikke dette ved overlevering eller salg så blir det i beste fall en kostbar affære. I værste fall, null salg...
For å ha kontroll på denne prosessen er kommunikasjon mellom alle involverte nøkkelen til suksess. Det er her Follohus benytter Next både i på byggeplassen og kontoret. Follohus har jobbet sammen med Next siden 2016, og feedback fra brukerne har vært med på å gjøre løsningen til det den er i dag. Brukervennlig, rask og oversiktlig.

Hva kreves av fremtidens kundereise?

Terje Skaaland – CFO, Anticimex
Lars Yngvar Tømmerholt
 – CCO, Evidi

Anticimex har en stolt historie med høy innovasjonstakt og har tatt kraftige grep for å møte kundenes stadig voksende forventninger. For å øke effektivitet og kvalitet i leveransene og samtidig styrke både kundetilfredshet og vekst i selskapet, kreves endring i organisasjon, kompetanse og teknisk løsning/digital plattform.
Hør CFO Terje Skaaland dele hvordan Anticimex har gjennomført et så stort digitaliseringsløft, hvilke risikoer de møtte, og hvilke erfaringer de har gjort seg så langt? Lars Yngvar Tømmerholt, CCO i Evidi deler hva Anticimex gjør riktig og hva andre virksomheter kan lære av hvordan Anticimex rigger seg for å gripe mulighetene.

Terje Skaaland har lang erfaring innen økonomi og digitalisering, og tar oss gjennom Anticimex' digitaliseringsreise mot morgendagens kundereise, hurtig innovasjonstakt og de mest fornøyde medarbeiderne.

Lars Yngvar har som gründer, leder og rådgiver erfart hva teknologi kan skape for virksomheter. Samspillet mellom strategi, mennesker og teknologi er avgjørende for å lykkes og er viktigere enn noen gang. Hvordan man skal eksekvere her på kort og lang sikt, er et tema Lars Yngvar brenner for.

Side bunn

Søkeresultater

Sidebunn