Hoveddel Side topp

Atle Haga

Leder for Statkrafts datasenterprosjekt 

Hvorfor og hvordan arbeider Statkraft for å tiltrekke store datasentre til Norge?

Leder for Statkraft sitt datasenter prosjekt forteller om bakgrunnen for, og ikke minst hvordan de arbeider med å tilrettelegge for store datasentre i Norge. Hvordan de ser på mulighetene til å tiltrekke «the missing link» i det norske digitale økosystem; hyperscale datasentre, til landet.

Rune Moan

Prosjektleder, Infonett

Hvorfor baserte Infonett sin skyløsning på en hyperkonvergert løsning?

Hvorfor ble skyen på Røros skapt med en hyperkonvergert løsning fra Cisco. Hva er Infonett Røros As sine erfaringer med valg og drift av denne løsningen.

Bård Berge

CTO, nlogic

Fremtidens nettverk i datasenteret

Det stilles i dag allerede store krav til nettverksinfrastrukturen i et moderne datasenter. Dette for å sikre tilstrekkelig kapasitet og ytelse på den trafikk av data som de produserte tjenester er avhengig av. Utviklingen man ser innen områder som Cloud Computing, Big Data, IoT, etc. vil legge et økende press på de aktører som tilbyr tjenester fra et datasenter og de som er ansvarlig for byggingen av disse.

Hvordan skal man best forholde seg til dagens og morgendagens utfordringer i forhold til nettverket i et datasenter? Hva betyr disse utfordringene for valg av teknologi og produkter som skal inngå i løsningen? Hvilke leverandører kommer til å overleve i morgendagens konkurranse om kundene?

Kristian Kofoed Solheim og Magnus Børgund Askautrud

Leder Broadnet Colocation, Broadnet og  salgssjef Critical Facilities, Coromatic AS

IT-infrastruktur – I skyggen av skyen?

Med alle vanskelige valg som IT-avdelingen står ovenfor rundt løsninger og skytjenester, blir ofte infrastrukturen nedprioritert. Service og oppgraderinger blir satt på hold. Samtidig øker oppetidskravet fra brukerne, systemer blir mer komplekse, mens teknisk forventet oppetid reduseres. Dette medfører høy risiko ved uplanlagt driftsstans.

Coromatic og Broadnet går i sin presentasjon gjennom hvordan de enkelt kan gi kundene trygg infrastruktur i datarommet, og sikre ønsket teknisk oppetid, uten at det medfører større investeringer.

Niels Engelen

Global Technologist, Veeam

Intelligent Data Management for the Hyper-Available Enterprise

As companies increase their adoption of multiple cloud services, including public, private, and hybrid clouds, the need for them to both manage and leverage these multi-cloud environments becomes critical. Veeam ensures availability in these environments by providing data protection to, from, and within multi-cloud environments. In this session we will look how to manage:

• Virtual Workloads with multiple hypervisors
• Physical Workloads inside and outside the datacenter
• Multi-Cloud Workloads

Side bunn

Søkeresultater

Sidebunn