Hoveddel Side topp

Hans Christian Ellefsen

Leder teknologi og innovasjon i Regnskap Norge

Fremtidens regnskapsbransje

I media snakkes det mye om det digitale skiftet og dets dramatiske påvirkning på næringslivet. Regnskapsbransjen er ofte trukket frem som en av de bransjer som påvirkes mest. Regnskap Norge får imidlertid mange kommentarer fra medlemmene sine om at regnskapsbransjen har stått i det digitale skiftet i mange år, og de derfor er usikre på hva som er nytt utover hastigheten. Regnskap Norge kan forstå disse tilbakemeldingene, og mener at skiftet kanskje er mer relatert til utfordringer med dagens forretningsmodell, og ikke minst mindsettet hos ledere og medarbeidere for å håndtere utviklingen. Hva må så til for fortsatt å være relevant for kundene sine i fremtiden?

Niklas Blixt

Senior Business Developer, Grant Thornton

ID-kontroll for den dynamiske bedriften

I Grant Thornton tror vi på å hjelpe våre dynamiske kunder gjennom å forenkle og effektivisere tidkrevende og tunge prosesser. En av prosessene som er praktisk krevende og gjerne tar lang tid er ID-kontroll av nye kunder, der kunden fram til nå har måttet møte opp fysisk. Vi har undersøkt muligheten for å kunne gjøre ID-kontroll digitalt gjennom bruk av BankID. Sammen med Signant og Maestro har vi nå funnet en spennende mulighet som kan hjelpe våre revisjon-, regnskap- og rådgivningskunder.

Niklas Blixt jobber med Business Development i Grant Thornton og har ansvar for å bidra til å utvikle, digitalisere og automatisere Grant Thorntons prosesser. Niklas har fokus på hvordan selskapet kan skape en bedre kundeopplevelse gjennom å ta i bruk ny og effektiv teknologi. Niklas er utdannet Sivilingeniør innen industriell økonomi fra Universitetet i Linköping.

 Jan Strandbakke og Anders N Rønning

Utviklingssjef og salgsdirektør i Tripletex

Tripletex og selvkjørende ERP

Utviklingssjef Jan Strandbakke blir introdusert av salgsdirektør Anders N Rønning.
Hva gjør Tripletex for å være først? De viser hvordan de jobber både utviklingsmessig og sammen med kundene for å være de mest fremoverlente i bransjen.

Kjartan Solvi og Jon Terje Aksland

Viseadministrerende direktør og produktsjef i Uni Micro

Suksesskriterier i en digitalisert regnskapsbransje

 

Geir Hagelid, Janecke Elton Gransæther og Lars Fosser

Geir Hagelid, Senior Sales Excecutive,
Janecke Elton Gransæther, Senior Consultant og
Lars Fosser, Senior Sales Executive i Xledger

Hvordan større virksomheter kan jobbe mer effektivt med et skybasert ERP-system

I 2018 vil et ekte skybasert ERP-system være det naturlige valget også for større virksomheter. De ledende systemene har vært i markedet i mer enn femten år, og har i dag en funksjonell bredde som dekker behovene også til store og komplekse virksomheter.

Læringsverkstedet er Norges største private barnehagekjede med barnehager i Norge, samt barnehager og skoler i Sverige. Selskapet er i kraftig vekst og det er helt avgjørende med et ERP-system som er enkelt å skalere og effektivt å bruke. Læringsverkstedet har økt fra 80 til 200 barnehager og fra 6000 til 14000 barn siden Xledger ble tatt i bruk, uten vesentlig skalering av økonomiorganisasjonen.

Side bunn

Søkeresultater

Sidebunn