Hoveddel Side topp

Foredragsholdere

Morten Irgens, Dekan og viserektor for forskning, Høyskolen i Gjøvik

Sikkerhet som en tjeneste

Det digitale samfunnet kommer stadig nærmere, vi har erkjent at samfunnet er sårbart og at virksomhetskritisk informasjon  stadig kommer på avveier. I lys av dette er det fortsatt store mangler i hvordan vi håndterer informasjonssikkerheten. Hvordan skal vi klare å sikre fremtiden til våre innbyggere når vi lar kriminelle, industrispioner og fremmede nasjoner ta over våre immaterielle verdier? Foredraget belyser problemstillingen og reflekterer over om sikkerhet som en tjeneste kan være en av løsningene på sikkerhetsutfordringen.

Jonathan Martin, Sjefstekniker for HP Enterprise Security, Nord-Europa

If you want better network security, think like a bad guy

Get to threats before they get to you. Today a global threat marketplace collaborates and innovates to attack our organizations 24/7, and networks are a key target. It’s time to think like a bad guy. HP draws on decades of security experience to take the fight to adversaries before they attack.

Carl Haavard Pedersen Leder for utvikling, Maestro Soft AS

Signer dine avtaler sikkert med Avansert Elektronisk Signatur fra Signant

Når erstatter elektronisk signatur kulepenn og skanner for godt? Er e-signatur sikkert og juridisk bindene? Hva skiller ulike løsninger i forhold til sikkerhetsnivå og anvendbarhet? Tar lovverket for seg dette og hvem er de store aktørene i utviklingen? I kombinasjon med en demo av Signant, avansert elektronisk signatur, skal vi forsøke å besvare disse spørsmålene etter beste evne samt sette fokus på hva som er viktig når man signerer sin første avtale med BankID eller Buypass. 

Hans Peter Østrem, Seniorrådgiver, ASP Norge

Den som har god informasjonssikkerhet, vil vinne i fremtiden!

Hvordan kan informasjonssikkerhet bli en forretningsdriver? Mange lukker øynene og håper på det beste når det gjelder informasjonssikkerhet – da dette er noe man ikke tar seg tid til i sin daglige drift. Kan vi snu på dette og la informasjonssikkerhet bli en del av vår bedriftskultur? Vi ser på hvordan dette kan gi konkurransefortrinn og vekst for bedriften.

Tom Lysemose Hansen, CTO, Promon

Er apper til å stole på?

Hva er den typiske sikkerhet-statusen til App’er i dag? Hvilke konsekvenser har app-hijacking og Man-in-the-App (MitA) i forhold til datalekasje og datamanipulasjon? Er beskyttelse mot screenshots uavhengig av beskyttelse mot keylogging? Hvordan relateres alt dette til jailbreaking og rooting? Hvilke muligheter er det for sikkerhet på mobile platformer, og går økt sikkerhet nødvendigvis på bekostning av brukervennlighet? Denne presentasjonen bygges rundt flere forskjellige «live» angrep på en rekke apper på både Android og iOS enheter.

Konferansier

Redaktør Michael Oreld

Side bunn

Søkeresultater

Sidebunn